Jasna Belamarić

Direktorica je Odjela pravnih poslova i usklađenja na Zagrebačkoj burzi d.d. Pored poslova pravne operative vezane uz redovno poslovanje društva, posao joj uključuje razvoj i praćenje primjene burzovnih pravila, davanja pravnih savjeta i mišljenja te pravnu podršku prilikom planiranja i realizacije poslovnih projekata. Poslovno iskustvo o poslovanju burze kao operatera uređenog tržišta stjecala je radeći na Varaždinskoj burzi d.d. gdje je obavljala poslove pravnog savjetnika društva, a od 2007.godine i na Zagrebačkoj burzi d.d.

Jasna Belamarić

Trenerica je i konzultantica s višegodišnjim iskustvom na području edukacije i razvoja ljudskih potencijala. Dodatno je educirana u gestalt-psihoterapiji, transakcijskoj analizi, NLP-u, realitetnoj terapiji, teoriji izbora i lead menadžmentu. Kontinuirano se obrazuje u Hrvatskoj i inozemstvu, posebno u području upravljanja i razvoja ljudskih potencijala. Posjeduje široko radno iskustvo u području edukacije i razvoja menadžmenta, treninga zaposlenih (profesionalnog, rukovodećeg, prodajnog i šalterskog osoblja), profesionalne selekcije, procjene kompetencija, izgradnje tima, te istraživanja organizacijske klime. Radila je na razvoju, provedbi i koordinaciji više edukacijskih programa u Hrvatskoj i izvan nje. Održala je brojne treninge iz područja komunikacijskih, prezentacijskih i prodajnih vještina, leadershipa, timskog rada, upravljanja stresom i sl. Sudjelovala je u brojnim istraživačkim projektima. Stručne priloge objavljuje u različitim medijima. Urednica je i koautorica više publikacija. Surađuje s međunarodnim tvrtkama na razvoju i edukaciji timova.