« Programska usmjerenja

Menadžment

Prodaja, marketing, upravljanje ljudskim potencijalima, poslovno tajništvo, kontroling, financijsko računovodstveni menadžment, EU fondovi, projektiranje, porezi, investicije

Menadžment kao proces koordinacije, kao naziv za nosioce i realizatore menadžerske funkcije, te kao disciplina s područja upravljanja i rukovođenja, sljedeća je važna sastavnica edukativnoga programa Poslovnog učilišta Experta. Prema mnogima, menadžment je poseban čimbenik proizvodnje i najvažniji resurs svakoga poduzeća, a svoju veliku ulogu zasigurno dobiva na novim tranzicijskim tržištima i u sudaru s već razvijenim tržištima i menadžmentom zapadnoga svijeta.

Leadership, upravljanje ljudskim potencijalima, menadžerska etika, menadžerska mreža, menadžerske razine, menadžerske uloge i vještine, menadžerski rizici i stilovi najopćenitije su teme koje svakodnevno traže svoju edukativnu i praktičnu razradu. Ti segmenti menadžmenta, s aktivnom primjenom komunikoloških i psiholoških vještina, predstavljaju osnovicu ekonomskoga programa Poslovnog učilišta Experta.

Stjecanje znanja i vještina u području poslovne ekonomije i poduzetništva, u okruženju koje je izloženo neprestanim reformama i sistemskim usklađivanjima, naprosto se nameće kao prijeka potreba svakoga zaposlenika i gospodarskoga subjekta, i to na svim razinama i područjima djelovanja (administracija, poduzetništvo, obrtništvo, računovodstvo i financije, turizam, bankarstvo, trgovina, poslovno tajništvo).

Bez praktične naobrazbe i usavršavanja s područja menadžmenta, poslovne ekonomije, poduzetništva i poslovnih komunikacijskih vještina, danas se naprosto nije moguće prilagoditi novim tržišnim uvjetima, niti se bolje pozicionirati, a to znači ni opstati na tržištu.

Programi

Programi
upravljanje ljudskim potencijalima
kontroling
leadership
poslovno komuniciranje
prodajni menadžment
poslovna komunikacija i poslovno tajništvo
marketinški menadžment
računovodstveni menadžment
financijski menadžment
EU fondovi
projektiranje
porezi
investicije
konzalting

Ciljne skupine

  • menadžment
  • direktori – menadžeri
  • članovi upravljačlih struktura
  • članovi poslovodnih struktura
  • poduzetnici
  • obrtnici
  • bankari
  • trgovci
  • osiguravatelji
  • poslovni tajnici i ostali