Jednogodišnja stručna usavršavanja / Menadžer u javnom sektoru

MJS

Menadžer u javnom sektoru

Public Sector Manager

Javni sektor je složen sustav kojim se osigurava ostvarenje javnog interesa, zadovoljavanje javnih potreba i pružanje javnih usluga u gotovo svim sferama suvremenog društva. Javni sektor (državna uprava, lokalna i regionalna samouprava, javne službe i tijela s prenesenim javnim ovlastima) u većini zemalja prolazi kroz kontinuirane promjene kojima nastoji odgovoriti na izazove u gospodarskom, političkom i društvenom okruženju. Osnovni zahtjevi koji se pri tome nameću su pravna sigurnost i predvidivost djelovanja javnog sektora, nepristranost i transparentnost u pružanju usluga, odgovornost za rezultate, profesionalnost, ekonomičnost u korištenju javnih prihoda i učinkovitost u postizanju ciljeva.

Rezultati umjesto procedura, natjecanje unutar javnog sektora, depolitiziranost, antikoruptivnost, jednakost i zaštita prava građana, solidarnost, socijalna osjetljivost, društvena odgovornost i poslovanje blisko tržišnim mehanizmima dodatni su vrijednosni principi poslovanja u javnom sektoru. Davanje većih sloboda djelovanja i odlučivanja javnim menadžerima također su bitan preduvjet za revitalizaciju poslovanja javnog sektora.

Hrvatska je još uvijek u procesu javno-upravnog traženja i bori se s birokratskim nasljeđem i neproduktivnim mentalitetom prijašnjih sustava i tranzicijskih lutanja. Opterećena je ideologizacijom i politizacijom većeg djela javnog prostora. Suvremena javna uprava i moderni javni sektor traže profesionalizaciju, dezideologizaciju, suvremenu edukaciju i učinkovitost.

Menadžeri u javnom sektoru tek trebaju zadobiti (i izboriti) autoritativniju poziciju unutar sustava i postići veće vrednovanje svog rada. To neće biti moguće bez drugačije edukacije javnih menadžera i javnih djelatnika i bez političke volje nositelja zakonodavne i izvršne vlasti.

Državni i javni službenici (posebice oni na rukovodećim pozicijama) u sferi obrazovanja, znanosti, zdravstva, socijalne skrbi, kulture, sporta, lokalne i regionalne uprave i samouprave, djelatnici zaposleni u javnim komunalnim poduzećima, kao i zaposlenici u državnim ministarstvima, vladinim i nevladinim agencijama, institutima, ustanovama i zavodima, ravnatelji, pročelnici, načelnici, gradonačelnici, župani i njihovi zamjenici potencijalni su polaznici ovoga programa. Oni će kroz stjecanje operativno praktičnih znanja i vještina tijekom jednogodišnje sustavne specijalizacije ovladati svim problemima, složenostima i specifičnostima javnoga menadžmenta.

MOGUĆNOST ONLINE PRAĆENJA NASTAVE !

Predavači i kolegiji

doc.dr.sc. Davor Perkov, mr.sc. Branimir Blajić
Osnove menadžmenta
22
dr.sc. Sanja Tišma, dr.sc. Romana Galić, mr.sc. Ivana Jakir-Bajo, Marko Kovačić
Osnove javnog sektora
8
Antun PalarićDražen Lančić
Pravna regulativa u javnom sektoru
12
dr.sc. Sanja Tišma, mr.sc. Ivana Jakir-Bajo, Ksenija Kramar
Ekonomika javnog sektora i financije proračuna i proračunskih korisnika
16
dr.sc. Sanja Tišma, mr.sc. Ivana Jakir-Bajo
Strateško planiranje u javnom sektoru
10
dr. Hrvoje Kenfelj 
Utjecajno komuniciranje
20
mr.sc. Branimir Blajić, dr. Hrvoje Kenfelj, Sabina Škrtić
Upravljanje ljudskim potencijalima u javnom sektoru
10
Dunja Lakuš, Sandra KrižanecTrpimir Vicković 
Prezentacijske vještine i javni nastup
10
doc.dr.sc. Radojka Kraljević, doc.dr.sc. Aleksandra Mindoljević Drakulić
Upravljanje konfliktima i psihomenadžment
10
prof.dr.sc. Božo Skoko, mr.sc. Aleksandra Kolarić, Aleksandar Musić
Odnosi s javnošću i medijima
14
Domagoj Troha, EUPM, dr.sc. Sanja Tišma, dr.sc. Sanja Maleković
EU fondovi i projektno upravljanje u javnom sektoru
10
Gosti predavači
Specifičnosti pojedinih sfera javnog sektora
8
Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja
UKUPNO SATI: 150
Preduvjeti za upis: Minimalno završena viša ili visoka škola ili potrebno radno iskustvo
Cijena programa: 2.700,00 € / 20.343,15 kn (1€ = 7,53450 kn)
Mogućnost otplate: 10 rata
Termini održavanja: srijedom od 17 do 21 sat, a prema potrebi i drugi dan u tjednu
Početak nastave: utorak, 7. studenog 2023. godine.
Kraj nastave: sredina travnja 2024. godine

