Jednogodišnja stručna usavršavanja / Projektni menadžer
projektni menadzer

PM

Projektni menadžer

Project Manager

Mnoga poduzeća zadnjih se godina užurbano transformiraju iz klasičnih organizacijskih oblika u dinamične projektne organizacije. Razvojem tehnologije i globalizacijom tržišta poduzeća su prinuđena promišljati i djelovati projektno, tako da je projektni menadžment danas postao zasebna profesija. Uspješno i kvalitetno upravljanje projektima predstavlja vrlo važan segment svakodnevnog poslovanja kako u privatnim tvrtkama tako i u državnim i javnim institucijama.

Program osigurava razumijevanje standarda i metoda upravljanja projektima te doprinosi razvoju upravljačkih znanja i vještina potrebnih za suvereno i samostalno upravljanje projektima. Program osvještava potencijalnog voditelja projekta o izboru primjena i prilagodbi raznih metoda projektnog upravljanja te primjeni velikog broja tehnika i alata, ovisno o kontekstu u kojem se projekt provodi. Nastava je usmjerena na stjecanje stručnih znanja potrebnih na različitim razinama projektne odgovornosti. Polaznici će naučiti kako strukturirati projekte postavljanjem realnih ciljeva, kako koristiti učinkovite alate za raspored i planiranje resursa, kako upravljati resursima te kako primijeniti sustave kontrole na projektu.

U prvom dijelu edukacije polaznici će se upoznati s pojmovima, procesnim grupama i tematskih područjima te s važnošću prepoznavanja projektnog okruženja i konteksta u kojem se provodi projekt.

U drugom djelu edukacije, polaznici će usvojiti temeljne smjernice o ulozi i odgovornosti voditelja projekta, upoznati se s etičkim kodeksom projektnog upravljanja te poslovnim modelom i načinom upravljanja projektom u kojem se primjenjuje društveno odgovorno poslovanje.

U trećem dijelu edukacije, polaznici će imati priliku usvojiti specifična znanja upravljanja integracijom u projektu, upravljanje vremenom, troškovima, opsegom i kvalitetom projekta, ljudskim resursima, nabavom za potrebe projekta, komunikacijama i projektnim rizicima. Polaznici će se, također, upoznati s artefaktima u upravljanju projektom i primjenom prilagodbe načina i metoda „krojenja“ tj. prilagodbe projektnog upravljanja ovisno o vrsti i veličini projekta (tzv. project tailoring).

U četvrtom dijelu edukacije, polaznici će imati priliku upoznati se nekoliko metoda agilnog upravljanja projektima, poput Scrum Kanban i Lean.

Polaznici će se organizirati u grupe, zatim timski odabrati projektnu ideju te projekt „virtualno“ planirati i provoditi tijekom edukacije.

Program je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, a po uspješnom završetku zvanje se upisuje u e-radnu knjižicu.

MOGUĆNOST ONLINE PRAĆENJA NASTAVE !

Predavači i kolegiji

Marija Bajica, PMP, Ivana Lampek Pavčnik
Uvod u program
5
Marija Bajica, PMP, Ivana Lampek Pavčnik
Životni ciklus projekta, procesne grupe, tematska područja i projektna okolina
5
Ivana Lampek Pavčnik
Uloga voditelja projekta
5
Ivana Lampek Pavčnik, mr.sc. Mira Mileusnić Škrtić
Upravljanje integracijom i opsegom projekta
10
Ivana Lampek Pavčnik, mr.sc. Mira Mileusnić Škrtić
Upravljanje vremenom na projektu
10
Ivana Lampek Pavčnik, mr.sc. Mira Mileusnić Škrtić
Upravljanje resursima na projektu
10
Ivana Lampek Pavčnik
Upravljanje troškovima na projektu
10
Ivana Lampek Pavčnik
Interesni dionici
5
mr.sc. Mira Mileusnić Škrtić, Ivana Lampek Pavčnik
Upravljanje rizicima
10
mr.sc. Mira Mileusnić Škrtić, Ivana Lampek Pavčnik
Upravljanje kvalitetom
5
Ivana Lampek Pavčnik
Upravljanje nabavom
5
Ivana Lampek Pavčnik
Upravljanje komunikacijom na projektu
10
Ivana Lampek Pavčnik
Upravljanje promjenama
5
mr.sc. Mira Mileusnić Škrtić, Ivana Lampek Pavčnik
Agilno upravljanje i oblikovanje pristupa u tradicionalnom vođenju projektima
10
doc.dr.sc. Davor Perkov, mr.sc. Branimir Blajić
Osnove menadžmenta
18
Dunja Lakuš, Sandra KrižanecTrpimir Vicković
Prezentacijske vještine i javni nastup
8
Marija Bajica, PMP, Ivana Lampek Pavčnik, mr.sc. Mira Mileusnić Škrtić
Mentoriranje izrade programskog zadatka, konzultiranje, ponavljanje i informacije o PMP ispitu
10
dr. Hrvoje Kenfelj
Utjecajno komuniciranje
16
mr.sc. Mladen Jančić, mr.sc. Branimir Blajić
Pregovaračke vještine i timski rad
8
Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja

