Jednogodišnja stručna usavršavanja / Voditelj DMC turističke agencije

DMC

Voditelj DMC turističke agencije

DMC Tourist Agency Manager

DMC (Destination Management Company – Destinacijska menadžment kompanija) relativno je novi pojam u turizmu kod nas, ali je u svijetu već poznat. Riječ je o novom preustroju organizacija koje se bave organiziranjem turističkih proizvoda (kod nas su to turističke zajednice i turističke agencije), pri čemu će se naše turističke zajednice pretvoriti u destinacijske menadžment organizacije (DMO), dok će receptivne turističke agencije svoje poslovanje nužno trebati preustrojiti u DMC model. Riječ je, dakle, o turističkim agencijama koje posluju na novi način. Taj novi način ne znači da agencije moraju iz temelja promijeniti svoje poslovanje, već da svoje dosadašnje poslovanje, koje je uglavnom bilo temeljeno na poslovima posredovanja u turizmu, preusmjere na način da se više posvete turistima u samoj destinaciji i da na vrijeme kreiraju i planiraju, a zatim organiziraju i provode turističke proizvode u destinaciji – turistički paket aranžman, izlete, stručne skupove, evente (događaje, manifestacije), turističke aktivnosti na otvorenom, edukativne turističke proizvode, vođene obilaske i slično.

Zanimljivo je istaknuti kako turističke agencije koje djeluju na ovakav način mogu postati vrlo važan magnet za privlačenje turista u destinaciju te mogu kreirati zanimljive, inovativne i kreativne turističke aranžmane za koje danas postoji izniman interes na svjetskom turističkom tržištu. Koristeći alate suvremene tehnologije kao što su mobilni marketing (mobilne aplikacije, društvene mreže), razvoj odnosa s kupcima (CRM) i slično, turističke agencije su danas dostupne tržištima više nego ikada prije.

U cijelom tom procesu, stratešku, marketinšku i logističku podršku trebaju im davati turističke zajednice (Destinacijske menadžment organizacije – DMO), s kojima DMC trebaju usko surađivati. Stoga je danas upoznavanje djelovanja, uloge i poslovanja DMC-a izrazito zanimljivo područje, ali i izazov za svakog menadžera i stručnjaka u turističkoj agenciji te u DMC sektorima hotelskih kompanija. Zasigurno je ovo područje zanimljivo i za ostale stručnjake iz turističkog sektora, zaposlene u turističkim zajednicama, gradovima, općinama i županijama, razvojnim agencijama i drugim tijelima i institucijama, ali i za svakoga tko se želi upoznati s ovim novim modelom turističkog poslovanja, koje je u razvijenim svjetskim turističkim destinacijama već uzelo maha, dok je kod nas tek na pomolu. Zato DMC za turističke agencije predstavlja izazov da budu prve u implementaciji ovakvog poslovnog modela, zasnovanog na kreativnim, pametnim i inovativnim turističkim proizvodima koji će kreirati originalne turističke proizvode te zaintrigirati i privući turiste na nove načine.

Predavači i kolegiji

prof.dr.sc. Aleksandra Krajnović
Upravljanje i poslovanje u DMC
6
prof.dr.sc. Aleksandra Krajnović
Turistički proizvodi destinacijskih menadžment kompanija
8
prof.dr.sc. Aleksandra Krajnovićprof.dr.sc. Božo Skokomr.sc. Diana Franulić Šarić
Marketinške aktivnosti u DMC
10
Dražen Lančić
Turističko pravo
4
doc.dr.sc. Davor Perkov, dr.sc. Hrvoje Carić, dr.sc. Ivan Herak
Osnove menadžmenta i strateški menadžment u turizmu
26
prof.dr.sc. Aleksandra Krajnović
Destinacijski menadžment i upravljanje turističkom destinacijom
26
mr.sc. Igor Medićprof.dr.sc. Božo Skoko, Mate Mijić
Osnove marketinga, brendiranje, Gerila marketing i društvene mreže
22
doc.dr.sc. Vladimir Mozetič, prof.dr.sc. Aleksandra Krajnović
Posebni oblici turizma
6
prof.dr.sc. Božo Skoko, Petar Mišo Mihočević
Stvaranje doživljaja u turizmu
10
mr.sc. Diana Franulić Šarićprof.dr.sc. Božo SkokoPetar Mišo Mihočević
Identitet, imidž i upravljanje događanjima
12
dr. Hrvoje Kenfelj, Dunja Lakuš
Utjecajno komuniciranje i prezentacijske vještine
22
Gosti predavači
dr.sc. Sanda Čorak, prof.dr.sc. Boris VujčićSanda Bravarmr.sc. Aleksandra Kolarić, Krešimir Macan
Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja
UKUPNO SATI: 152
Preduvjeti za upis: Završena visoka/viša škola ili srednja škola turističkog usmjerenja
Cijena programa: 21.000 kn
Mogućnost otplate: 10 rata
Termini održavanja: srijedom i pojedinim četvrtcima ili utorcima od 17 do 21 sat
Početak nastave: utorak, 12. studenog 2019. godine
Kraj nastave: kraj travnja 2020. godine

