Jednogodišnja stručna usavršavanja / Menadžer ljudskih potencijala

HRM

Menadžer ljudskih potencijala

Human Resources Manager

Ljudi, njihove potrebe, motivacija i zadovoljstvo u središtu su menadžmenta ljudskih potencijala. Ljudski kapital glavna je konkurentska prednost na globalnom tržištu. Ljudski potencijali jedan su od temeljnih čimbenika uspjeha poduzeća. Temeljni ciljevi i zadatci koji se stavljaju ispred menadžera za ljudske potencijale su osim teoretskih znanja iz menadžmenta također i motivacijske vježbe i teorije i znanja iz područja organizacije i psihologije. Djelovanje menadžmenta ljudskih potencijala treba shvaćati kao proces koji zahvaća svaku aktivnost i funkciju u tvrtki ili poduzeću. Danas, organizacije koje osmišljeno pristupaju upravljanju ljudskim potencijalima svoje konkurentske prednosti temelje na sposobnostima i potencijalima svojih zaposlenih, te je stoga način pribavljanja, selekcije, motiviranja, nagrađivanja, napredovanja, razvoja i obrazovanja proces od kojeg ovisi konkurentska sposobnost i vrijednost gospodarskog subjekta.

Namjera je i osnovni cilj ovog usavršavanja pomoći polaznicima u razumijevanju koncepta upravljanja ljudskim potencijalima, te da se kroz sagledavanje ovog podučja osposobe za sudjelovanje u izgradnji uspješnosti i konkurentnosti poduzeća.

Program je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, a po uspješnom završetku zvanje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Naučit ćemo vas:

 • osnovama menadžmenta
 • što su suvremeni menadžerski modeli
 • što su temeljni procesi sustava zapošljavanja
 • uspješno ovladati dizajniranjem organizacije i organizacijskom kulturom
 • koristiti se svim metodama planiranja i pribavljanja ljudskih potencijala
 • vladati s metodama analiza radnih mjesta
 • upravljati ljudskim potencijalima u međunarodnom okruženju
 • ovladati tehnikama rukovođenja i kontrolinga u HRM-u
 • kreiranju strategije nagrađivanja i motivacije
 • etičkim normama nužnim za upravljanje ljudskim potencijalima
 • ovladati metodama upravljanja učinkom
 • ovladati metodama upravljanja znanjem i talentima
 • ovladati normativno-pravnim propisima u HR-u
 • ovladati svim znanjima i vještinama u procesu selekcije i regrutiranja zaposlenika

Predavači i kolegiji

doc.dr.sc. Davor Perkov 
Osnove menadžmenta
22
Romina Ivančić, mr. Vera Čubranić Bocak
Organizacijska kultura i organizacijske promjene
6
Dražen Lančić, mr.sc Iris Gović Penić 
Normiranje i radni odnosi
22
Sabina Škrtić, dr. Hrvoje Kenfelj
Strateška uloga ljudskih potencijala
4
dr. Hrvoje KenfeljSabina Škrtić,  Romina Ivančić
Motivacija i upravljanje radnim učinkom
12
Sabina Škrtić
Upravljanje znanjem i talentima
14
Sabina Škrtić, Vera Matejčić – Lupić, Mirjana Mesić
Regrutiranje i selekcija zaposlenika
14
Romina Ivančić, Kristina Sanković, Mirjana Mesić, Vera Čubranić Bocak
Razvoj zaposlenika
8
doc.dr.sc. Aleksandra Mindoljević Drakulić, Matej Sakoman, doc.dr.sc. Radojka Kraljević
Psihomenadžment i upravljanje konfliktima
8
dr. Hrvoje Kenfelj,
Utjecajno komuniciranje
24
Sabina Škrtić
Kontroling u HRM-u
8
Dunja Lakuš
Prezentacijske vještine i javni nastup
6
prof.dr.sc. Božo Skoko
Identitet, image i korporativni identitet
8
Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja
UKUPNO SATI: 156
Preduvjeti za upis: Minimalno završena srednja škola
Cijena programa: 20.000 kn
Mogućnost otplate: 10 rata
Termini održavanja: srijedom  i četvrtkom od 17:00 do 21:00
Početak nastave: utorak, 10. studenog 2020. godine
Kraj nastave: kraj travnja 2021. godine

