mr.sc. Mirjana Samardžić Novoselec

Završila je magistarski studij „Europske integracije i regionalizam“ pri Sveučilištu u Grazu. Ima višegodišnje radno iskustvo u regionalnom razvoju i razvoju neprofitnih organizacija. Poznavatelj je kretanja razvoja regionalne politike i projekata regionalnog razvoja na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Direktno se bavi područjima regionalnog razvoja, prekogranične suradnje, procedurom upravljanja pretpristupnih i strukturnih fondova na regionalnoj i nacionalnoj razini, razvojem institucionalnih kapaciteta za potrebe provedbe programa financiranih iz EU, edukacijom o upravljanju projektnim ciklusom, dizajnom projekata i izradom projektne dokumentacije te fondovima EU općenito.

Važniji projekti i angažmani: Izvršna je direktorica Razbor d.o.o. Predavačica je na Programu obuke o upravljanju programima i projektima EU organiziranom u suradnji sa RERA-om i Ekonomskim fakultetom u Splitu. Bila je stručnjak na projektu CARDS 2004 te na projektu CARDS 2002. Bila je voditeljica razvojnih projekata za CARE International financiranih kroz EU CARDS 2001 i 2002, te voditeljica razvojnih projekata za Catholic Relief Services, USCC financiranih od strane USAID- a, UNHCR-a, DFID-a i Kraljevine Nizozemske.

mr.sc. Mirjana Samardžić Novoselec

Završila je magistarski studij „Europske integracije i regionalizam“ pri Sveučilištu u Grazu. Ima višegodišnje radno iskustvo u regionalnom razvoju i razvoju neprofitnih organizacija. Poznavatelj je kretanja razvoja regionalne politike i projekata regionalnog razvoja na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Direktno se bavi područjima regionalnog razvoja, prekogranične suradnje, procedurom upravljanja pretpristupnih i strukturnih fondova na regionalnoj i nacionalnoj razini, razvojem institucionalnih kapaciteta za potrebe provedbe programa financiranih iz EU, edukacijom o upravljanju projektnim ciklusom, dizajnom projekata i izradom projektne dokumentacije te fondovima EU općenito.

Važniji projekti i angažmani: Izvršna je direktorica Razbor d.o.o. Predavačica je na Programu obuke o upravljanju programima i projektima EU organiziranom u suradnji sa RERA-om i Ekonomskim fakultetom u Splitu. Bila je stručnjak na projektu CARDS 2004 te na projektu CARDS 2002. Bila je voditeljica razvojnih projekata za CARE International financiranih kroz EU CARDS 2001 i 2002, te voditeljica razvojnih projekata za Catholic Relief Services, USCC financiranih od strane USAID- a, UNHCR-a, DFID-a i Kraljevine Nizozemske.