« Modeli obrazovanja « Jednogodišnja usavršavanja
CM

Kontroling menadžer

Controlling Manager

* Program se realizira u suradnji s tvrtkom Altius savjetovanje d.o.o.

Kontroling - neizostavni segment poslovanja

Učinkovito upravljanje projektom, odjelom ili pak cijelim poduzećem zahtjeva spektar najrazličitijih znanja i sposobnosti. Danas menadžeri svih profila i razina svakodnevno rješavaju probleme u svezi s prodajom, marketingom, reklamacijama, a vjerojatno ih najviše zaokupljaju pitanja učinkovitosti i poslovnih rezultata. Organizacijske strukture poduzeća moraju biti sve fleksibilnije i sposobnije brže se prilagođavati promjenama na tržištu. Istovremeno poduzeća moraju ostvarivati rezultate kojima će biti zadovoljni vlasnici jednako kao i zaposlenici. Da bi to postiglo, poduzeće mora imati dobro ustrojenu funkciju kontrolinga te sposobne i educirane stručnjake - kontrolere koji će biti u stanju kao vrhovni gospodarstvenici u poduzeću ovladati anatomijom poslovnog subjekta te okoline koja ga okružuje.Ova jednogodišnja edukacija skup je svih neophodnih znanja koja daju mogućnost učinkovitog razvoja kontrolera, kao i svih onih koji direktno upravljaju imovinom i resursima poduzeća. Omogućava razumijevanje složene materije upravljanja poduzećem, daje mogućnost kreiranja velike slike koja je neophodna da bi se razumjele sve međuovisnosti.

Naučit ćemo vas:

 • razjasniti svrhu i ulogu kontrolinga i kontrolera u poduzeću
 • upoznati alate koji se koriste u kontrolingu i objasniti njihovo korištenje pri svakodnevnom donošenju odluka
 • ovladati praktičnim metodama kontrolinga koje se koriste u određivanju uvjeta prodaje, nabave, rokova i načina plaćanja
 • upoznati praktičnu stranu teorije troškova, naučiti upravljati troškovima
 • praktično primjenjivati financijske, statističke i matematičke metode koje se koriste u poslovnom odlučivanju
 • naučiti prepoznati rentabilne proizvode, profitabilne odjele, dobre i loše marketinške odluke
 • upoznati metode upravljanja kupcima, pratiti i analizirati kupce, planirati poslovnu politiku prema ključnim (ali i ostalim) kupcima
 • ovisno o veličini prodaje kreirati optimalne marketinške aktivnosti
 • naučiti prepoznati bitne pokazatelje koji reprezentativno opisuju situaciju u poduzeću i krizne točke kao sigurne znakove upozorenja nadolazeće poslovne krize
 • upoznati na koji način promatrati i analizirati konkurenciju kako bi naučili više o sebi
 • razumjeti jezik upravljačkog i troškovnog računovodstva i koristiti ga pri upravljanju prodajnim aktivnostima
 • razbiti predrasude o računovodstvu kao pukom evidentiranju poslovnih događaja sa svrhom podnošenja godišnjih izvješća eksternim korisnicima
 • razumjeti vezu između računovodstva i kontrolinga
 • naučiti ulogu kontrolera u upravljanju organizacijom i ljudskim resursima
 • steći sigurnost i spretnost pri komuniciranju s upravom, partnerima ili klijentima, kao i računovodstvenim i financijskim stručnjacima
 • savladati vještinu izrade kvalitetnih poslovnih izvještaja za upravu.

Predavači i kolegiji

Predavač/kolegij Ukupno sati
mr.sc. Andreja Švigir Uvod u financije, računovodstvo i kontroling 5
doc.dr.sc. Davor Perkov Povezanost menadžmenta i ostalih funkcija u poduzeću 14
mr.sc. Andreja Švigir Kontrolerska organizacija i nositelji troškova 5
mr.sc. Andreja Švigir MSFI/HSFI i financijski izvještaji 10
mr.sc. Andreja Švigir Financijsko računovodstvo 5
mr.sc. Andreja Švigir Kontroling troškova, troškovno i upravljačko računovodstvo 22
dr.sc. Vlasta Roška Porezno računovodstvo i porezni kontroling 5
dr.sc. Vlasta Roška Računovodstvo povezanih društava i konsolidacija 10
mr.sc. Andreja Švigir Kontroling kupaca, marketinga i upravljanje likvidnošću 5
mr.sc. Andreja Švigir Kontroling nabave i zaliha 5
mr.sc. Andreja Švigir Planiranje poslovanja 10
mr.sc. Andreja Švigir Test 5
dr.sc. Vlasta Roška Forenzično računovodstvo i izvještavanje nadzornih odbora 5
mr.sc. Igor Kaluđer Excel za kontrolere, financijaše i računovođe 5
mr.sc. Igor Kaluđer Statistika za kontrolere i analiza rizika 5
mr.sc. Andreja Švigir Izvještavanje iz kontrolinga 10
mr.sc. Andreja Švigir Odlučivanje na temelju izvještaja 5
Dunja Lakuš Prezentacijske vještine 10
Sabina ŠkrtićIvona Lušić Kontroling ljudskih resursa i korporativne komunikacije 10
Krešimir Macan Krizno komuniciranje 8
mr.sc. Andreja Švigir Test 5

Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja.

Ukupno sati:
164
Preduvjeti za upis:
minimalno završena visoka škola ili potrebno radno iskustvo
Cijena programa:
24.000 kn
Mogućnost otplate:
10 rata
Termini održavanja:
ponedjeljkom od 17:00 do 21:00 sati te povremeno utorcima ili srijedama
Početak nastave:
ponedjeljak 08. siječnja 2018. godine
Kraj nastave:
do kraja lipnja 2018. g.