Jednogodišnja stručna usavršavanja / Menadžer turističke destinacije

DM

Menadžer turističke destinacije

Tourist Destination Manager

Program edukacije za menadžera turističke destinacije namijenjen je svima koji se na bilo koji način bave, ili se žele baviti, upravljanjem turističkom destinacijom ili nekim od njenih segmenata. Destinacijski menadžment pripada skupini novijih znanstvenih i stručnih područja upravo zbog toga što se fokus marketinških i razvojnih nastojanja u turizmu danas seli upravo na turističke destinacije. Destinacijski menadžment, zasnovan na princima IQM-a (Integrated Quality Management – integralno upravljanje kvalitetom) predstavlja jedno od središnjih područja znanstvenog i stručnog djelovanja u suvremenom turizmu. Njegov cilj je razvijati konkurentnost turističke destinacije, a time i svakog njenog dionika, upravo kroz objedinjene napore svih koji su uključeni u njen razvoj. Ovaj princip, zasnovan na načelima održivog turizma, nastoji stvoriti „balans“ i uravnotežiti interese pojedinih dionika turističke destinacije iz privatnog i javnog sektora, nastojeći istovremeno graditi brend destinacije i ojačati njen položaj na visoko konkurentnom svjetskom turističkom tržištu. Marketing i menadžment turističke destinacije usko su vezani i neophodno je usporedno raditi na njima kako bi se postigli željeni ciljevi.

Ovaj je program zasnovan na najnovijim razvojnim i tržišnim principima i temeljima suvremenog destinacijskog menadžmenta, a to je IQM princip, prema kojem se razvijaju najkompetentnije svjetske turističke destinacije, čiji put trebamo slijediti i mi u Hrvatskoj.

Destinacijski menadžment i IQM princip definiran je smjernicama EU iz 2000. godine, ali i Strategijom razvoja turizma RH do 2020. godine, koja predviđa i zakonske izmjene prema kojima će se postojeće turističke zajednice preustrojiti u DMO (Destinacijske menadžment organizacije), a receptivne turističke agencije u DMC (Destinacijske menadžment kompanije). Pored toga, poznato je da najrenomiranije hotelske kompanije u Hrvatskoj i u svijetu imaju u svojoj organizaciji ustrojen sektor destinacijskog menadžmenta, koji ima za cilj vlastiti hotelski proizvod integrirati u proizvod destinacije i tako „složiti“ destinacijski paket proizvod. Takvim kompanijama neophodan je visokoobrazovani kadar, odnosno manager turističke destinacije.

Ovaj nastavni program namijenjen je širokom krugu polaznika – sadašnjim i potencijalnim direktorima i predsjednicima turističkih zajednica, članovima turističkih vijeća turističkih zajednica, zaposlenicima u javnim upravama (gradovi, općine, županije) turističkih gradova i mjesta, javnih državnih tijela iz područja turizma, ali i menadžerima u realnom sektoru – direktorima i vlasnicima turističkih agencija, hotela, pansiona, hostela, OPG-a u ruralnom turizmu, privatnim iznajmljivačima, vlasnicima ugostiteljskih objekata, ali i menadžerima svih drugih dionika u turističkim destinacijama (ravnateljima muzeja, pučkih otvorenih učilišta i drugih kulturnih ustanova, te obrazovnih ustanova u turizmu, srednjoškolskim profesorima, voditeljima sportskih i strukovnih udruga i slično), ali i svakom tko je involviran u proces djelovanja ili odlučivanja u turističkoj destinaciji.

Danas se destinacijski menadžment smatra jedinim prihvatljivim principom nužnim za razvojni iskorak svake turističke destinacije – bila ona obalna, urbana ili ruralna,koja istovremeno želi izgraditi vlastiti brend i ojačati svoju konkurentnost, ali i očuvati održivost prostora, prirode i kulture lokalne zajednice. Osnovni princip destinacijskog menadžmenta je da samo zadovoljni stanovnici i poduzetnici u turizmu, uz široku podršku javnog sektora, mogu graditi dugoročni opstanak i razvoj destinacije, te ostvariti kvalitetu turističkog proizvoda i zadovoljstvo turista, i dobar menadžer turističke destinacije je u mogućnosti to postići.

