dr.sc. Goran Marić

Doktorirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završio stručno usavršavanje “General Management Program” na University of Michigan Business School. Radio kao direktor tvrtke Euroinspekt d.o.o., Predsjednik uprave Tiska, zamjenik Predsjednika uprave Vjesnika, Predsjednik uprave Hrvatske tiskare. Autor mnoštva radova s područja istraživanja tržišta i poduzetništva. Bio je zastupnik u Hrvatskom Saboru. Trenutno je ministar za državnu imovinu u Vladi RH.
dr.sc . Goran Marić

doc.dr.sc. Meri Maretić

Doktorirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završio stručno usavršavanje “General Management Program” na University of Michigan Business School. Radio kao direktor tvrtke Euroinspekt d.o.o., Predsjednik uprave Tiska, zamjenik Predsjednika uprave Vjesnika, Predsjednik uprave Hrvatske tiskare. Autor mnoštva radova s područja istraživanja tržišta i poduzetništva. Bio je zastupnik u Hrvatskom Saboru. Trenutno je ministar za državnu imovinu u Vladi RH.