Andreja Hašček

Zaposlena je u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga na praćenju ispunjenja obveza transparentnog izvješćivanja propisanih Zakonom o tržištu kapitala.

Radila je i na poslovima preuzimanja javnih dioničkih društava, na odobrenjima prospekata uvrštenja te prospektima privatnih i javnih plasmana dionica i obveznica. Vodila je projekte uspostavljanja Javne informacijske knjižnice javnih dioničkih društava te Službenog registra propisanih informacija namijenjenog izdavateljima uvrštenim na uređeno tržište.

Andreja Hašček

Zaposlena je u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga na praćenju ispunjenja obveza transparentnog izvješćivanja propisanih Zakonom o tržištu kapitala.

Radila je i na poslovima preuzimanja javnih dioničkih društava, na odobrenjima prospekata uvrštenja te prospektima privatnih i javnih plasmana dionica i obveznica. Vodila je projekte uspostavljanja Javne informacijske knjižnice javnih dioničkih društava te Službenog registra propisanih informacija namijenjenog izdavateljima uvrštenim na uređeno tržište.