MOGUĆNOST ONLINE PRAĆENJA NASTAVE !

 

Predavači i kolegiji

doc.dr.sc. Davor Perkov, dr.sc. Hrvoje Carić, dr.sc. Ivan Herak
Osnove menadžmenta i strateški menadžment u turizmu
30
prof.dr.sc. Aleksandra Krajnović
Destinacijski menadžment i integralno upravljanje turističkom destinacijom (IQM)
30
mr.sc. Igor Medić, prof.dr.sc. Božo Skoko, dr.sc. Martina Mikrut
Osnove marketinga i brendiranje turističke destinacije
20
mr.sc. Ivana Jakir-Bajo
Osnove budžetiranja u javnom sektoru i turističkim zajednicama
5
dr.sc. Daniela Angelina Jelinčić, doc.dr.sc. Vladimir Mozetič, dr.sc. Nevenka Kovač, Matej Perkov
Posebni oblici turizma
12
dr.sc. Hrvoje Carićdr.sc. Sanja Tišma
Održivi razvoj u turizmu
5
prof.dr.sc. Božo Skokodr.sc. Daniela Angelina Jelinčić
Stvaranje doživljaja u turizmu
12
prof.dr.sc. Božo Skoko, Boris Kovaček, Petar Mišo Mihočević
Identitet, imidž i upravljanje događanjima
18
dr. Hrvoje Kenfelj, Dunja Lakuš
Utjecajno komuniciranje i prezentacijske vještine
18
Gostujući predavači
dr.sc. Sanda Čorak, prof.dr.sc. Boris VujčićSanda Bravarmr.sc. Aleksandra Kolarić, Krešimir Macan, Mate Mijić
 
Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja
UKUPNO SATI: 150
Preduvjeti za upis: Završena visoka škola ili srednja škola turističkog usmjerenja
Cijena programa: 20.000 kn / 2.654,46 € (1€ = 7,53450 kn)
Mogućnost otplate: 10 rata
Termini održavanja: srijedom od 17 do 21 sat, te pojedinim četvrtcima ili utorcima od 17 do 21 sat
Početak nastave: srijeda, 9. studenog 2022. godine
Kraj nastave: sredina travnja 2023. godine

DM

Menadžer turističke destinacije

Tourist Destination Manager

Program edukacije za menadžera turističke dstinacije namijenjen je svima koji se na bilo koji način bave, ili se žele baviti, upravljanjem turističkom destinacijom ili nekim od njenih segmenata. Destinacijski menadžment pripada skupini novijih znanstvenih i stručnih područja upravo zbog toga što se fokus marketinških i razvojnih nastojanja u turizmu danas seli upravo na turističke destinacije. Destinacijski menadžment, zasnovan na princima IQM-a (Integrated Quality Management – integralno upravljanje kvalitetom) predstavlja jedno od središnjih područja znanstvenog i stručnog djelovanja u suvremenom turizmu. Njegov cilj je razvijati konkurentnost turističke destinacije, a time i svakog njenog dionika, upravo kroz objedinjene napore svih koji su uključeni u njen razvoj. Ovaj princip, zasnovan na načelima održivog turizma, nastoji stvoriti „balans“ i uravnotežiti interese pojedinih dionika turističke destinacije iz privatnog i javnog sektora, nastojeći istovremeno graditi brend destinacije i ojačati njen položaj na visoko konkurentnom svjetskom turističkom tržištu. Marketing i menadžment turističke destinacije usko su vezani i neophodno je usporedno raditi na njima kako bi se postigli željeni ciljevi.

Ovaj je program zasnovan na najnovijim razvojnim i tržišnim principima i temeljima suvremenog destinacijskog menadžmenta, a to je IQM princip, prema kojem se razvijaju najkompetentnije svjetske turističke destinacije, čiji put trebamo slijediti i mi u Hrvatskoj.

Destinacijski menadžment i IQM princip definiran je smjernicama EU iz 2000. godine, ali i Strategijom razvoja turizma RH do 2020. godine, koja predviđa i zakonske izmjene prema kojima će se postojeće turističke zajednice preustrojiti u DMO (Destinacijske menadžment organizacije), a receptivne turističke agencije u DMC (Destinacijske menadžment kompanije). Pored toga, poznato je da najrenomiranije hotelske kompanije u Hrvatskoj i u svijetu imaju u svojoj organizaciji ustrojen sektor destinacijskog menadžmenta, koji ima za cilj vlastiti hotelski proizvod integrirati u proizvod destinacije i tako „složiti“ destinacijski paket proizvod. Takvim kompanijama neophodan je visokoobrazovani kadar, odnosno manager turističke destinacije.

