« Modeli obrazovanja « Jednogodišnja usavršavanja
DM

Specijalist za destinacijski menadžment

Destination Management Specialist

Program destinacijskog menadžmenta namijenjen je svima koji se na bilo koji način bave, ili se žele baviti, upravljanjem turističkom destinacijom ili nekim od njenih segmenata. Destinacijski menadžment pripada skupini novijih znanstvenih i stručnih područja upravo zbog toga što se fokus marketinških i razvojnih nastojanja u turizmu danas seli upravo na turističke destinacije. Destinacijski menadžment, zasnovan na princima IQM-a (Integrated Quality Management – integralno upravljanje kvalitetom) predstavlja jedno od središnjih područja znanstvenog i stručnog djelovanja u suvremenom turizmu, a ima za cilj razvijati konkurentnost turističke destinacije, a time i svakog njenog dionika, upravo kroz objedinjene napore svih koji su uključeni u njen razvoj. Ovaj princip, zasnovan na načelima održivog turizma, nastoji stvoriti „balans“ i uravnotežiti interese pojedinih dionika turističke destinacije iz privatnog i javnog sektora, nastojeći istovremeno graditi brend destinacije i ojačati njen položaj na visoko konkurentnom svjetskom turističkom tržištu.

Ovaj je program zasnovan na najnovijim razvojnim i tržišnim principima i temeljima suvremenog destinacijskog menadžmenta, a to je IQM princip, prema kojem se razvijaju najkompetentnije svjetske turističke destinacije, čiji put trebamo slijediti i mi u Hrvatskoj.

Destinacijski menadžment i IQM princip definiran je smjernicama EU iz 2000. godine, ali i Strategijom razvoja turizma RH do 2020. godine, koja predviđa i zakonske izmjene prema kojima će se postojeće turističke zajednice preustrojiti u DMO (Destinacijske menadžment organizacije), a receptivne turističke agencije u DMC (Destinacijske menadžment kompanije). Pored toga, poznato je da najrenomiranije hotelske kompanije u Hrvatskoj i u svijetu imaju u svojoj organizaciji ustrojen sektor destinacijskog menadžmenta, koji ima za cilj vlastiti hotelski proizvod integrirati u proizvod destinacije i tako „složiti“ destinacijski paket proizvod.

Ovaj nastavni program namijenjen je širokom krugu polaznika - sadašnjim i potencijalnim direktorima i predsjednicima turističkih zajednica, članovima turističkih vijeća turističkih zajednica, zaposlenicima u javnim upravama (gradovi, općine, županije) turističkih gradova i mjesta, javnih državnih tijela iz područja turizma, ali i menadžerima u realnom sektoru – direktorima i vlasnicima turističkih agencija, hotela, pansiona, hostela, OPG-a u ruralnom turizmu, privatnim iznajmljivačima, vlasnicima ugostiteljskih objekata, ali i menadžerima svih drugih dionika u turističkim destinacijama (ravnateljima muzeja, pučkih otvorenih učilišta i drugih kulturnih ustanova, te obrazovnih ustanova u turizmu, srednjoškolskim profesorima, voditeljima sportskih i strukovnih udruga i slično), ali i svakom tko je involviran u proces djelovanja ili odlučivanja u turističkoj destinaciji.

Danas se destinacijski menadžment smatra jedinim prihvatljivim principom nužnim za razvojni iskorak svake turističke destinacije – bila ona obalna, urbana ili ruralna, koja istovremeno želi izgraditi vlastiti brend i ojačati svoju konkurentnost, ali i očuvati održivost prostora, prirode i kulture lokalne zajednice. Osnovni princip destinacijskog menadžmenta je da samo zadovoljni stanovnici i poduzetnici u turizmu, uz široku podršku javnog sektora, mogu graditi dugoročni opstanak i razvoj destinacije, te ostvariti kvalitetu turističkog proizvoda i zadovoljstvo turista.

Predavači i kolegiji

Predavač/kolegij Ukupno sati
doc.dr.sc. Davor PerkovŽeljko Treznerdr.sc. Ivan Herak Osnove menadžmenta i strateški menadžment u turizmu 30
dr.sc. Aleksandra Krajnović Integralno upravljanje turističkom destinacijom (IQM) 20
mr.sc. Igor Medićdr.sc. Martina Mikrut Osnove marketinga i brendiranje turističke destinacije 20
prof.dr.sc. Božo Skokodr.sc. Aleksandra Krajnović Event management i kulturni turizam 15
dr.sc. Sanja Tišmamr.sc. Petra Gracin, MBA, PMPElizabeta Sarjanović, MBA, PMPDomagoj Troha, EUPM Upravljanje projektima i EU fondovi 20
Željko Treznerdr.sc. Ivan Herakdr.sc. Nevenka KovačMatej Perkov Održivi turizam i posebni oblici turizma 10
dr.sc. Sanja Tišma Održivo upravljanje prostorom 10
mr.sc. Ivana Jakir-Bajomr.sc. Andreja Švigir Osnove financijskog i poslovnog planiranja u javnom sektoru i gospodarskim subjektima 10
prof.dr.sc. Božo Skokodr.sc. Martina Mikrut Identitet i image 10
dr. Hrvoje KenfeljDunja Lakuš Utjecajno komuniciranje i prezentacijske vještine 15
Gosti predavači:
Sanda Bravar mr.sc. Aleksandra KolarićMate MijićKrešimir Macan
 

Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja.

Ukupno sati:
160
Preduvjeti za upis:
Završena visoka škola ili srednja škola turističkog usmjerenja
Cijena programa:
21.000,00 kuna
Mogućnost otplate:
10 rata
Termini održavanja:
Srijedom i pojedinim četvrtcima od 17:00 do 21:00 sat
Početak nastave:
kraj listopada ili početak studenog 2017. godine
Kraj nastave:
početak svibnja 2018. godine