« Modeli obrazovanja « Jednogodišnja usavršavanja
PU

Predstojnik(ca) ureda
Poslovni(a) tajnik(ca)

Office Director

Poslovno tajništvo - sastavni dio menadžmenta

Predstojnica (predstojnik) ureda u suvremenom poslovanju je nezaobilazan čimbenik. S vremenom poslovi poslovnog tajništva postaju sve zahtjevniji, te se s pravom može reći da je predstojnica (predstojnik) sastavni dio menadžerskog tima. Poslovno tajništvo direktno i prvo komunicira s poslovnim okruženjem, te daje prvu legitimaciju tvrtke, institucije ili ustanove svekolikom poslovnom okruženju. Cilj usavršavanja je predstojnicama (predstojnicima) prenijeti svekolika znanja i vještine u odnosima s internim i vanjskim okruženjem i menadžmentom. Jezične, komunikacijske, organizacijsko poslovne, psihološke, prezentacijske ali i marketinško poduzetničke vještine samo su najbitnije sastavnice mnogobrojnih vještina koje se kroz program poslovnog tajništva nastoje prenijeti na polaznike programa.

Naučit ćemo vas:

 • vladati organizacijskom strukturom i ponašanjem
 • vladati hrvatskim standardnim jezikom i poslovnom korespodencijom
 • primjeniti uzuse govornog i poslovnog bontona
 • organizirati i upravljati uredom i cjelokupnim uredskim poslovanjem
 • kako primjeniti znanja o poslovnom tajništvu
 • kako prepoznati vlastite, suradničke i poslovno partnerske psihološke osobine
 • vladati osnovnim standardima poslovnog komuniciranja
 • vladati vještinama prezentiranja i pripremanja poslovnih sastanaka
 • vladati pravilima poslovnog odijevanja, te cjelokupnog komuniciranja vanjskim izgledom
 • samostalno sačiniti poslovni plan i znati ga prezentirati
 • samostalno sačiniti marketinški plan i znati ga prezentirati
 • ovladati postavkama poslovnog protokola
 • kako surađivati s medijima
 • kako organizirati evente
 • kako komunicirati s vanjskom i internom javnošću
 • osnovama menadžmenta

Predavači i kolegiji

Predavač/kolegij Ukupno sati
doc.dr.sc. Davor Perkov Osnove menadžmenta 20
mr. Vera Čubranić Organizacijsko ponašanje 10
doc.dr.sc. Radojka Kraljevićprof.dr.sc. Vladimir Gruden Psihomenadžment i upravljanje konfliktima 10
dr. Hrvoje Kenfelj Utjecajno komuniciranje 20
Krešimir Macan Krizno komuniciranje i novi mediji 10
Romana Galić Upravljanje uredom i uredsko poslovanje 10
Romana Galić Poslovno tajništvo 10
mr.sc. Aleksandra Kolarić Odnosi s javnošću i medijima 20
Dunja LakušRomana GalićTrpimir Vicković Prezentacija i organizacija sastanaka 10
prof.dr.sc. Božo Skoko Identitet, image i korporativni identitet 10
mr. Beti MihajlovićIvona Lušić Interna komunikacija, korporativne komunikacije i Eventi 20

Polaznici ostvaruju pravo i na dodatni broj sati gostiju predavača, te slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja.

Ukupno sati:
235
Preduvjeti za upis:
Minimalno završena srednja škola
Cijena programa:
22.000 kn
Mogućnost otplate:
10 rata
Termini održavanja:
utorkom, srijedom i četvrtkom od 17:00 do 21:00 sat
Početak nastave:
utorak 7. studenog 2017. godine
Kraj nastave:
početak svibnja 2018. g.