Seminari / Pripremni tečaj za PMP certifikacijski ispit

Pripremni tečaj za PMP® certifikacijski ispit

PMP® Exam Preparation Course

Mogućnost online praćenja

Tečaj je namijenjen kompanijama i pojedincima koji trebaju ispuniti preduvjete za polaganje certifikacijskog ispita za stjecanje međunarodnog PMI Project Management Professional (PMP®) certifikata.

Sadržaj tečaja obuhvaća procese i područja znanja definirana u PMI Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Izvode ga iskusni predavači s položenim PMP certifikacijskim ispitom. Po uspješnom završetku pripremnog tečaja polaznici dobivaju neophodnih 35 edukacijskih bodova, potvrdu o završetku tečaja, te znanja potrebna za pristup certifikacijskom ispitu.

Primarni cilj ovog tečaja je usvajanje znanja potrebnog za polaganje certifikacijskog ispita i na taj način pomaganje projektnim menadžerima da što učinkovitije iskoriste svoje vrijeme u studiranju za ispit.

Korištenjem PMBOK Guide® standarda i drugih PMI® publikacija i dodatnog referentnog materijala pripremljenog posebno za ovaj tečaj, polaznici stječu razumijevanje razine kompetencije potrebne za polaganje ispita.

Ovaj tečaj uvodi polaznike u temeljne principe vođenja projekata. Polaznici će dobiti pregled teorije i iskustava najbolje prakse iz vođenja projekata prema PMBOK Guide®, PMI® standardu. Predavanja su organizirana na način da predavač uvodi polaznike u planirani materijal, daje primjere iz najbolje prakse uz diskusiju relevantnosti na prilike u Hrvatskoj i eventualne razlike koje mogu utjecati na ishod polaganja certifikacijskog ispita.

Polaznici se također upoznaju s formatom ispita i postavljanjem pitanja iz prakse koja simuliraju stvarni test.

Naučit ćemo vas:

 • iskoristiti maksimalno ograničeno vrijeme učenja za polaganje PMP® ispita
 • kakav je format ispita i koje se vrste pitanja pojavljuju
 • izraditi osobni plan učenja
 • utvrditi osobna područja slabosti kompetencija
 • razumjeti devet tematskih područja znanja upravljanja projektima i pet procesnih grupa upravljanja projektom
 • koje su osnovne faze projekta i potrebne aktivnosti planiranja, izvođenja, kontrole i nadzora te izvještavanja
 • koji su postupci planiranja u fazi inicijalizacije i izvođenja projekta uz korištenje različitih nivoa procjenjivanja trajanja aktivnosti i troška
 • kako kvalificirati rizike te odrediti i izvesti mjere kontrole rizika
 • upravljati promjenama i rizicima na projektima koristeći mehanizme eskalacije koje postoje u postojećoj organizacijskoj strukturi ili su definirani projektnom dokumentacijom
 • upravljati resursima, ugovaranjem i komunikacijom na projektu
 • upravljati dionicima i razumjeti principe profesionalne i društvene odgovornosti u struci certificiranih voditelja projekata

Sadržaj tečaja:

Osnove PMBOK Guide® standarda i principa planiranja na projektu

 • Uvod u vođenje projekata po PMI PMBOK® standardu
 • Elementi vođenja projekta upravljanje opsegom, vremenom, troškom, resursima, kvalitetom, promjenama i rizicima; integracija svih elemenata na razini projekta i programa više projekata
 • Uspostava projektnog tima – definicija uloga i zaduženja
 • Primjeri iz prakse, individualne ili grupne vježbe i testiranje

1. dan

Upravljanje opsegom, resursima, vremenom i troškovima

 • Identifikacija i validacija zahtjeva za potrebe planiranja aktivnosti te upravljanja promjenama i rizicima za vrijeme izvođenja projekta
 • Izrada WBS (Work Breakdown Structure) strukture aktivnosti
 • Izrada mreže aktivnosti
 • Primjeri iz prakse, individualne ili grupne vježbe i testiranje