HRM

Menadžer ljudskih potencijala

Human Resources Manager

Ljudi, njihove potrebe, motivacija i zadovoljstvo u središtu su menadžmenta ljudskih potencijala. Ljudski kapital glavna je konkurentska prednost na globalnom tržištu. Ljudski potencijali jedan su od temeljnih čimbenika uspjeha poduzeća. Temeljni ciljevi i zadatci koji se stavljaju ispred menadžera za ljudske potencijale su osim teoretskih znanja iz menadžmenta također i motivacijske vježbe i teorije i znanja iz područja organizacije i psihologije. Djelovanje menadžmenta ljudskih potencijala treba shvaćati kao proces koji zahvaća svaku aktivnost i funkciju u tvrtki ili poduzeću. Danas, organizacije koje osmišljeno pristupaju upravljanju ljudskim potencijalima svoje konkurentske prednosti temelje na sposobnostima i potencijalima svojih zaposlenih, te je stoga način pribavljanja, selekcije, motiviranja, nagrađivanja, napredovanja, razvoja i obrazovanja proces od kojeg ovisi konkurentska sposobnost i vrijednost gospodarskog subjekta.

Namjera je i osnovni cilj ovog usavršavanja pomoći polaznicima u razumijevanju koncepta upravljanja ljudskim potencijalima, te da se kroz sagledavanje ovog podučja osposobe za sudjelovanje u izgradnji uspješnosti i konkurentnosti poduzeća.

Program je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, a po uspješnom završetku zvanje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Naučit ćemo vas:

 

 • osnovama menadžmenta
 • što su suvremeni menadžerski modeli
 • što su temeljni procesi sustava zapošljavanja
 • uspješno ovladati dizajniranjem organizacije i organizacijskom kulturom
 • koristiti se svim metodama planiranja i pribavljanja ljudskih potencijala
 • vladati s metodama analiza radnih mjesta
 • upravljati ljudskim potencijalima u međunarodnom okruženju
 • ovladati tehnikama rukovođenja i kontrolinga u HRM-u
 • kreiranju strategije nagrađivanja i motivacije
 • etičkim normama nužnim za upravljanje ljudskim potencijalima
 • ovladati metodama upravljanja učinkom
 • ovladati metodama upravljanja znanjem i talentima
 • ovladati normativno-pravnim propisima u HR-u
 • ovladati svim znanjima i vještinama u procesu selekcije i regrutiranja zaposlenika

Predavači i kolegiji

doc.dr.sc. Davor Perkov 
Osnove menadžmenta
22
Romina Ivančić, mr. Vera Čubranić Bocak
Organizacijska kultura i organizacijske promjene
6
Dražen Lančić, mr.sc Iris Gović Penić 
Normiranje i radni odnosi
22
Sabina Škrtić, dr. Hrvoje Kenfelj
Strateška uloga ljudskih potencijala
4
dr. Hrvoje KenfeljSabina Škrtić,  Romina Ivančić
Motivacija i upravljanje radnim učinkom
12
Sabina Škrtić
Upravljanje znanjem i talentima
14
Sabina Škrtić, Vera Matejčić – Lupić, Mirjana Mesić
Regrutiranje i selekcija zaposlenika
14
Romina Ivančić, Kristina Sanković, Mirjana Mesić, Vera Čubranić Bocak
Razvoj zaposlenika
8
doc.dr.sc. Aleksandra Mindoljević Drakulić, Matej Sakoman, doc.dr.sc. Radojka Kraljević
Psihomenadžment i upravljanje konfliktima
8
dr. Hrvoje Kenfelj,
Utjecajno komuniciranje
24
Sabina Škrtić
Kontroling u HRM-u
8
Dunja Lakuš
Prezentacijske vještine i javni nastup
6
prof.dr.sc. Božo Skoko
Identitet, image i korporativni identitet
8
Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja
UKUPNO SATI: 156
Preduvjeti za upis: Minimalno završena srednja škola
Cijena: 20.000 kn
Mog. otplate: 10 rata
Termini održavanja: srijedom  i četvrtkom od 17:00 do 21:00
Početak nastave: utorak, 10. studenog 2020. godine
Kraj nastave: kraj travnja 2021. godine

Prijavi se na Newsletter

KONTAKT

U.   Kneza Mislava 14, 10 000 Zagreb
T.   +385 1 4618 444
M. +385 91 2310 961, +385 99 5155 033
E.  uciliste@experta.hr

Prijavi se na Expertin Newsletter