Libor Weiser

Predsjednik je uprave Finesa Grupe koja objedinjuje više kompanija s područja financija, investicija, nekretnina i energije. Karijeru je započeo na Varaždinskom tržištu vrijednosnica, gdje je vodio projekte javnih dražbi te uvrštenja javnih dioničkih društava na burzu. Nakon toga prelazi u Podravsku banku i postaje direktor sektora za investicijsko bankarstvo. Rrealizirao je niz projekata i ostvario značajan rast tržišnog udjela banke u segmentu investicijskog bankarstva. Karijeru nastavlja kao član uprave Hita-vrijednosnica. Uz sudjelovanje u vođenju društva bio je odgovoran za usluge korporativnoga financiranja, investicijskih istraživanja, financijskih analiza te za projektni menadžment. Vodio je projekt usklađenja sa Zakonom o tržištu kapitala i MFID direktivama Europske Unije. Sudjelovao je i u konsolidaciji na tržištu kapitala spajanjem i pripajanjem brokerskih kuća. Predsjednik je i član više nadzornih i strukovnih odbora i udruga.

Libor Weiser

Predsjednik je uprave Finesa Grupe koja objedinjuje više kompanija s područja financija, investicija, nekretnina i energije. Karijeru je započeo na Varaždinskom tržištu vrijednosnica, gdje je vodio projekte javnih dražbi te uvrštenja javnih dioničkih društava na burzu. Nakon toga prelazi u Podravsku banku i postaje direktor sektora za investicijsko bankarstvo. Rrealizirao je niz projekata i ostvario značajan rast tržišnog udjela banke u segmentu investicijskog bankarstva. Karijeru nastavlja kao član uprave Hita-vrijednosnica. Uz sudjelovanje u vođenju društva bio je odgovoran za usluge korporativnoga financiranja, investicijskih istraživanja, financijskih analiza te za projektni menadžment. Vodio je projekt usklađenja sa Zakonom o tržištu kapitala i MFID direktivama Europske Unije. Sudjelovao je i u konsolidaciji na tržištu kapitala spajanjem i pripajanjem brokerskih kuća. Predsjednik je i član više nadzornih i strukovnih odbora i udruga.