2. dan

Upravljanje promjenama, rizicima i kvalitetom

 • Uspostava projektne osnove (Project baseline) kao temelja za praćenje izvršenja, kontrolu projekta i izvještavanje na različitim razinama
 • Plan komunikacije na projektu, eskalacije na projektu
 • Upravljanje opsegom, vremenom i troškovima na projektu
 • Primjeri iz prakse, individualne ili grupne vježbe i testiranje

3. dan

Komunikacija na projektu

 • Upravljanje kvalitetom
 • Upravljanje promjenama
 • Upravljanja rizicima za vrijeme planiranja i izvođenja projekta
 • Praćenje, izvještavanje i kontrola projekta
 • Primjeri iz prakse, individualne ili grupne vježbe i testiranje

4. dan

Izvođenja, praćenja i kontrola projekata

 • Ugovaranje, upravljanje resursima
 • Upravljanje dionicima na projektu
 • Formalno završavanje projekta
 • Vježba – provjera stečenog znanja

5. dan

Marija Bajica, PMP

Marija Bajica, PMP

Voditeljica treninga

Ukupno sati: 35

Preduvijet za upis: prethodno iskustvo u radu i/ili vođenju projekata poznavanje postojećih procedura i praksi u vođenju projekata

Datumi održavanja: po dogovoru

Vrijeme održavanja: od 10:30 do 17:00 sati (pauza za ručak od 12:30 do 13:00 sati, jutarnja i poslijepodnevna 15-minutna pauza za kavu)

Cijena programa: 6.700,00 kuna po polazniku (izvan sustava PDV-a. U cijenu uračunat zapakirani obrok, napici i kava, te materijali i skripte)

Minimalan broj polaznika: 6

Mogućnost otplate: 2 rate (prva rata avansno, druga po završetku treninga)

Certifikat: Po završetku treninga, svaki polaznik dobiva certifikat o uspješno završenom programu

Pripremni tečaj za PMP® certifikacijski ispit

PMP® Exam Preparation Course

Mogućnost online praćenja

Tečaj je namijenjen kompanijama i pojedincima koji trebaju ispuniti preduvjete za polaganje certifikacijskog ispita za stjecanje međunarodnog PMI Project Management Professional (PMP®) certifikata.

Sadržaj tečaja obuhvaća procese i područja znanja definirana u PMI Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Izvode ga iskusni predavači s položenim PMP certifikacijskim ispitom. Po uspješnom završetku pripremnog tečaja polaznici dobivaju neophodnih 35 edukacijskih bodova, potvrdu o završetku tečaja, te znanja potrebna za pristup certifikacijskom ispitu.

Primarni cilj ovog tečaja je usvajanje znanja potrebnog za polaganje certifikacijskog ispita i na taj način pomaganje projektnim menadžerima da što učinkovitije iskoriste svoje vrijeme u studiranju za ispit.

Korištenjem PMBOK Guide® standarda i drugih PMI® publikacija i dodatnog referentnog materijala pripremljenog posebno za ovaj tečaj, polaznici stječu razumijevanje razine kompetencije potrebne za polaganje ispita.

Ovaj tečaj uvodi polaznike u temeljne principe vođenja projekata. Polaznici će dobiti pregled teorije i iskustava najbolje prakse iz vođenja projekata prema PMBOK Guide®, PMI® standardu. Predavanja su organizirana na način da predavač uvodi polaznike u planirani materijal, daje primjere iz najbolje prakse uz diskusiju relevantnosti na prilike u Hrvatskoj i eventualne razlike koje mogu utjecati na ishod polaganja certifikacijskog ispita.

Polaznici se također upoznaju s formatom ispita i postavljanjem pitanja iz prakse koja simuliraju stvarni test.

