Jednogodišnja stručna usavršavanja / Voditelj DMC turističke agencije

DMC

Voditelj DMC turističke agencije

DMC Tourist Agency Manager

DMC (Destination Management Company – Destinacijska menadžment kompanija) relativno je novi pojam u turizmu kod nas, ali je u svijetu već poznat. Riječ je o novom preustroju organizacija koje se bave organiziranjem turističkih proizvoda (kod nas su to turističke zajednice i turističke agencije), pri čemu će se naše turističke zajednice pretvoriti u destinacijske menadžment organizacije (DMO), dok će receptivne turističke agencije svoje poslovanje nužno trebati preustrojiti u DMC model. Riječ je, dakle, o turističkim agencijama koje posluju na novi način. Taj novi način ne znači da agencije moraju iz temelja promijeniti svoje poslovanje, već da svoje dosadašnje poslovanje, koje je uglavnom bilo temeljeno na poslovima posredovanja u turizmu, preusmjere na način da se više posvete turistima u samoj destinaciji i da na vrijeme kreiraju i planiraju, a zatim organiziraju i provode turističke proizvode u destinaciji – turistički paket aranžman, izlete, stručne skupove, evente (događaje, manifestacije), turističke aktivnosti na otvorenom, edukativne turističke proizvode, vođene obilaske i slično.

Zanimljivo je istaknuti kako turističke agencije koje djeluju na ovakav način mogu postati vrlo važan magnet za privlačenje turista u destinaciju te mogu kreirati zanimljive, inovativne i kreativne turističke aranžmane za koje danas postoji izniman interes na svjetskom turističkom tržištu. Koristeći alate suvremene tehnologije kao što su mobilni marketing (mobilne aplikacije, društvene mreže), razvoj odnosa s kupcima (CRM) i slično, turističke agencije su danas dostupne tržištima više nego ikada prije.

U cijelom tom procesu, stratešku, marketinšku i logističku podršku trebaju im davati turističke zajednice (Destinacijske menadžment organizacije – DMO), s kojima DMC trebaju usko surađivati. Stoga je danas upoznavanje djelovanja, uloge i poslovanja DMC-a izrazito zanimljivo područje, ali i izazov za svakog menadžera i stručnjaka u turističkoj agenciji te u DMC sektorima hotelskih kompanija. Zasigurno je ovo područje zanimljivo i za ostale stručnjake iz turističkog sektora, zaposlene u turističkim zajednicama, gradovima, općinama i županijama, razvojnim agencijama i drugim tijelima i institucijama, ali i za svakoga tko se želi upoznati s ovim novim modelom turističkog poslovanja, koje je u razvijenim svjetskim turističkim destinacijama već uzelo maha, dok je kod nas tek na pomolu. Zato DMC za turističke agencije predstavlja izazov da budu prve u implementaciji ovakvog poslovnog modela, zasnovanog na kreativnim, pametnim i inovativnim turističkim proizvodima koji će kreirati originalne turističke proizvode te zaintrigirati i privući turiste na nove načine.

DMC

Voditelj DMC turističke agencije

DMC Tourist Agency Manager

DMC (Destination Management Company – Destinacijska menadžment kompanija) relativno je novi pojam u turizmu kod nas, ali je u svijetu već poznat. Riječ je o novom preustroju organizacija koje se bave organiziranjem turističkih proizvoda (kod nas su to turističke zajednice i turističke agencije), pri čemu će se naše turističke zajednice pretvoriti u destinacijske menadžment organizacije (DMO), dok će receptivne turističke agencije svoje poslovanje nužno trebati preustrojiti u DMC model. Riječ je, dakle, o turističkim agencijama koje posluju na novi način. Taj novi način ne znači da agencije moraju iz temelja promijeniti svoje poslovanje, već da svoje dosadašnje poslovanje, koje je uglavnom bilo temeljeno na poslovima posredovanja u turizmu, preusmjere na način da se više posvete turistima u samoj destinaciji i da na vrijeme kreiraju i planiraju, a zatim organiziraju i provode turističke proizvode u destinaciji – turistički paket aranžman, izlete, stručne skupove, evente (događaje, manifestacije), turističke aktivnosti na otvorenom, edukativne turističke proizvode, vođene obilaske i slično.

Zanimljivo je istaknuti kako turističke agencije koje djeluju na ovakav način mogu postati vrlo važan magnet za privlačenje turista u destinaciju te mogu kreirati zanimljive, inovativne i kreativne turističke aranžmane za koje danas postoji izniman interes na svjetskom turističkom tržištu. Koristeći alate suvremene tehnologije kao što su mobilni marketing (mobilne aplikacije, društvene mreže), razvoj odnosa s kupcima (CRM) i slično, turističke agencije su danas dostupne tržištima više nego ikada prije.

U cijelom tom procesu, stratešku, marketinšku i logističku podršku trebaju im davati turističke zajednice (Destinacijske menadžment organizacije – DMO), s kojima DMC trebaju usko surađivati. Stoga je danas upoznavanje djelovanja, uloge i poslovanja DMC-a izrazito zanimljivo područje, ali i izazov za svakog menadžera i stručnjaka u turističkoj agenciji te u DMC sektorima hotelskih kompanija. Zasigurno je ovo područje zanimljivo i za ostale stručnjake iz turističkog sektora, zaposlene u turističkim zajednicama, gradovima, općinama i županijama, razvojnim agencijama i drugim tijelima i institucijama, ali i za svakoga tko se želi upoznati s ovim novim modelom turističkog poslovanja, koje je u razvijenim svjetskim turističkim destinacijama već uzelo maha, dok je kod nas tek na pomolu. Zato DMC za turističke agencije predstavlja izazov da budu prve u implementaciji ovakvog poslovnog modela, zasnovanog na kreativnim, pametnim i inovativnim turističkim proizvodima koji će kreirati originalne turističke proizvode te zaintrigirati i privući turiste na nove načine.

Kontakt

A.   Kneza Mislava 14
A.  10 000 Zagreb-HR

T.   +385   1 4618 444
T.   +385   1 4618 555
M. +385 91 2310 961
E. uciliste@experta.hr

Prijavi se na Newsletter

Prijavi se na Expertin Newsletter

Kontakt

U.   Kneza Mislava 14, 10 000 Zagreb
T.   +385 1 4618 444, +385 1 4618 555
M. +385 91 2310 961
E.  uciliste@experta.hr