« Modeli obrazovanja « Jednogodišnja usavršavanja
SRO

Specijalist za radne odnose

Labour Relations Specialist

Radno pravo je posebna grana prava koja se najčešće definira kao sustav pravnih pravila kojima se uređuju radni odnosi kao posebna skupina društvenih odnosa. Radni odnosi u pravilu se uređuju ugovorom o radu pa je riječ o ugovornom odnosu, ali u njega značajno intervenira i država zaštitnim mjerama. Država u ovaj ugovorni odnos uvodi norme imperativnog i neugovornog karaktera. Upravo je i to jedan od razloga zbog kojega nije uvijek potpuno jasna granica slobode ugovaranja između poslodavca i radnika i razlog zbog kojega je izuzetno važno poznavati praktičnu primjenu radnopravnog zakonodavstva, a posebno onu koja se odnosi na sudsku praksu iz ovog pravnog područja. O značaju i složenosti radnih odnosa govori i činjenica da je radno i socijalno pravo samostalni predmet koji se izučava na pravnim fakultetima. No, današnje fakultetsko obrazovanje još uvijek premalo pozornosti daje praktičnoj primjeni stečenog znanja. Ono je uz to i prilično široko i apstraktno. Zbog toga je ova vrsta obrazovanja često samo osnova za ulazak na tržište rada, a nakon toga tek slijedi prepoznavanje kada i kako stečeno teoretsko znanje primijeniti u praksi. Pri tome se nailazi na mnoge prepreke, izazove i nedoumice. Ono što se tijekom fakultetskog obrazovanja možda činilo manje važnim ili je bilo manje zastupljeno, u svijetu rada nerijetko postane odlučno za savladavanje tih prepreka i nedoumica. Pravnici i svi oni od kojih se očekuje da u svom svakodnevnom radu primjenjuju zakone i druge pravne izvore koji uređuju radne odnose u Republici Hrvatskoj zbog toga trebaju pomoć u stjecanju dodatnih znanja i vještina kako bi se što uspješnije nosili sa zadaćama koje trebaju obaviti. Namjera i osnovni cilj ovog stručnog usavršavanja je pružiti pomoć i podršku na tom putu traženja odgovarajuće pravne norme, njenog tumačenja i načina primjene u svakodnevnom radu svima onima koji primjenjuju pravne izvore kojima se uređuju radni odnosi.

Predavači i kolegiji

Predavač/kolegij Ukupno sati
mr.sc. Iris Gović PenićDražen Lančić Zasnivanje radnog odnosa 15
mr.sc. Iris Gović PenićDražen Lančić Prestanak radnog odnosa 25
mr.sc. Iris Gović PenićDražen Lančić Evidencije o radnicima, radno vrijeme, odmori i dopusti 8
mr.sc. Iris Gović PenićDražen Lančić Zaštita privatnosti i dostojanstva radnika 10
mr.sc. Iris Gović PenićDražen Lančić Materijalna prava i obveze iz radnih odnosa 8
mr.sc. Iris Gović PenićDražen Lančić Postupak pred sudom 10
mr.sc. Iris Gović Penić Radnička vijeća, sindikalni povjerenici i zaštićene kategorije radnika 8
mr.sc. Iris Gović PenićDražen Lančić Ostvarivanje prava iz radnih odnosa 10
mr.sc. Iris Gović Penić Sustav ovrhe 10
mr.sc. Iris Gović Penić Kolektivni ugovori i pravilnici o radu 10
Matej Sakomanprof.dr.sc. Vladimir Gruden Upravljanje konfliktima 8
Sabina Škrtić Regrutiranje i selekcija zaposlenika 10
Sabina Škrtić Motivacija i upravljanje radnim učinkom 10
dr. Hrvoje Kenfelj Utjecajno komuniciranje 15
Dunja Lakuš Prezentacijske vještine i javni nastup 8

Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja.

Ukupno sati:
165
Preduvjeti za upis:
završena visoka škola ili srednja škola upravnog smjera
Cijena programa:
20.000,00 kuna
Mogućnost otplate:
10 rata
Termini održavanja:
četvrtkom od 17:00 do 21:00 sat, te po potrebi i drugi dan u tjednu
Početak nastave:
utorak 7. studenog 2017. godine
Kraj nastave:
početak svibnja 2018. godine