« Modeli obrazovanja « Jednogodišnja usavršavanja
FRM

Financijsko računovodstveni menadžer

Finance and Accounting Manager

* Program se realizira u suradnji s tvrtkom Altius savjetovanje d.o.o.

Financijski menadžment - okosnica poslovanja

Ova jednogodišnja edukacija skup je svih neophodnih znanja koja omogućavaju učinkovit razvoj menadžera financija i računovodstva, kao i svih onih koji direktno upravljaju imovinom i resursima poduzeća. Edukacija omogućava razumijevanje složene materije upravljanja poduzećem, kroz znanja iz područja financija i računovodstva, ali i drugih srodnih područja koja su potrebna kako bi se polaznici osposobili za razumijevanje „velike slike”, odnosno cjelokupnog poslovanja poduzeća. Polaznici se tako osposobljavaju za uočavanje i razumijevanje međuovisnosti koje vladaju u poduzeću. Svi predavači su praktičari s dugogodišnjim radnim iskustvom u području financija, računovodstva, kontrolinga i upravljanja materijalnim, financijskim i ljudskim resursima. Ova edukacija je rezultat dugogodišnjeg prikupljanja konkretnih „živih” primjera iz prakse i kao takva predstavlja visokovrijedan edukativni potencijal.

Naučit ćemo vas:

 • razbiti predrasude o računovodstvu kao pukom evidentiranju poslovnih događaja sa svrhom podnošenja financijskih izvještaja eksternim korisnicima;
 • uočiti značaj financija i računovodstva u modernom sustavu upravljanja;
 • naučiti jezik financija i računovodstva i uspješno ga prevoditi na jezik razumljiv neračunovodstvenim funkcijama poduzeća;
 • razumjeti razliku između financijskog, poreznog, troškovnog te upravljačkog računovodstva;
 • usvojiti znanja iz područja MSFI-a i HSFI-a
 • naučiti karakteristike financijskih izvještaja te ih naučiti povezivati;
 • uočiti važnost računovodstvenih politika te njihovog utjecaja na poslovni rezultat poduzeća
 • shvatiti potrebu za ustrojem računovodstva odgovornosti, kao i mjerenja rezultata menadžmenta prema centrima odgovornosti
 • shvatiti razliku u pristupu upravljanju prema kratkoročnim i dugoročnim ciljevima poduzeća
 • upoznati praktičnu stranu teorije troškova, naučiti upravljati troškovima;
 • praktično primjenjivati financijske, statističke i matematičke metode koji se koriste u poslovnom odlučivanju;
 • naučiti metode financijskog odlučivanja te kvalitetnog donošenja investicijskih odluka
 • naučiti analizirati financijske izvještaje
 • praktično savladati kreiranje izvještaja o stanju društva
 • naučiti prepoznati bitne pokazatelje koji reprezentativno opisuju situaciju u poduzeću i krizne točke kao sigurne znakove upozorenja nadolazeće poslovne krize;
 • razumjeti svrhu interne i eksterne revizije
 • razumjeti i usvojiti znanja iz područja forenzičnog računovodstva

Predavači i kolegiji

Predavač/kolegij Ukupno sati
mr.sc. Andreja Švigir Uvod u financije, računovodstvo i kontroling 5
doc.dr.sc. Davor Perkov Povezanost menadžmenta i ostalih funkcija u poduzeću 14
mr.sc. Andreja Švigir Kontrolerska organizacija i nositelji troškova 5
mr.sc. Andreja Švigir MSFI/HSFI i financijski izvještaji 10
mr.sc. Andreja Švigir Financijsko računovodstvo 5
mr.sc. Andreja Švigir Kontroling troškova, troškovno i upravljačko računovodstvo 22
dr.sc. Vlasta Roška Porezno računovodstvo i porezni kontroling 5
dr.sc. Vlasta Roška Računovodstvo povezanih društava i konsolidacija 10
mr.sc. Andreja Švigir Kontroling kupaca, marketinga i upravljanje likvidnošću 5
mr.sc. Andreja Švigir Kontroling nabave i zaliha 5
mr.sc. Andreja Švigir Planiranje poslovanja 10
mr.sc. Andreja Švigir Test 5
dr.sc. Vlasta Roška Forenzično računovodstvo i izvještavanje nadzornih odbora 5
mr.sc. Igor Kaluđer Excel za kontrolere, financijaše i računovođe 5
mr.sc. Igor Kaluđer Statistika za kontrolere i analiza rizika 5
mr.sc. Andreja Švigir Izvještavanje iz kontrolinga 10
mr.sc. Andreja Švigir Odlučivanje na temelju izvještaja 5
Dunja Lakuš Prezentacijske vještine 12
Sabina ŠkrtićIvona Lušić Kontroling ljudskih resursa i korporativne komunikacije 10
Krešimir Macan Krizno komuniciranje 8
mr.sc. Andreja Švigir Test 5

Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja.

Ukupno sati:
164
Preduvjeti za upis:
minimalno završena visoka škola ili potrebno radno iskustvo
Cijena programa:
24.000 kn
Mogućnost otplate:
10 rata
Termini održavanja:
ponedjeljkom od 17:00 do 21:00 sati, te povremeno drugi dan u tjednu
Početak nastave:
početak studenog 2017. godine
Kraj nastave:
do kraja svibnja 2018. g.