Andrej Tödtling

Odvjetnik je u vlastitom odvjetničkom uredu Tödtling. Radio je u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu u Sektoru operative na poslovima korporativnih akcija. Posao se odnosio na prodaju i provođenje svih korporativnih akcija te na suradnju i pomoć strankama SKDD-a. 

Unutar SKDD-a najprije je radio u pravnom sektoru a prije toga radno iskustvo stjecao je u odvjetničkim društvima Antolić i suradnici te Hačić & Kallay. Za vrijeme rada u odvjetništvu bavio se i savjetovanjem, zastupanjem, pregovaranjem i sklapanjem nagodbi.

Andrej Tödtling

Odvjetnik je u vlastitom odvjetničkom uredu Tödtling. Radio je u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu u Sektoru operative na poslovima korporativnih akcija. Posao se odnosio na prodaju i provođenje svih korporativnih akcija te na suradnju i pomoć strankama SKDD-a.

Unutar SKDD-a najprije je radio u pravnom sektoru a prije toga radno iskustvo stjecao je u odvjetničkim društvima Antolić i suradnici te Hačić & Kallay. Za vrijeme rada u odvjetništvu bavio se i savjetovanjem, zastupanjem, pregovaranjem i sklapanjem nagodbi.