Detaljniju strukturu PM tema pogledajte ovdje

Uvod u Upravljanje projektima

 • Kako prepoznati i definirati projekt
 • Što su projektna ograničenja, kako ih prepoznati i zašto je važan njihov utjecaj na projekt
 • Uloga i važnost uloge voditelja projekta
 • Različite organizacijske strukture u kojima provodimo projekte
 • Projektna dokumentacija
 • Faktori okruženja poduzeća i organizacijska sredstva od interesa za uspješnu provedbu projekta
 • Osnove upravljanja projektom, upravljanja programom i portfeljom
 • Faktori okruženja poduzeća (interni i vanjski)
 • Organizacijska procesna sredstva

Upravljanje integracijom i opsegom projekta

 • Uloga Voditelja projekta kao integratora
 • Uvod u upravljanje integracijom projekta
 • Projektna povelja
 • Plan upravljanja projektom
 • Usmjeravanje i upravljanje izvršavanjem projekta
 • Upravljanje projektnim znanjem
 • Nadzor i kontrola projektnog rada
 • Provedba integrirane kontrole izmjena
 • Zatvaranje projekta ili faze
 • Uvod u upravljanje opsegom projekta
 • Plan upravljanja opsegom
 • Prikupljanje zahtjeva
 • Definiranje opsega
 • Izrada WBS-a
 • Potvrđivanje opsega (validacija)
 • Kako kontrolirati opseg (razlika između validacije opsega i kontrole kvalitete)

Upravljanje vremenom na projektu

 • Procesi i koncept upravljanja rasporedom na projektu
 • Današnji trendovi u upravljanju rasporedom (agilno&tradicionalno)
 • Definiranje aktivnosti
 • Što je plan upravljanja rasporedom i kako ga izraditi
 • Kako procijeniti trajanje pojedinih aktivnosti i realno trajanje projekta
 • Što je slijed aktivnosti i kako ga definirati
 • Izračun kritičnog puta na projektu
 • Pert metoda i njena primjena na projektu
 • Izrada rasporeda
 • Izrada Gantograma
 • Kontrola rasporeda

Upravljanje resursima na projektu

 • Plan upravljanja resursima
 • Kako procijeniti potrebne resurse na projektu, po aktivnostima
 • Skupljanje resursa
 • Podjela uloga i odgovornosti u timu
 • Što je RACI matrica i kako je koristiti u planiranju i upravljanju resursima
 • Upravljanje timom
 • Kontrola resursa

Upravljanje troškovima na projektu

 • Što uključuje planiranje projektnih troškova a što upravljanje troškovima na projektu
 • Kako procijeniti trošak (metode i alati) i definirati proračun projekta
 • Priprema S-krivulje
 • Što je ostvarena vrijednost (Earned value) i kako je uključiti u kontrolu troškova
 • Metode i alati za kontinuirano kontroliranje troškova na projektu
 • Prognoziranje troškova

Upravljanje angažmanom interesnih dionika

 • Tko su dionici na projektu
 • Kako identificirati ključne dionike
 • Planiranje i upravljanje angažmanom dionika u projekt
 • Kako osigurati kontinuiran nadzor sudjelovanja dionika

Upravljanje rizicima, ograničenjima i nepoznanicama

 • Što su rizici? Razlika između problema, rizika, uzroka i posljedice rizika
 • Kako planirati upravljanje rizicima na projektu i kako upravljati rizicima
 • Kako identificirati rizike (metode i tehnike) te pripremiti i upravljati registrom rizika
 • Kvalitativna i kvantitativna analizira rizika
 • Kako planirati odgovore na rizike
 • Osiguranje kontinuiranog nadzora rizika

