« Modeli obrazovanja « Jednogodišnja usavršavanja
MZ

Menadžer u zdravstvu

Healthcare manager

Zdravstvena politika i upravljanje zdravstvenim sustavima, jedno je od temeljnih pitanja svake suvremene države. Zdravstvenim sustavom u cjelini mjeri se uspješnost svake državne administracije kao i stupanj civilizacijskog i gospodarskog razvoja države.

Bolest je jedna od glavnih socijalnih i životnih rizika, pa je pristup organizaciji zdravstvenih sustava veoma slojevit i multidisciplinaran.

O značaju organizacije zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj govore podaci po kojima je u njemu uposleno oko 72.000 ljudi. Usluge zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj koristi 4,5 milijuna građana. U zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske godišnje se ukupno obavi više milijuna usluga, a zdravstveni proračun RH iznosi blizu 22 milijarde kuna ili gotovo petinu državnog proračuna.

U zdravstvenom sustavu RH ima preko stotinu zdravstvenih ustanova, domova zdravlja, općih bolnica, specijalnih bolnica, kliničkih bolnica, kliničkih bolničkih centara, zavoda za javno zdravstvo, državnih zavoda i ljekarni.

Temeljni ciljevi i zadaci ovog stručnog usavršavanju su stjecanje praktičnih vještina i menadžerskih znanja kod onih koji upravljaju ili su potencijalni sudionici u upravljanju zdravstvenim ustanovama, zdravstvenim osiguranjem ili zdravstvenom administracijom na bilo kojoj razini.

Vještine upravljanja u zdravstvenom sustavu neophodne su na svim razinama, od organizacije odjela, upravljanja ustanovom, klinikom, KBC-om ili zdravstvenim osiguranjem, lokalnom upravom ili zdravstvenom administracijom.

Stjecanje vještina i znanja primjenjivih u praksi nužno je za upravljanje ovako velikim sustavima koji su u bitnom segmentu i generator razvoja cijelog niza gospodarskih grana. U Hrvatskoj je u prošlosti samo djelomično bila prisutna edukacija menadžera u zdravstvenom sustavu, ali niti približno u dovoljnom obimu, a još manje po adekvatnosti edukativnog sadržaja.

Jedan od najbitnijih razloga instaliranja ovog edukativnog programa jest činjenica da u operativnom upravljanju hrvatskim zdravstvenim sustavom najčešće sudjeluju liječnici ili srodno medicinsko osoblje u čijem bazičnom obrazovanju nisu bila zastupljena menadžerska i upravljačka znanja i  vještine, te ovaj program u tom smislu u potpunosti nadopunjuje spomenuti edukativni deficit.

Predavači koji sudjeluju u ovom programu bili su ili su još uvijek visoki dužnosnici u svim segmentima zdravstvenog sustava RH i vrsni su poznavatelji svih operativnih specifičnosti zdravstvenog sustava i zdravstvene problematike.

Poslovno učilište Experta ima odobrenje za izvođenje ovog programa od strane nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja RH.

Predavači i kolegiji

Predavač/kolegij Ukupno sati
doc.dr.sc. Davor Perkovprof.dr.sc. Davor Štimacdr. Hrvoje Kenfeljdr.sc. Nevenka Kovač Osnove menadžmenta i zdravstveni menadžment 35
mr. Dubravka Pezelj DulibaNika Pavić, MBA Modeli zdravstvenih sustava, zdravstveni sustav RH i upravljanje kvalitetom u zdravstvu 8
Nikolina Budićmr.sc. Iris Gović PenićDražen Lančićdr.sc. Nevenka KovačAntun PalarićTatjana Kreč Pravna regulativa u zdravstvu i javna nabava 6
prof.dr.sc. Krešimir Rotimprof.dr.sc. Davor Štimacprof.dr.sc. Herman Hallerdoc.dr.sc. Toni Kolakdoc.dr.sc. Željko Vidas Poslovanje bolničkog sustava i kontroling 10
doc.dr.sc. Vladimir Mozetičdr.sc. Ingrid Bošan Kilibardadr.sc. Tomislav Novinščak Organizacija rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti 6
mr.sc. Ivana Jakir-Bajodr.sc. Sanja Tišma Financiranje zdravstvenog sustava 8
mr. Dubravka Pezelj Dulibadr.sc. Mario Bagatdr.sc. Damir Mihanović Modeli plaćanja zdravstvenih usluga i zdravstveno osiguranje 8
Hrvoje Kolarić, MBA Politika lijekova i farmaceutska industrija 8
dr. Hrvoje KenfeljKrešimir Macanmr.sc. Aleksandra Kolarić Utjecajno i krizno komuniciranje i odnosi s medijima 22
Dunja LakušGoran MilićSandra KrižanecTrpimir Vicković Prezentacijske vještine i javni nastup 8
Sabina Škrtićdr.sc. Mario Bagatdr. Hrvoje Kenfelj Upravljanje ljudskim potencijalima u zdravstvu 8
Matej Sakomandoc.dr.sc. Radojka Kraljevićprof.dr.sc. Vladimir Gruden Upravljanje konfliktima i psihomenadžment 10
dr.sc. Nevenka KovačOgnjen Bagatin, MBA Poduzetništvo i privatni zdravstveni sektor 8
mr.sc. Igor Medić Osnove marketinga i izrada poslovnog plana 22
Gosti predavači:
doc.dr.sc. Aleksandar Džakula Biserka Simčić prof.dr.sc. Boris Vujčić prof.dr.sc. Davor Vagić doc.dr.sc. Mario ZovakSiniša Varga
 

Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja.

Ukupno sati:
167
Preduvjeti za upis:
Minimalno završena viša ili visoka škola ili potrebno radno iskustvo
Cijena programa:
20.000 kn
Mogućnost otplate:
10 rata
Termini održavanja:
utorkom i srijedom od 17:00 do 21:00 sat
Početak nastave:
utorak 7. studenog 2017. godine
Kraj nastave:
početak svibnja 2018. godine.