« Modeli obrazovanja « Jednogodišnja usavršavanja
FRM

Financijsko računovodstveni menadžer

Finance and Accounting Manager

* Program se realizira u suradnji s tvrtkom KRAMAR POREZNO SAVJETOVANJE j.t.d.

Financijski menadžment - okosnica poslovanja

Ova jednogodišnja edukacija omogućava zaposlenima u sektorima računovodstva, financija, kontrolinga, te upravljanja imovinom stjecanje svih znanja i vještina u svrhu što kvalitetnijeg i točnijeg poslovnog odlučivanja. Na kraju edukacije, kroz koju ćemo polaznike pokušati na najjednostavniji način upoznati sa financijsko-računovodstvenim sustavom, svaki polaznik bi trebao biti bogatiji za znanje iz porezno-računovodstveno-financijske tematike. Svi predavači su praktičari s dugogodišnjim radnim iskustvom u području financija, računovodstva, forenzičnog računovodstva, kontrolinga, poreza, interne i eksterne revizije.

Naučit ćemo vas:

 • kako pravilno primjeniti znanja iz područja MSFI-a i HSFI-a
 •  kako primjenjivati Zakon o računovostvu
 •  koje su poslovne knjige bitne za poslovanje društva
 •  kako pravilno evidentirati poslovne događaje u poslovnim knjigama
 •  koji su temeljni financijski izvještaji
 • kako sastaviti financijske izvještaje na temelju podataka iz poslovnih knjiga
 • kako što jednostavnije predočiti financijske izvještaje manadžmentu i eksternim korisnicima (banke, porezna uprava, itd), te ljudima koji nemaju znanja iz računovodstva
 • da su računovodstvo i financije usko vezani, te da jedno područje ne može bez drugog
 • koja je svrha i uloga financijsko računovodstvenog stručnjaka u poduzeću
 • kako pravilno čitati financijske izvještaje
 • koje su sličnosti i razlike između troškovnog, upravljačkog, financijskog i poreznog računovodstva
 • kako pravilno napraviti financijske planove (budžete) poduzeća, te kako pravilno upravljati troškovima društva
 • kako provoditi financijsku analizu društva na temelju podataka iz financijskih izvještaja
 • koji pokazatelji financijskih izvještaja su bitni za poslovanje društva
 • kako prepoznati rizike investicijskih projekata, te kako izabrati optimalnu kombinaciju projektata
 • koja je međuovisnosti između investiranja i financiranja
 • što je i gdje se primjenjuje forenzično računovodstvo, te kako primjeniti forenzično računovodstvo u praksi
 • koje su sličnosti i razlike između internih kontrola i interne revizije, te između interne i eksterne revizije
 • koja je svrha računovodstvenih politika, te kako primjena istih može utjecati na financijski rezultat društva
 • što su transferne cijene i zašto su one bitne u poslovanju povezanih osoba
 • kako se sastavljaju konsolidirani financijski izvještaji
 • koje porezne evidencije postoje, te koga sve treba izvještavati prema odredbama Zakona o porezu na dohodak, Pravilnika o porezu na dohodak, Zakona o porezu na dobit, Pravilnika o porezu na dobit, Zakona o porezu na dohodak, Pravilnika o porezu na dohodak

Predavači i kolegiji

Predavač/kolegij Ukupno sati
Tajana Kramar Šandl Uvod u financije i računovodstvo 1
Ksenija Kramar Poslovne knjige u sustavu dvojnog knjigovodstva 5
Ksenija Kramar Temeljni financijski izvještaji i poslovni izvještaji 6
Ksenija Kramar Primjena MSFI i HSFI 5
Ksenija Kramar Računovodstvene politike 5
Tajana Kramar Šandl Forenzično računovodstvo 5
Tajana Kramar Šandl Test i analiza testa 2
Tajana Kramar Šandl Financijsko računovodstvo 20
Hrvoje Šandl Upravljačko računovodstvo 20
Tajana Kramar Šandl Troškovno računovodstvo 20
Ksenija Kramar Porezno računovodstvo 5
Ksenija Kramar Računovodstvo povezanih društava 5
Hrvoje Šandl Kako razumjeti financijske izvještaje 15
Ksenija Kramar Investicijski projekti i investicijske odluke 5
Ksenija Kramar Poslovni plan s financijsko-računovodstvenog aspekta 15
Tajana Kramar Šandl Revizija 3
Ksenija Kramar Test i analiza testa 3
Dunja Lakuš Prezentacijske vještine 10

Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja.

Ukupno sati:
150
Preduvjeti za upis:
minimalno završena visoka škola ili potrebno radno iskustvo
Cijena programa:
24.000 kn
Mogućnost otplate:
10 rata
Termini održavanja:
ponedjeljkom od 17:00 do 21:00 sati te povremeno utorcima ili srijedama
Početak nastave:
ponedjeljak 08. siječnja 2018. godine
Kraj nastave:
do kraja lipnja 2018. g.