« Modeli obrazovanja

Seminari

Seminarske teme:

Menadžment

(kontroling, upravljanje ljudskim potencijalima, poslovna ekonomija, poduzetništvo, poslovno komuniciranje i poslovno tajništvo, marketing, prodaja)

 • Škola menadžmenta
 • Leadership
 • Selekcija zaposlenika
 • Poslovne strategije
 • Odnos prema zaposlenicima
 • Motivacija zaposlenika
 • Poslovno pregovaranje
 • Upravljanje marketingom
 • Upravljanje odnosima s kupcima
 • Poslovni bonton
 • Poslovno pismo
 • Poduzetničko projektiranje
 • Izrada poslovnog plana
 • Izrada marketinškog plana
 • Izrada prodajnog plana
 • Strateška uloga ljudskih potencijala
 • Upravljanje talentima
 • Promocija
 • Istraživanje tržišta
 • Profesionalni image
 • Komuniciranje vanjskim izgledom
 • Motivacija u prodaji
 • Utjecaj medija na ponašanje potrošača
 • Odnosi s medijima
 • Prevencija menadžerskih bolesti
 • Event menadžment
 • Prodajni trening
 • Brand menadžment
 • Prezentacijske vještine
 • Upravljanje financijama
 • Poslovno tajništvo
 • Unapređenje prodaje
 • Psihomenadžment
 • Utjecajno komuniciranje
 • Kontroling tjedni
 • Kontroling u marketingu
 • Izvještaji iz kontrolinga
 • Kontroling troškova

Javno komuniciranje

 • Škola govorništva
 • Nastup pred TV kamerom
 • Govor pred mnoštvom ljudi
 • Govorna moć uvjeravanja
 • Govorni bonton
 • Organizacija i vođenje konferencije za novinare
 • Vođenje talkshow-a
 • TV i radijsko voditeljstvo
 • Vođenje zabavnih emisija
 • Nastup glasnogovornika
 • Odnosi s javnošću
 • Odnosi s medijima
 • Predizborni govor
 • Politički govor
 • Parlamentarni govor
 • Poslovni govor
 • Prigodni govor
 • Sindikalni govor
 • Govorne vježbe
 • Jezične vježbe
 • Vježbe dikcije
 • Poslovno pismo
 • Neverbalna komunikacija
 • Styling
 • Upravljanje sastancima
 • Opći javni nastup
 • Debata
 • Umijeće polemiziranja
 • Poslovna korespodencija

Politički marketing

 • Suvremeni politički marketing
 • Organizacija i vođenje izbornog stožera
 • Organizacija i vođenje izborne kampanje
 • Promidžba i nastup
 • Umijeće pregovaranja
 • Diplomatsko pregovaranje
 • Govor pred mnoštvom ljudi
 • Nastup pred TV kamerama
 • Imidž izbornog kandidata
 • Imidž političara
 • Komuniciranje s novinarima
 • Rad s volonterima u politici
 • Predizborni govor
 • Politički govor
 • Parlamentarni govor
 • Govor državnih dužnosnika
 • Debata
 • Odnosi s medijima
 • Umijeće polemiziranja
 • Poruke i slogani
 • Priopćenje za javnost
 • Nastup glasnogovornika
 • Komuniciranje vanjskim izgledom
 • Styling
 • Financiranje predizborne kampanje
 • Psihokonzalting za političare
 • Izborni zakoni
 • Upravljanje sukobima
 • Neverbalna komunikacija
 • Suradnja političara i medija
 • Ispitivanje javnog mnijenja

Psihokonzalting

 • Autogeni trening
 • Kontrola stresa
 • Motivacija i samomotivacija u poslovanju
 • Samopoštovanje
 • Rješavanje međuljudskih konflikata u organizaciji
 • Prevencija menadžerskih bolesti
 • Prehrana i zdravlje
 • Introspekcija - upoznavanje sebe
 • Empatija u komunikaciji
 • Sugestija i autosugestija
 • Vladanje sobom
 • Narcizam u funkciji poboljšanja poslovanja
 • Tjeskoba i njeno razrješenje
 • Umijeće dominiranja
 • Sugestija i hipnoza u govorništvu
 • Kontrola straha u poslovanju
 • Strah od javnog nastupa
 • Rješavanje osobnih i komunikacijskih dvojbi
 • Psihologija i kontroliranje mase
 • Učenje na neuspjesima
 • Kontrola straha od neuspjeha i uspjeha
 • Vladanje okolinom
 • Psihološke pripreme sportaša
 • Psihomenadžment
 • Psihologija politike
 • Moć žene
 • Kontrola emocija
 • Ego i superego