Jednogodišnja stručna usavršavanja / Projektni menadžer

PM

Projektni menadžer

Project Manager

Mnoga poduzeća zadnjih se godina užurbano transformiraju iz klasičnih organizacijskih oblika u dinamične projektne organizacije. Razvojem tehnologije i globalizacijom tržišta poduzeća su prinuđena promišljati i djelovati projektno, tako da je projektni menadžment danas postao zasebna profesija. Uspješno i kvalitetno upravljanje projektima predstavlja vrlo važan segment svakodnevnog poslovanja kako u privatnim tvrtkama tako i u državnim i javnim institucijama.

Program osigurava razumijevanje upravljanja projektima te doprinosi razvoju upravljačkih znanja i vještina potrebnih za suvereno i samostalno upravljanje projektima. Nastava je usmjerena na stjecanje stručnih znanja potrebnih na različitim razinama projektne odgovornosti. Polaznici će naučiti kako strukturirati projekte postavljanjem realnih ciljeva, kako koristiti učinkovite alate za raspored i planiranje resursa, kako upravljati resursima te kako primijeniti sustave kontrole na projektu.

U prvom dijelu edukacije polaznici će se upoznati s pojmovima i područjima o projektu, upravljanju projektima, strategiji, planiranju projekta te značaju projektnog menadžmenta za poslovno planiranje i upravljanje u organizacijama. U drugom dijelu edukacije polaznici će usvojiti temeljne smjernice o fazama životnog ciklusa projekata te o procesima upravljanja projektima (procesi pokretanja, planiranja, izvršenja, kontrole te zatvaranja projekta).

Polaznici će imati priliku usvojiti i specifična znanja upravljanja projektima, vremenom, troškovima, integracijom, opsegom i kvalitetom projekta, ljudskim resursima, nabavom za potrebe projekta, komunikacijama i projektnim rizicima.

Polaznici će se također upoznati s metodama planiranja i upravljanja projektnim ciklusom kod projekata financiranih od strane Europske unije što je iznimno važno u pripremi aplikacija poduzetnika za korištenje EU fondova.

Praktična nastava izvodit će se kroz tematske radionice i vježbe u grupama.

Nakon završenog usavršavanja sudionici će steći važna predznanja koja će im biti od velike pomoći pri polaganju CAPM® (Certified Associate in Project Management) / PMP® (Project Management Professional) certifikacijskog ispita.

Program je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, a po uspješnom završetku zvanje se upisuje u e-radnu knjižicu.

MOGUĆNOST ONLINE PRAĆENJA NASTAVE !

Predavači i kolegiji

Marija Bajica, PMP, Ivana Lampek Pavčnik
Projekt i upravljanje projektima
5
Marija Bajica, PMP, Ivana Lampek Pavčnik
Faze projektnog ciklusa, org. strukture i procesi u upravljanju projektima
10
Marija Bajica, PMP, Ivana Lampek Pavčnik
Specifična područja znanja iz metodologije upravljanja projektima s
izradom praktičnog rada (plan upravljanja projektom)
65
Domagoj Troha, EUPM, dr.sc. Mariela Sjekavica Klepo, MBA, PMP
Projektni ciklus EU
5
doc.dr.sc. Davor Perkov, mr.sc. Branimir Blajić
Osnove menadžmenta
18
Marija Bajica, PMP, Ivana Lampek Pavčnik
Pripreme za PMP ispit
5
Dunja Lakuš, Sandra KrižanecTrpimir Vicković
Prezentacijske vještine i javni nastup
8
Marija Bajica, PMP, Ivana Lampek Pavčnik
Mentoriranje, konzultiranje i ponavljanje gradiva
10
dr. Hrvoje Kenfelj
Utjecajno komuniciranje
16
mr.sc. Mladen Jančić, mr.sc. Branimir Blajić
Pregovaračke vještine i timski rad
8
Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja
UKUPNO SATI: 150
Preduvjeti za upis: Minimalno završena viša/visoka škola ili potrebno radno iskustvo
Cijena programa: 22.000 kn / 2.919,90 € (1€ = 7,53450 kn)
Mogućnost otplate: 10 rata
Termini održavanja: ponedjeljkom od 17:00 do 21:15 sati, te pojedinim srijedama
Početak nastave: ponedjeljak, 7. studenog 2022. godine
Kraj nastave: sredina travnja 2023. godine

PM

Projektni menadžer

Project Manager

Mnoga poduzeća zadnjih se godina užurbano transformiraju iz klasičnih organizacijskih oblika u dinamične projektne organizacije. Razvojem tehnologije i globalizacijom tržišta poduzeća su prinuđena promišljati i djelovati projektno, tako da je projektni menadžment danas postao zasebna profesija. Uspješno i kvalitetno upravljanje projektima predstavlja vrlo važan segment svakodnevnog poslovanja kako u privatnim tvrtkama tako i u državnim i javnim institucijama.

