« Modeli obrazovanja « Jednogodišnja usavršavanja
DM

Specijalist za destinacijski menadžment

Destination Management Specialist

Program destinacijskog menadžmenta namijenjen je svima koji se na bilo koji način bave, ili se žele baviti, upravljanjem turističkom destinacijom ili nekim od njenih segmenata. Destinacijski menadžment pripada skupini novijih znanstvenih i stručnih područja upravo zbog toga što se fokus marketinških i razvojnih nastojanja u turizmu danas seli upravo na turističke destinacije. Destinacijski menadžment, zasnovan na princima IQM-a (Integrated Quality Management – integralno upravljanje kvalitetom) predstavlja jedno od središnjih područja znanstvenog i stručnog djelovanja u suvremenom turizmu, a ima za cilj razvijati konkurentnost turističke destinacije, a time i svakog njenog dionika, upravo kroz objedinjene napore svih koji su uključeni u njen razvoj. Ovaj princip, zasnovan na načelima održivog turizma, nastoji stvoriti „balans“ i uravnotežiti interese pojedinih dionika turističke destinacije iz privatnog i javnog sektora, nastojeći istovremeno graditi brend destinacije i ojačati njen položaj na visoko konkurentnom svjetskom turističkom tržištu.

Ovaj je program zasnovan na najnovijim razvojnim i tržišnim principima i temeljima suvremenog destinacijskog menadžmenta, a to je IQM princip, prema kojem se razvijaju najkompetentnije svjetske turističke destinacije, čiji put trebamo slijediti i mi u Hrvatskoj.

Destinacijski menadžment i IQM princip definiran je smjernicama EU iz 2000. godine, ali i Strategijom razvoja turizma RH do 2020. godine, koja predviđa i zakonske izmjene prema kojima će se postojeće turističke zajednice preustrojiti u DMO (Destinacijske menadžment organizacije), a receptivne turističke agencije u DMC (Destinacijske menadžment kompanije). Pored toga, poznato je da najrenomiranije hotelske kompanije u Hrvatskoj i u svijetu imaju u svojoj organizaciji ustrojen sektor destinacijskog menadžmenta, koji ima za cilj vlastiti hotelski proizvod integrirati u proizvod destinacije i tako „složiti“ destinacijski paket proizvod.

Ovaj nastavni program namijenjen je širokom krugu polaznika - sadašnjim i potencijalnim direktorima i predsjednicima turističkih zajednica, članovima turističkih vijeća turističkih zajednica, zaposlenicima u javnim upravama (gradovi, općine, županije) turističkih gradova i mjesta, javnih državnih tijela iz područja turizma, ali i menadžerima u realnom sektoru – direktorima i vlasnicima turističkih agencija, hotela, pansiona, hostela, OPG-a u ruralnom turizmu, privatnim iznajmljivačima, vlasnicima ugostiteljskih objekata, ali i menadžerima svih drugih dionika u turističkim destinacijama (ravnateljima muzeja, pučkih otvorenih učilišta i drugih kulturnih ustanova, te obrazovnih ustanova u turizmu, srednjoškolskim profesorima, voditeljima sportskih i strukovnih udruga i slično), ali i svakom tko je involviran u proces djelovanja ili odlučivanja u turističkoj destinaciji.

Danas se destinacijski menadžment smatra jedinim prihvatljivim principom nužnim za razvojni iskorak svake turističke destinacije – bila ona obalna, urbana ili ruralna, koja istovremeno želi izgraditi vlastiti brend i ojačati svoju konkurentnost, ali i očuvati održivost prostora, prirode i kulture lokalne zajednice. Osnovni princip destinacijskog menadžmenta je da samo zadovoljni stanovnici i poduzetnici u turizmu, uz široku podršku javnog sektora, mogu graditi dugoročni opstanak i razvoj destinacije, te ostvariti kvalitetu turističkog proizvoda i zadovoljstvo turista.

Predavači i kolegiji

Predavač/kolegij Ukupno sati
doc.dr.sc. Davor Perkovdr.sc. Hrvoje Carićdr.sc. Ivan Herak Osnove menadžmenta i strateški menadžment u turizmu 35
izv.prof.dr.sc. Aleksandra Krajnović Destinacijski menadžment i integralno upravljanje turističkom destinacijom (IQM) 25
mr.sc. Igor Medićprof.dr.sc. Božo Skokodr.sc. Martina Mikrut Osnove marketinga i brendiranje turističke destinacije 20
mr.sc. Ivana Jakir-Bajo Osnove budžetiranja u javnom sektoru i turističkim zajednicama 8
dr.sc. Daniela Angelina Jelinčićdoc.dr.sc. Vladimir Mozetičdr.sc. Nevenka KovačMatej Perkov Posebni oblici turizma 14
dr.sc. Hrvoje Carićdr.sc. Sanja Tišma Održivi razvoj u turizmu 10
prof.dr.sc. Božo Skokodr.sc. Daniela Angelina Jelinčić Stvaranje doživljaja u turizmu 12
prof.dr.sc. Božo Skokodr.sc. Martina Mikrut Identitet, imidž i upravljanje događanjima 10
dr. Hrvoje KenfeljDunja Lakuš Sanja Smiljanić Grubišić Utjecajno komuniciranje i prezentacijske vještine 16
Gosti predavači:
Gari Cappelli dr.sc. Sanda Čorak prof.dr.sc. Boris VujčićSanda Bravar mr.sc. Aleksandra KolarićKrešimir MacanMate Mijić
 

Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja.

Ukupno sati:
150
Preduvjeti za upis:
Završena visoka škola ili srednja škola turističkog usmjerenja
Cijena programa:
21.000,00 kuna
Mogućnost otplate:
10 rata
Termini održavanja:
srijedom i četvrtkom od 17:00 do 21:00 sat
Početak nastave:
utorak 7. studenog 2017. godine
Kraj nastave:
početak svibnja 2018. godine