Marijana Petir

Diplomirala na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu, te na Katoličko bogoslovnom fakultetu u Zagrebu gdje je upisala i poslijediplomski studij. Bila je zamjenica županice Sisačko – moslavačke županije. Radila kao viša stručna suradnica u Ekonergu – Institutu za energetiku i zaštitu okoliša. Bila je glasnogovornica Izbornog stožera Predsjednika RH Stjepana Mesića i glasnogovornica Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja. Bila je zastupnica u Saboru RH. Politički je angažirana u Hrvatskoj seljačkoj stranci. Trenutno je zastupnica u Europskom parlamentu. Stručno se usvaršavala na London school of Economics and Political science.

Marijana Petir

Diplomirala na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu, te na Katoličko bogoslovnom fakultetu u Zagrebu gdje je upisala i poslijediplomski studij. Bila je zamjenica županice Sisačko – moslavačke županije. Radila kao viša stručna suradnica u Ekonergu – Institutu za energetiku i zaštitu okoliša. Bila je glasnogovornica Izbornog stožera Predsjednika RH Stjepana Mesića i glasnogovornica Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja. Bila je zastupnica u Saboru RH. Politički je angažirana u Hrvatskoj seljačkoj stranci. Trenutno je zastupnica u Europskom parlamentu. Stručno se usvaršavala na London school of Economics and Political science.
KONTAKT

U.   Kneza Mislava 14, 10 000 Zagreb
T.   +385 1 4618 444
M. +385 91 2310 961, +385 99 5155 033
E.  uciliste@experta.hr

Prijavi se na Expertin Newsletter

Prijavi se na Newsletter