Online nastava u Experti

Experta već više godina zaredom provodi sve modalitete praćenja nastave.

A MODEL – održavanje klasične nastave u predavaoni (s osiguranim epidemiološkim mjerama).

B MODEL – kombinirana nastava po kojoj se predavanja održavaju u predavaonama, a dio polaznika može ih pratiti na daljinu putem streaminga u realnom vremenu s dodatnom mogućnošću dobivanja snimke predavanja.

C MODEL – praćenje nastave putem ZOOM platforme ukoliko bude uveden lockdown (mogućnost interaktivnog predavanja – pitanja polaznika i odgovori predavača).