Ovaj nastavni program namijenjen je širokom krugu polaznika – sadašnjim i potencijalnim direktorima i predsjednicima turističkih zajednica, članovima turističkih vijeća turističkih zajednica, zaposlenicima u javnim upravama (gradovi, općine, županije) turističkih gradova i mjesta, javnih državnih tijela iz područja turizma, ali i menadžerima u realnom sektoru – direktorima i vlasnicima turističkih agencija, hotela, pansiona, hostela, OPG-a u ruralnom turizmu, privatnim iznajmljivačima, vlasnicima ugostiteljskih objekata, ali i menadžerima svih drugih dionika u turističkim destinacijama (ravnateljima muzeja, pučkih otvorenih učilišta i drugih kulturnih ustanova, te obrazovnih ustanova u turizmu, srednjoškolskim profesorima, voditeljima sportskih i strukovnih udruga i slično), ali i svakom tko je involviran u proces djelovanja ili odlučivanja u turističkoj destinaciji.

Danas se destinacijski menadžment smatra jedinim prihvatljivim principom nužnim za razvojni iskorak svake turističke destinacije – bila ona obalna, urbana ili ruralna,koja istovremeno želi izgraditi vlastiti brend i ojačati svoju konkurentnost, ali i očuvati održivost prostora, prirode i kulture lokalne zajednice. Osnovni princip destinacijskog menadžmenta je da samo zadovoljni stanovnici i poduzetnici u turizmu, uz široku podršku javnog sektora, mogu graditi dugoročni opstanak i razvoj destinacije, te ostvariti kvalitetu turističkog proizvoda i zadovoljstvo turista, i dobar menadžer turističke destinacije je u mogućnosti to postići.

MOGUĆNOST ONLINE PRAĆENJA NASTAVE !

Predavači i kolegiji

doc.dr.sc. Davor Perkov, dr.sc. Hrvoje Carić, dr.sc. Ivan Herak
Osnove menadžmenta i strateški menadžment u turizmu
30
prof.dr.sc. Aleksandra Krajnović
Destinacijski menadžment i integralno upravljanje turističkom destinacijom (IQM)
30
mr.sc. Igor Medić, prof.dr.sc. Božo Skoko, dr.sc. Martina Mikrut
Osnove marketinga i brendiranje turističke destinacije
20
mr.sc. Ivana Jakir-Bajo
Osnove budžetiranja u javnom sektoru i turističkim zajednicama
5
dr.sc. Daniela Angelina Jelinčić, doc.dr.sc. Vladimir Mozetič, dr.sc. Nevenka Kovač, Matej Perkov
Posebni oblici turizma
12
dr.sc. Hrvoje Carićdr.sc. Sanja Tišma
Održivi razvoj u turizmu
5
prof.dr.sc. Božo Skokodr.sc. Daniela Angelina Jelinčić
Stvaranje doživljaja u turizmu
12
prof.dr.sc. Božo SkokoBoris Kovaček, Petar Mišo Mihočević
Identitet, imidž i upravljanje događanjima
18
dr. Hrvoje Kenfelj, Dunja Lakuš
Utjecajno komuniciranje i prezentacijske vještine
18
Gostujući predavači
dr.sc. Sanda Čorak, prof.dr.sc. Boris VujčićSanda Bravarmr.sc. Aleksandra Kolarić, Krešimir Macan, Mate Mijić
 
Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja
UKUPNO SATI: 150
Preduvjeti za upis: Završena visoka škola ili srednja škola turističkog usmjerenja
Cijena: 20.000 kn / 2.654,46 € (1€ = 7,53450 kn)
Mog. otplate: 10 rata
Termini održavanja: srijedom od 17 do 21 sat, te pojedinim četvrtcima ili utorcima od 17 do 21 sat
Početak nastave: srijeda, 9. studenog 2022. godine
Kraj nastave: sredina travnja 2023. godine