DMC

Voditelj DMC turističke agencije

DMC Tourist Agency Manager

DMC (Destination Management Company – Destinacijska menadžment kompanija) relativno je novi pojam u turizmu kod nas, ali je u svijetu već poznat. Riječ je o novom preustroju organizacija koje se bave organiziranjem turističkih proizvoda (kod nas su to turističke zajednice i turističke agencije), pri čemu će se naše turističke zajednice pretvoriti u destinacijske menadžment organizacije (DMO), dok će receptivne turističke agencije svoje poslovanje nužno trebati preustrojiti u DMC model. Riječ je, dakle, o turističkim agencijama koje posluju na novi način. Taj novi način ne znači da agencije moraju iz temelja promijeniti svoje poslovanje, već da svoje dosadašnje poslovanje, koje je uglavnom bilo temeljeno na poslovima posredovanja u turizmu, preusmjere na način da se više posvete turistima u samoj destinaciji i da na vrijeme kreiraju i planiraju, a zatim organiziraju i provode turističke proizvode u destinaciji – turistički paket aranžman, izlete, stručne skupove, evente (događaje, manifestacije), turističke aktivnosti na otvorenom, edukativne turističke proizvode, vođene obilaske i slično.

Zanimljivo je istaknuti kako turističke agencije koje djeluju na ovakav način mogu postati vrlo važan magnet za privlačenje turista u destinaciju te mogu kreirati zanimljive, inovativne i kreativne turističke aranžmane za koje danas postoji izniman interes na svjetskom turističkom tržištu. Koristeći alate suvremene tehnologije kao što su mobilni marketing (mobilne aplikacije, društvene mreže), razvoj odnosa s kupcima (CRM) i slično, turističke agencije su danas dostupne tržištima više nego ikada prije.

U cijelom tom procesu, stratešku, marketinšku i logističku podršku trebaju im davati turističke zajednice (Destinacijske menadžment organizacije – DMO), s kojima DMC trebaju usko surađivati. Stoga je danas upoznavanje djelovanja, uloge i poslovanja DMC-a izrazito zanimljivo područje, ali i izazov za svakog menadžera i stručnjaka u turističkoj agenciji te u DMC sektorima hotelskih kompanija. Zasigurno je ovo područje zanimljivo i za ostale stručnjake iz turističkog sektora, zaposlene u turističkim zajednicama, gradovima, općinama i županijama, razvojnim agencijama i drugim tijelima i institucijama, ali i za svakoga tko se želi upoznati s ovim novim modelom turističkog poslovanja, koje je u razvijenim svjetskim turističkim destinacijama već uzelo maha, dok je kod nas tek na pomolu. Zato DMC za turističke agencije predstavlja izazov da budu prve u implementaciji ovakvog poslovnog modela, zasnovanog na kreativnim, pametnim i inovativnim turističkim proizvodima koji će kreirati originalne turističke proizvode te zaintrigirati i privući turiste na nove načine.

Predavači i kolegiji

prof.dr.sc. Aleksandra Krajnović
Upravljanje i poslovanje u DMC
6
prof.dr.sc. Aleksandra Krajnović
Turistički proizvodi destinacijskih menadžment kompanija
8
prof.dr.sc. Aleksandra Krajnovićprof.dr.sc. Božo Skokomr.sc. Diana Franulić Šarić
Marketinške aktivnosti u DMC
10
Dražen Lančić
Turističko pravo
4
doc.dr.sc. Davor Perkov, dr.sc. Hrvoje Carić, dr.sc. Ivan Herak
Osnove menadžmenta i strateški menadžment u turizmu
26
prof.dr.sc. Aleksandra Krajnović
Destinacijski menadžment i upravljanje turističkom destinacijom
26
mr.sc. Igor Medićprof.dr.sc. Božo Skoko, Mate Mijić
Osnove marketinga, brendiranje, Gerila marketing i društvene mreže
22
doc.dr.sc. Vladimir Mozetič, prof.dr.sc. Aleksandra Krajnović
Posebni oblici turizma
6
prof.dr.sc. Božo Skoko, Petar Mišo Mihočević
Stvaranje doživljaja u turizmu
10
mr.sc. Diana Franulić Šarićprof.dr.sc. Božo SkokoPetar Mišo Mihočević
Identitet, imidž i upravljanje događanjima
12
dr. Hrvoje Kenfelj, Dunja Lakuš
Utjecajno komuniciranje i prezentacijske vještine
22
Gosti predavači
dr.sc. Sanda Čorak, prof.dr.sc. Boris VujčićSanda Bravarmr.sc. Aleksandra Kolarić, Krešimir Macan
Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja

 

Cjenik

 
UKUPNO SATI: 152
Preduvjeti za upis: Završena visoka/viša škola ili srednja škola turističkog usmjerenja
Cijena: 21.000 kn
Mog. otplate: 10 rata
Termini održavanja: srijedom i pojedinim četvrtcima ili utorcima od 17 do 21 sat
Početak nastave: utorak, 12. studenog 2019. godine
Kraj nastave: kraj travnja 2020. godine

KONTAKT

A.   Kneza Mislava 14
A.  10 000 Zagreb-HR

T.   +385   1 4618 444
M. +385 91 2310 961
M. +385 99 5155 033
E. uciliste@experta.hr

 

Prijavi se na Newsletter

KONTAKT

U.   Kneza Mislava 14, 10 000 Zagreb
T.   +385 1 4618 444
M. +385 91 2310 961, +385 99 5155 033
E.  uciliste@experta.hr

Prijavi se na Expertin Newsletter