prof.dr.sc. Renata Fox

Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu engleski jezik i književnost i njemački jezik. Doktorirala na temu Strukturalna, semantička i stilska obilježja ergolekta menadžmenta u engleskom jeziku. Predaje poslovno komuniciranje na Fakultetu za ugostiteljski i turistički menadžment u Opatiji. Specijalist za komuniciranje u ugostiteljstvu i turizmu. Objavila više stručnih radova i knjiga.

prof.dr.sc. Renata Fox

Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu engleski jezik i književnost i njemački jezik. Doktorirala na temu Strukturalna, semantička i stilska obilježja ergolekta menadžmenta u engleskom jeziku. Predaje poslovno komuniciranje na Fakultetu za ugostiteljski i turistički menadžment u Opatiji. Specijalist za komuniciranje u ugostiteljstvu i turizmu. Objavila više stručnih radova i knjiga.
KONTAKT

U.   Kneza Mislava 14, 10 000 Zagreb
T.   +385 1 4618 444
M. +385 91 2310 961, +385 99 5155 033
E.  uciliste@experta.hr

Prijavi se na Expertin Newsletter

Prijavi se na Newsletter