Upravljanje kvalitetom

 • Planiranje kvalitete (skupljanje i analiza podataka, donošenje odluka)
 • Osiguravanje kvalitete
 • Revizija kvalitete (analiza procesa)
 • Kontrola kvalitete (inspekcije,testiranja i evaluacije,dijagrami uzroka i posljedica,kontrolni dijagrami)
 • Što je Paretov dijagram i Demingov krug i primjena na vlastitom projektu

Nabava i ugovaranje

 • Plan nabave
 • Provođenje nabave
 • Kontrola nabave
 • Vrste ugovora
 • Što je dokumentacija o nabavi i evaluacijski modeli

Upravljanje komunikacijom

 • Što uključuje plan komunikacije na projektu i zašto je važan za provedbu projekta
 • Što uključuje upravljanje komunikacijom na projektu (metode i tehnike)
 • Kako uspješno planirati i upravljati sastancima
 • 5C metoda
 • Asertivni stil komuniciranja
 • Rješavanje problemske situacije

Upravljanje promjenama na projektu

 • Što je promjena na projektu
 • Zahtjev za promjenom
 • Registar zahtjeva za promjenu
 • Kako promjene držati pod kontrolom
 • Definiranje procedura integriranog upravljanja promjenama
 • Upravljanje promjenama u agilnom i tradicionalnom pristupu

Agilno upravljanje i oblikovanje pristupa  u tradicionalnom vođenju projektima

 • Što je agilno upravljanje
 • Scrum metoda
 • KANBAN metoda
 • Lean metoda
 • Što su Artefakti u agilnom i tradicionalnom pristupu upravljanja projektima
 • Prilagodba pristupa upravljanju u vođenju projekata u tradicionalnom pristupu („Krojenje“)
 • Etički kodeks upravljanja projektima
UKUPNO SATI: 165
Preduvjeti za upis: Minimalno završena viša/visoka škola ili potrebno radno iskustvo
Cijena programa: 2.900,00 € / 21.850,05 kn (1€ = 7,53450 kn)
Mogućnost otplate: 10 rata
Termini održavanja: ponedjeljkom od 17:00 do 21:15 sati, te pojedinim srijedama
Početak nastave: ponedjeljak, 11. studenog 2024. godine
Kraj nastave: sredina travnja 2025. godine
projektni menadzer

PM

Projektni menadžer

Project Manager

Mnoga poduzeća zadnjih se godina užurbano transformiraju iz klasičnih organizacijskih oblika u dinamične projektne organizacije. Razvojem tehnologije i globalizacijom tržišta poduzeća su prinuđena promišljati i djelovati projektno, tako da je projektni menadžment danas postao zasebna profesija. Uspješno i kvalitetno upravljanje projektima predstavlja vrlo važan segment svakodnevnog poslovanja kako u privatnim tvrtkama tako i u državnim i javnim institucijama.

Program osigurava razumijevanje standarda i metoda upravljanja projektima te doprinosi razvoju upravljačkih znanja i vještina potrebnih za suvereno i samostalno upravljanje projektima. Program osvještava potencijalnog voditelja projekta o izboru primjena i prilagodbi raznih metoda projektnog upravljanja te primjeni velikog broja tehnika i alata, ovisno o kontekstu u kojem se projekt provodi. Nastava je usmjerena na stjecanje stručnih znanja potrebnih na različitim razinama projektne odgovornosti. Polaznici će naučiti kako strukturirati projekte postavljanjem realnih ciljeva, kako koristiti učinkovite alate za raspored i planiranje resursa, kako upravljati resursima te kako primijeniti sustave kontrole na projektu.

U prvom dijelu edukacije polaznici će se upoznati s pojmovima, procesnim grupama i tematskih područjima te s važnošću prepoznavanja projektnog okruženja i konteksta u kojem se provodi projekt.

U drugom djelu edukacije, polaznici će usvojiti temeljne smjernice o ulozi i odgovornosti voditelja projekta, upoznati se s etičkim kodeksom projektnog upravljanja te poslovnim modelom i načinom upravljanja projektom u kojem se primjenjuje društveno odgovorno poslovanje.

U trećem dijelu edukacije, polaznici će imati priliku usvojiti specifična znanja upravljanja integracijom u projektu, upravljanje vremenom, troškovima, opsegom i kvalitetom projekta, ljudskim resursima, nabavom za potrebe projekta, komunikacijama i projektnim rizicima. Polaznici će se, također, upoznati s artefaktima u upravljanju projektom i primjenom prilagodbe načina i metoda „krojenja“ tj. prilagodbe projektnog upravljanja ovisno o vrsti i veličini projekta (tzv. project tailoring).

