Expertin blog

Javno komuniciranje

Javno komuniciranje

Danas postaje sve jasnije da je komunikacija jedno od bitnih obilježja svakoga društva.

Psihokonzalting

Psihokonzalting

Pokretač i nositelj svake akcije jest čovjek, njegova osobnost, njegovi osjećaji, stajališta, ideali, njegov svjetonazor i vjerovanje, motivacija i njegove sposobnosti.

Menadžment

Menadžment

Prema mnogima, menadžment je poseban čimbenik proizvodnje i najvažniji resurs svakoga poduzeća.

Politički marketing

Politički marketing

Politički marketing je interdisciplinarno područje koje u sebi sadrži znanja iz ekonomije, socijalne psihologije, komunikologije i politologije.