« Modeli obrazovanja « Jednogodišnja usavršavanja
GL

Glasnogovornik

Spokesman

Glasnogovornik - Prva glasnogovornička edukacija u regiji

Glasnogovorništvo je usmena ili pisana prezentacija aktivnosti organizacije, institucije, političke stranke ili pojedinca prema medijima i široj javnosti preko glasnogovornika. U širem smislu, ono je planiranje i realizacija takve prezentacije. Glasnogovornika je potrebno opskrbiti znanjima i vještinama nužnim za uspješan nastup (usmeni i pisani), usavršiti vrste nastupa, nastup pred novinarima i pred širom javnošću, te ga osposobiti za planiranje i realizaciju glasnogovorničkoga posla u cjelini.

Naučit ćemo vas:

 • teoretski i praktično vladati suvremenim govorništvom
 • upoznati se s radom, poslovanjem i ustrojstvom PR i marketinške agencije
 • koristiti se svekolikim komunikološkim vještinama
 • uspješno komunicirati s javnošću i medijima, te samostalno organizirati medijski nastup
 • organizirati i voditi konferenciju za novinare
 • samostalno izraditi priopćenja za javnost
 • vladati znanjem i umijećem govornog i pisanog komuniciranja
 • prepoznati osobne i suradničke psihološke procese
 • vladati praktičnom tipologijom političkog komuniciranja
 • koristiti govorničke vještine u nastupu
 • prepoznati društveno, političko i kulturološko okruženje
 • primijeniti etičke norme nužne za obavljanje glasnogovorničkog posla
 • korigirati vanjski izgled nužan za uspješnu komunikaciju
 • prevenirati osobne zdravstvene rizike
 • samostalno izraditi komunikacijsko marketinšku strategiju
 • ovladati znanjima za kreiranje identiteta i imagea
 • komunicirati u kriznim situacijama
 • organizirati PR ili glasnogovornički ured

Predavači i kolegiji

Predavač/kolegij Ukupno sati
Dunja LakušIvica Ropušdoc.dr.sc Ivan Mišetić Glasnogovorništvo 20
dr. Hrvoje Kenfelj Utjecajno komuniciranje 24
mr.sc. Aleksandra Kolarić Uvod u PR i odnosi s medijima 20
prof.dr.sc. Božo Skoko Identitet, image i PR agencije 10
mr. Beti Mihajlovićmr.sc. Aleksandra Kolarić Komunikacijski alati u PR-u 20
Dunja LakušIvica RopušJasmina Nikić-IvaniševićMirjana HrgaSandra KrižanecTrpimir Vicković Trening javnog i medijskog nastupa 24
Ivona Lušićmr. Beti Mihajlović Korporativne komunikacije 10
Krešimir Macan Krizno komuniciranje, spin i novi mediji 20
mr.sc. Igor Medić Integrirana marketinška komunikacija 20

Polaznici ostvaruju pravo i na dodatni broj sati gostiju predavača, te slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja.

Ukupno sati:
168
Preduvjeti za upis:
Minimalno završena srednja škola
Cijena programa:
20.000 kn
Mogućnost otplate:
10 rata
Termini održavanja:
utorkom i srijedom od 17:00 do 21:00 sat
Početak nastave:
utorak 7. studenog 2017. godine
Kraj nastave:
početak svibnja 2018. g.