U četvrtom dijelu edukacije, polaznici će imati priliku upoznati se nekoliko metoda agilnog upravljanja projektima, poput Scrum Kanban i Lean.

Polaznici će se organizirati u grupe, zatim timski odabrati projektnu ideju te projekt „virtualno“ planirati i provoditi tijekom edukacije.

Program je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, a po uspješnom završetku zvanje se upisuje u e-radnu knjižicu.

MOGUĆNOST ONLINE PRAĆENJA NASTAVE !

Predavači i kolegiji

Marija Bajica, PMP, Ivana Lampek Pavčnik
Uvod u program
5
Marija Bajica, PMP, Ivana Lampek Pavčnik
Životni ciklus projekta, procesne grupe, tematska područja i projektna okolina
5
Ivana Lampek Pavčnik
Uloga voditelja projekta
5
Ivana Lampek Pavčnik, mr.sc. Mira Mileusnić Škrtić
Upravljanje integracijom i opsegom projekta
10
Ivana Lampek Pavčnik, mr.sc. Mira Mileusnić Škrtić
Upravljanje vremenom na projektu
10
Ivana Lampek Pavčnik, mr.sc. Mira Mileusnić Škrtić
Upravljanje resursima na projektu
10
Ivana Lampek Pavčnik, mr.sc. Mira Mileusnić Škrtić
Upravljanje troškovima na projektu
10
Ivana Lampek Pavčnik
Interesni dionici
5
mr.sc. Mira Mileusnić Škrtić, Ivana Lampek Pavčnik
Upravljanje rizicima
10
mr.sc. Mira Mileusnić Škrtić, Ivana Lampek Pavčnik
Upravljanje kvalitetom
5
Ivana Lampek Pavčnik
Upravljanje nabavom
5
Ivana Lampek Pavčnik
Upravljanje komunikacijom na projektu
10
Ivana Lampek Pavčnik
Upravljanje promjenama
5
mr.sc. Mira Mileusnić Škrtić, Ivana Lampek Pavčnik
Agilno upravljanje i oblikovanje pristupa u tradicionalnom vođenju projektima
10
doc.dr.sc. Davor Perkov, mr.sc. Branimir Blajić
Osnove menadžmenta
18
Dunja Lakuš, Sandra KrižanecTrpimir Vicković
Prezentacijske vještine i javni nastup
8
Marija Bajica, PMP, Ivana Lampek Pavčnik, mr.sc. Mira Mileusnić Škrtić
Mentoriranje izrade programskog zadatka, konzultiranje, ponavljanje i informacije o PMP ispitu
10
dr. Hrvoje Kenfelj
Utjecajno komuniciranje
16
mr.sc. Mladen Jančić, mr.sc. Branimir Blajić
Pregovaračke vještine i timski rad
8
Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja

 

Detaljniju strukturu PM tema pogledajte ovdje

Uvod u Upravljanje projektima

 • Kako prepoznati i definirati projekt
 • Što su projektna ograničenja, kako ih prepoznati i zašto je važan njihov utjecaj na projekt
 • Uloga i važnost uloge voditelja projekta
 • Različite organizacijske strukture u kojima provodimo projekte
 • Projektna dokumentacija
 • Faktori okruženja poduzeća i organizacijska sredstva od interesa za uspješnu provedbu projekta
 • Osnove upravljanja projektom, upravljanja programom i portfeljom
 • Faktori okruženja poduzeća (interni i vanjski)
 • Organizacijska procesna sredstva

Upravljanje integracijom i opsegom projekta

 • Uloga Voditelja projekta kao integratora
 • Uvod u upravljanje integracijom projekta
 • Projektna povelja
 • Plan upravljanja projektom
 • Usmjeravanje i upravljanje izvršavanjem projekta
 • Upravljanje projektnim znanjem
 • Nadzor i kontrola projektnog rada
 • Provedba integrirane kontrole izmjena
 • Zatvaranje projekta ili faze
 • Uvod u upravljanje opsegom projekta
 • Plan upravljanja opsegom
 • Prikupljanje zahtjeva
 • Definiranje opsega
 • Izrada WBS-a
 • Potvrđivanje opsega (validacija)
 • Kako kontrolirati opseg (razlika između validacije opsega i kontrole kvalitete)

