« Modeli obrazovanja « Jednogodišnja usavršavanja
HRM

Menadžer ljudskih potencijala

Human Resources Manager

Ljudski potencijali (resursi) - temelj organizacije

Ljudi, njihove potrebe, motivacija i zadovoljstvo u središtu su menadžmenta ljudskih potencijala. Ljudski kapital glavna je konkurentska prednost na globalnom tržištu. Ljudski potencijali jedan su od temeljnih čimbenika uspjeha poduzeća. Temeljni ciljevi i zadatci koji se stavljaju ispred menadžera za ljudske potencijale su osim teoretskih znanja iz menadžmenta također i motivacijske vježbe i teorije i znanja iz područja organizacije i psihologije. Djelovanje menadžmenta ljudskih potencijala treba shvaćati kao proces koji zahvaća svaku aktivnost i funkciju u tvrtki ili poduzeću. Danas, organizacije koje osmišljeno pristupaju upravljanju ljudskim potencijalima svoje konkurentske prednosti temelje na sposobnostima i potencijalima svojih zaposlenih, te je stoga način pribavljanja, selekcije, motiviranja, nagrađivanja, napredovanja, razvoja i obrazovanja proces od kojeg ovisi konkurentska sposobnost i vrijednost gospodarskog subjekta.

Namjera je i osnovni cilj ovog usavršavanja pomoći polaznicima u razumijevanju koncepta upravljanja ljudskim potencijalima, te da se kroz sagledavanje ovog podučja osposobe za sudjelovanje u izgradnji uspješnosti i konkurentnosti poduzeća.

Naučit ćemo vas:

 • osnovama menadžmenta
 • što su suvremeni menadžerski modeli
 • što su temeljni procesi sustava zapošljavanja
 • uspješno ovladati dizajniranjem organizacije i organizacijskom kulturom
 • koristiti se svim metodama planiranja i pribavljanja ljudskih potencijala
 • vladati s metodama analiza radnih mjesta
 • upravljati ljudskim potencijalima u međunarodnom okruženju
 • ovladati tehnikama rukovođenja
 • kreiranju strategije nagrađivanja i motivacije
 • etičkim normama nužnim za upravljanje ljudskim potencijalima
 • ovladati metodama upravljanja učinkom
 • ovladati metodama upravljanja znanjem i talentima
 • ovladati normativno-pravnim propisima u HR-u
 • ovladati svim znanjima i vještinama u procesu selekcije i regrutiranja zaposlenika

Predavači i kolegiji

Predavač/kolegij Ukupno sati
doc.dr.sc. Davor Perkov Osnove menadžmenta 30
Romina Ivančićmr. Vera Čubranić Organizacijska kultura i organizacijske promjene 8
Dražen Lančićmr.sc. Iris Gović Penić Normiranje i radni odnosi 12
Sabina Škrtićdr. Hrvoje Kenfelj Strateška uloga ljudskih potencijala 8
dr. Hrvoje KenfeljSabina ŠkrtićRomina Ivančić Motivacija i upravljanje radnim učinkom 14
Sabina Škrtić Upravljanje znanjem i talentima 16
Sabina ŠkrtićVera Matejčić - LupićMirjana Mesić Regrutiranje i selekcija zaposlenika 18
Romina IvančićKristina SankovićMirjana Mesićmr. Vera Čubranić Razvoj zaposlenika 10
Matej Sakomandoc.dr.sc. Radojka Kraljević Upravljanje konfliktima 10
dr. Hrvoje Kenfelj Utjecajno komuniciranje 20
Sabina Škrtić Mjerenje u HRM-u 6

Polaznici ostvaruju pravo i na dodatni broj sati gostiju predavača, te slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja.

Ukupno sati:
152
Preduvjeti za upis:
Minimalno završena srednja škola
Cijena programa:
20.000 kn
Mogućnost otplate:
10 rata
Termini održavanja:
srijedom i četvrtkom od 17:00 do 21:00 sat
Početak nastave:
utorak 7. studenog 2017. godine
Kraj nastave:
početak svibnja 2018. g.