Naučit ćemo vas:

 

 • iskoristiti maksimalno ograničeno vrijeme učenja za polaganje PMP® ispita
 • kakav je format ispita i koje se vrste pitanja pojavljuju
 • izraditi osobni plan učenja
 • utvrditi osobna područja slabosti kompetencija
 • razumjeti devet tematskih područja znanja upravljanja projektima i pet procesnih grupa upravljanja projektom
 • koje su osnovne faze projekta i potrebne aktivnosti planiranja, izvođenja, kontrole i nadzora te izvještavanja
 • koji su postupci planiranja u fazi inicijalizacije i izvođenja projekta uz korištenje različitih nivoa procjenjivanja trajanja aktivnosti i troška
 • kako kvalificirati rizike te odrediti i izvesti mjere kontrole rizika
 • upravljati promjenama i rizicima na projektima koristeći mehanizme eskalacije koje postoje u postojećoj organizacijskoj strukturi ili su definirani projektnom dokumentacijom
 • upravljati resursima, ugovaranjem i komunikacijom na projektu
 • upravljati dionicima i razumjeti principe profesionalne i društvene odgovornosti u struci certificiranih voditelja projekata

Sadržaj tečaja:

Osnove PMBOK Guide® standarda i principa planiranja na projektu
 • Uvod u vođenje projekata po PMI PMBOK® standardu
 • Elementi vođenja projekta upravljanje opsegom, vremenom, troškom, resursima, kvalitetom, promjenama i rizicima; integracija svih elemenata na razini projekta i programa više projekata
 • Uspostava projektnog tima – definicija uloga i zaduženja
 • Primjeri iz prakse, individualne ili grupne vježbe i testiranje

1. dan

Upravljanje opsegom, resursima, vremenom i troškovima
 • Identifikacija i validacija zahtjeva za potrebe planiranja aktivnosti te upravljanja promjenama i rizicima za vrijeme izvođenja projekta
 • Izrada WBS (Work Breakdown Structure) strukture aktivnosti
 • Izrada mreže aktivnosti
 • Primjeri iz prakse, individualne ili grupne vježbe i testiranje

2. dan

Upravljanje promjenama, rizicima i kvalitetom
 • Uspostava projektne osnove (Project baseline) kao temelja za praćenje izvršenja, kontrolu projekta i izvještavanje na različitim razinama
 • Plan komunikacije na projektu, eskalacije na projektu
 • Upravljanje opsegom, vremenom i troškovima na projektu
 • Primjeri iz prakse, individualne ili grupne vježbe i testiranje

3. dan

Komunikacija na projektu
 • Upravljanje kvalitetom
 • Upravljanje promjenama
 • Upravljanja rizicima za vrijeme planiranja i izvođenja projekta
 • Praćenje, izvještavanje i kontrola projekta
 • Primjeri iz prakse, individualne ili grupne vježbe i testiranje

4. dan

Izvođenja, praćenja i kontrola projekata
 • Ugovaranje, upravljanje resursima
 • Upravljanje dionicima na projektu
 • Formalno završavanje projekta
 • Vježba – provjera stečenog znanja

5. dan

Marija Bajica, PMP

Marija Bajica, PMP

Voditeljica treninga

Ukupno sati

35

Preduvijet za upis

Prethodno iskustvo u radu i/ili vođenju projekata poznavanje postojećih procedura i praksi u vođenju projekata

Datumi održavanja

po dogovoru

Vrijeme održavanja

Od 10:30 do 17:00 sati
(pauza za ručak od 12:30 do 13:00 sati, jutarnja i poslijepodnevna 15-minutna pauza za kavu)

Cijena programa

6.700,00 kuna po polazniku
(izvan sustava PDV-a. U cijenu uračunat zapakirani obrok, napici i kava, te materijali i skripte)

Mogućnost otplate

2 rate
(prva rata avansno, druga po završetku treninga)

Certifikat

Po završetku treninga, svaki polaznik dobiva certifikat o uspješno završenom programu