Upravljanje vremenom na projektu

 • Procesi i koncept upravljanja rasporedom na projektu
 • Današnji trendovi u upravljanju rasporedom (agilno&tradicionalno)
 • Definiranje aktivnosti
 • Što je plan upravljanja rasporedom i kako ga izraditi
 • Kako procijeniti trajanje pojedinih aktivnosti i realno trajanje projekta
 • Što je slijed aktivnosti i kako ga definirati
 • Izračun kritičnog puta na projektu
 • Pert metoda i njena primjena na projektu
 • Izrada rasporeda
 • Izrada Gantograma
 • Kontrola rasporeda

Upravljanje resursima na projektu

 • Plan upravljanja resursima
 • Kako procijeniti potrebne resurse na projektu, po aktivnostima
 • Skupljanje resursa
 • Podjela uloga i odgovornosti u timu
 • Što je RACI matrica i kako je koristiti u planiranju i upravljanju resursima
 • Upravljanje timom
 • Kontrola resursa

Upravljanje troškovima na projektu

 • Što uključuje planiranje projektnih troškova a što upravljanje troškovima na projektu
 • Kako procijeniti trošak (metode i alati) i definirati proračun projekta
 • Priprema S-krivulje
 • Što je ostvarena vrijednost (Earned value) i kako je uključiti u kontrolu troškova
 • Metode i alati za kontinuirano kontroliranje troškova na projektu
 • Prognoziranje troškova

Upravljanje angažmanom interesnih dionika

 • Tko su dionici na projektu
 • Kako identificirati ključne dionike
 • Planiranje i upravljanje angažmanom dionika u projekt
 • Kako osigurati kontinuiran nadzor sudjelovanja dionika

Upravljanje rizicima, ograničenjima i nepoznanicama

 • Što su rizici? Razlika između problema, rizika, uzroka i posljedice rizika
 • Kako planirati upravljanje rizicima na projektu i kako upravljati rizicima
 • Kako identificirati rizike (metode i tehnike) te pripremiti i upravljati registrom rizika
 • Kvalitativna i kvantitativna analizira rizika
 • Kako planirati odgovore na rizike
 • Osiguranje kontinuiranog nadzora rizika

Upravljanje kvalitetom

 • Planiranje kvalitete (skupljanje i analiza podataka, donošenje odluka)
 • Osiguravanje kvalitete
 • Revizija kvalitete (analiza procesa)
 • Kontrola kvalitete (inspekcije,testiranja i evaluacije,dijagrami uzroka i posljedica,kontrolni dijagrami)
 • Što je Paretov dijagram i Demingov krug i primjena na vlastitom projektu

Nabava i ugovaranje

 • Plan nabave
 • Provođenje nabave
 • Kontrola nabave
 • Vrste ugovora
 • Što je dokumentacija o nabavi i evaluacijski modeli

Upravljanje komunikacijom

 • Što uključuje plan komunikacije na projektu i zašto je važan za provedbu projekta
 • Što uključuje upravljanje komunikacijom na projektu (metode i tehnike)
 • Kako uspješno planirati i upravljati sastancima
 • 5C metoda
 • Asertivni stil komuniciranja
 • Rješavanje problemske situacije

Upravljanje promjenama na projektu

 • Što je promjena na projektu
 • Zahtjev za promjenom
 • Registar zahtjeva za promjenu
 • Kako promjene držati pod kontrolom
 • Definiranje procedura integriranog upravljanja promjenama
 • Upravljanje promjenama u agilnom i tradicionalnom pristupu

Agilno upravljanje i oblikovanje pristupa  u tradicionalnom vođenju projektima

 • Što je agilno upravljanje
 • Scrum metoda
 • KANBAN metoda
 • Lean metoda
 • Što su Artefakti u agilnom i tradicionalnom pristupu upravljanja projektima
 • Prilagodba pristupa upravljanju u vođenju projekata u tradicionalnom pristupu („Krojenje“)
 • Etički kodeks upravljanja projektima
UKUPNO SATI: 165
Preduvjeti za upis: Minimalno završena viša/visoka škola ili potrebno radno iskustvo
Cijena: 2.900,00 € / 21.850,05 kn (1€ = 7,53450 kn)
Mog. otplate: 10 rata
Termini održavanja: ponedjeljkom od 17:00 do 21:15 sati, te pojedinim srijedama
Početak nastave: ponedjeljak, 11. studenog 2024. godine
Kraj nastave: sredina travnja 2025. godine