Program osigurava razumijevanje upravljanja projektima te doprinosi razvoju upravljačkih znanja i vještina potrebnih za suvereno i samostalno upravljanje projektima. Nastava je usmjerena na stjecanje stručnih znanja potrebnih na različitim razinama projektne odgovornosti. Polaznici će naučiti kako strukturirati projekte postavljanjem realnih ciljeva, kako koristiti učinkovite alate za raspored i planiranje resursa, kako upravljati resursima te kako primijeniti sustave kontrole na projektu.

U prvom dijelu edukacije polaznici će se upoznati s pojmovima i područjima o projektu, upravljanju projektima, strategiji, planiranju projekta te značaju projektnog menadžmenta za poslovno planiranje i upravljanje u organizacijama. U drugom dijelu edukacije polaznici će usvojiti temeljne smjernice o fazama životnog ciklusa projekata te o procesima upravljanja projektima (procesi pokretanja, planiranja, izvršenja, kontrole te zatvaranja projekta).

Polaznici će imati priliku usvojiti i specifična znanja upravljanja projektima, vremenom, troškovima, integracijom, opsegom i kvalitetom projekta, ljudskim resursima, nabavom za potrebe projekta, komunikacijama i projektnim rizicima.

Polaznici će se također upoznati s metodama planiranja i upravljanja projektnim ciklusom kod projekata financiranih od strane Europske unije što je iznimno važno u pripremi aplikacija poduzetnika za korištenje EU fondova.

Praktična nastava izvodit će se kroz tematske radionice i vježbe u grupama.

Nakon završenog usavršavanja sudionici će steći važna predznanja koja će im biti od velike pomoći pri polaganju CAPM® (Certified Associate in Project Management) / PMP® (Project Management Professional) certifikacijskog ispita.

Program je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, a po uspješnom završetku zvanje se upisuje u e-radnu knjižicu.

MOGUĆNOST ONLINE PRAĆENJA NASTAVE !

Predavači i kolegiji

Marija Bajica, PMP, Ivana Lampek Pavčnik
Projekt i upravljanje projektima
5
Marija Bajica, PMP, Ivana Lampek Pavčnik
Faze projektnog ciklusa, org. strukture i procesi u upravljanju projektima
10
Marija Bajica, PMP, Ivana Lampek Pavčnik
Specifična područja znanja iz metodologije upravljanja projektima s
izradom praktičnog rada (plan upravljanja projektom)
65
Domagoj Troha, EUPM, dr.sc. Mariela Sjekavica Klepo, MBA, PMP
Projektni ciklus EU
5
doc.dr.sc. Davor Perkov, mr.sc. Branimir Blajić
Osnove menadžmenta
18
Marija Bajica, PMP, Ivana Lampek Pavčnik
Pripreme za PMP ispit
5
Dunja Lakuš, Sandra KrižanecTrpimir Vicković
Prezentacijske vještine i javni nastup
8
Marija Bajica, PMP, Ivana Lampek Pavčnik
Mentoriranje, konzultiranje i ponavljanje gradiva
10
dr. Hrvoje Kenfelj
Utjecajno komuniciranje
16
mr.sc. Mladen Jančić, mr.sc. Branimir Blajić
Pregovaračke vještine i timski rad
8
Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja

 

UKUPNO SATI: 150
Preduvjeti za upis: Minimalno završena viša/visoka škola ili potrebno radno iskustvo
Cijena: 22.000 kn / 2.919,90 € (1€ = 7,53450 kn)
Mog. otplate: 10 rata
Termini održavanja: ponedjeljkom od 17:00 do 21:15 sati, te pojedinim srijedama
Početak nastave: ponedjeljak, 7. studenog 2022. godine
Kraj nastave: sredina travnja 2023. godine