mr.sc. Igor Kaluđer

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirao je ekonomiju na Sveučilištu u Bolonji. Trenutno je doktorant na Fakultetu organizacije i informatike. Višegodišnje iskustvo u upravljanju kreditnim rizikom, posebno u modeliranju kreditnog rizika, stekao je u Raiffeisen banci i u Zagrebačkoj banci. Trenutno je zaposlen u Zagrebačkoj banci na poziciji direktora modeliranja kreditnog rizika. Koautor je knjige “Kompetitivna analiza”. Predavač je na kolegijima iz područja sustava podrške odlučivanju i upravljanja rizicima na nekoliko visokih škola. Održao je više od 50 poslovnih seminara, objavio 40 stručnih članaka te nekoliko izlaganja na međunarodnim konferencijama iz područja kvantitativne analize, sustava potpore odlučivanju i analize rizika.

mr.sc. Igor Kaluđer

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirao je ekonomiju na Sveučilištu u Bolonji. Trenutno je doktorant na Fakultetu organizacije i informatike. Višegodišnje iskustvo u upravljanju kreditnim rizikom, posebno u modeliranju kreditnog rizika, stekao je u Raiffeisen banci i u Zagrebačkoj banci. Trenutno je zaposlen u Zagrebačkoj banci na poziciji direktora modeliranja kreditnog rizika. Koautor je knjige “Kompetitivna analiza”. Predavač je na kolegijima iz područja sustava podrške odlučivanju i upravljanja rizicima na nekoliko visokih škola. Održao je više od 50 poslovnih seminara, objavio 40 stručnih članaka te nekoliko izlaganja na međunarodnim konferencijama iz područja kvantitativne analize, sustava potpore odlučivanju i analize rizika.