Predavanje guvernera HNB-a dr. Borisa Vujčića

27.01.2016.

Guverner HNB-a dr. Boris Vujčić održao je predavanje u Poslovnom učilištu Experta na temu Makroekonomsko okruženje.