MJS

Menadžer u javnom sektoru

Public Sector Manager

Javni sektor je složen sustav kojim se osigurava ostvarenje javnog interesa, zadovoljavanje javnih potreba i pružanje javnih usluga u gotovo svim sferama suvremenog društva. Javni sektor (državna uprava, lokalna i regionalna samouprava, javne službe i tijela s prenesenim javnim ovlastima) u većini zemalja prolazi kroz kontinuirane promjene kojima nastoji odgovoriti na izazove u gospodarskom, političkom i društvenom okruženju. Osnovni zahtjevi koji se pri tome nameću su pravna sigurnost i predvidivost djelovanja javnog sektora, nepristranost i transparentnost u pružanju usluga, odgovornost za rezultate, profesionalnost, ekonomičnost u korištenju javnih prihoda i učinkovitost u postizanju ciljeva.

Rezultati umjesto procedura, natjecanje unutar javnog sektora, depolitiziranost, antikoruptivnost, jednakost i zaštita prava građana, solidarnost, socijalna osjetljivost, društvena odgovornost i poslovanje blisko tržišnim mehanizmima dodatni su vrijednosni principi poslovanja u javnom sektoru. Davanje većih sloboda djelovanja i odlučivanja javnim menadžerima također su bitan preduvjet za revitalizaciju poslovanja javnog sektora.

Hrvatska je još uvijek u procesu javno-upravnog traženja i bori se s birokratskim nasljeđem i neproduktivnim mentalitetom prijašnjih sustava i tranzicijskih lutanja. Opterećena je ideologizacijom i politizacijom većeg djela javnog prostora. Suvremena javna uprava i moderni javni sektor traže profesionalizaciju, dezideologizaciju, suvremenu edukaciju i učinkovitost.

Menadžeri u javnom sektoru tek trebaju zadobiti (i izboriti) autoritativniju poziciju unutar sustava i postići veće vrednovanje svog rada. To neće biti moguće bez drugačije edukacije javnih menadžera i javnih djelatnika i bez političke volje nositelja zakonodavne i izvršne vlasti.

Državni i javni službenici (posebice oni na rukovodećim pozicijama) u sferi obrazovanja, znanosti, zdravstva, socijalne skrbi, kulture, sporta, lokalne i regionalne uprave i samouprave, djelatnici zaposleni u javnim komunalnim poduzećima, kao i zaposlenici u državnim ministarstvima, vladinim i nevladinim agencijama, institutima, ustanovama i zavodima, ravnatelji, pročelnici, načelnici, gradonačelnici, župani i njihovi zamjenici potencijalni su polaznici ovoga programa. Oni će kroz stjecanje operativno praktičnih znanja i vještina tijekom jednogodišnje sustavne specijalizacije ovladati svim problemima, složenostima i specifičnostima javnoga menadžmenta.

MOGUĆNOST ONLINE PRAĆENJA NASTAVE !

Predavači i kolegiji

doc.dr.sc. Davor Perkov, mr.sc. Branimir Blajić
Osnove menadžmenta
22
dr.sc. Sanja Tišma, dr.sc. Romana Galić, mr.sc. Ivana Jakir-Bajo, Marko Kovačić
Osnove javnog sektora
8
Antun PalarićDražen Lančić
Pravna regulativa u javnom sektoru
12
dr.sc. Sanja Tišma, mr.sc. Ivana Jakir-Bajo, Ksenija Kramar
Ekonomika javnog sektora i financije proračuna i proračunskih korisnika
16
dr.sc. Sanja Tišma, mr.sc. Ivana Jakir-Bajo
Strateško planiranje u javnom sektoru
10
dr. Hrvoje Kenfelj 
Utjecajno komuniciranje
20
mr.sc. Branimir Blajić, dr. Hrvoje Kenfelj, Sabina Škrtić
Upravljanje ljudskim potencijalima u javnom sektoru
10
Dunja Lakuš, Sandra KrižanecTrpimir Vicković 
Prezentacijske vještine i javni nastup
10
doc.dr.sc. Radojka Kraljević, doc.dr.sc. Aleksandra Mindoljević Drakulić
Upravljanje konfliktima i psihomenadžment
10
prof.dr.sc. Božo Skoko, mr.sc. Aleksandra Kolarić, Aleksandar Musić
Odnosi s javnošću i medijima
14
Domagoj Troha, EUPM, dr.sc. Sanja Tišma, dr.sc. Sanja Maleković
EU fondovi i projektno upravljanje u javnom sektoru
10
Gosti predavači
Specifičnosti pojedinih sfera javnog sektora
8
Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja
UKUPNO SATI: 150
Preduvjeti za upis: Minimalno završena viša ili visoka škola ili potrebno radno iskustvo
Cijena: 2.700,00 € / 20.343,15 kn (1€ = 7,53450 kn)
Mog. otplate: 10 rata
Termini održavanja: srijedom od 17 do 21 sat, a prema potrebi i drugi dan u tjednu
Početak nastave: utorak, 7. studenog 2023. godine.
Kraj nastave: sredina travnja 2024. godine