Ivana Gažić, MBA

Predsjednica je Uprave Zagrebačke burze od 2010. godine. Od početka svog profesionalnog djelovanja obnašala je neke od vodećih funkcija u brojnim gospodarskim i financijskim institucijama iz domene strateškog financiranja, provođenja operacija na tržištu kapitala te investicijskog bankarstva (Pliva d.d., Lura d.d., Société Générale – Splitska banka d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.). Članica je Nadzornog odbora društava Metalska industrija Varaždin d. d. i Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d. d. Završila je program Executive MBA na International Executive Development Center (Bled, Slovenija). Licencirani je investicijski savjetnik. Čest je govornik na brojnim konferencijama i profesionalnim skupovima na temu bankarstva, financija i tržišta kapitala.

Ivana Gažić, MBA

Predsjednica je Uprave Zagrebačke burze od 2010. godine. Od početka svog profesionalnog djelovanja obnašala je neke od vodećih funkcija u brojnim gospodarskim i financijskim institucijama iz domene strateškog financiranja, provođenja operacija na tržištu kapitala te investicijskog bankarstva (Pliva d.d., Lura d.d., Société Générale – Splitska banka d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.). Članica je Nadzornog odbora društava Metalska industrija Varaždin d. d. i Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d. d. Završila je program Executive MBA na International Executive Development Center (Bled, Slovenija). Licencirani je investicijski savjetnik. Čest je govornik na brojnim konferencijama i profesionalnim skupovima na temu bankarstva, financija i tržišta kapitala.
KONTAKT

U.   Kneza Mislava 14, 10 000 Zagreb
T.   +385 1 4618 444
M. +385 91 2310 961, +385 99 5155 033
E.  uciliste@experta.hr

Prijavi se na Expertin Newsletter

Prijavi se na Newsletter