prof.dr.sc. Renata Fox

Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu engleski jezik i književnost i njemački jezik. Doktorirala na temu Strukturalna, semantička i stilska obilježja ergolekta menadžmenta u engleskom jeziku. Predaje poslovno komuniciranje na Fakultetu za ugostiteljski i turistički menadžment u Opatiji. Specijalist za komuniciranje u ugostiteljstvu i turizmu. Objavila više stručnih radova i knjiga.

prof.dr.sc. Renata Fox

Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu engleski jezik i književnost i njemački jezik. Doktorirala na temu Strukturalna, semantička i stilska obilježja ergolekta menadžmenta u engleskom jeziku. Predaje poslovno komuniciranje na Fakultetu za ugostiteljski i turistički menadžment u Opatiji. Specijalist za komuniciranje u ugostiteljstvu i turizmu. Objavila više stručnih radova i knjiga.