dr.sc. Goran Marić

Doktorirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završio stručno usavršavanje “General Management Program” na University of Michigan Business School. Radio kao direktor tvrtke Euroinspekt d.o.o., Predsjednik uprave Tiska, zamjenik Predsjednika uprave Vjesnika, Predsjednik uprave Hrvatske tiskare. Autor mnoštva radova s područja istraživanja tržišta i poduzetništva. Bio je zastupnik u Hrvatskom Saboru. Trenutno je ministar za državnu imovinu u Vladi RH.

doc.dr.sc. Meri Maretić

Doktorirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završio stručno usavršavanje “General Management Program” na University of Michigan Business School. Radio kao direktor tvrtke Euroinspekt d.o.o., Predsjednik uprave Tiska, zamjenik Predsjednika uprave Vjesnika, Predsjednik uprave Hrvatske tiskare. Autor mnoštva radova s područja istraživanja tržišta i poduzetništva. Bio je zastupnik u Hrvatskom Saboru. Trenutno je ministar za državnu imovinu u Vladi RH.
KONTAKT

U.   Kneza Mislava 14, 10 000 Zagreb
T.   +385 1 4618 444
M. +385 91 2310 961, +385 99 5155 033
E.  uciliste@experta.hr

Prijavi se na Expertin Newsletter

Prijavi se na Newsletter