Online prijava

Prijava se popunjava isključivo kada se je potencijalni polaznik odlučio za upis. Za ostale upite, molimo da ispunite formu ili nam pošaljete e-mail.
Klikni u prikazano polje za unos podataka.

Osnovni podaci i kontakt informacije

POSEBNE POGODNOSTI U EXPERTI !
Popust za studente i nezaposlene !
Složi svoju kombinaciju “2 za 1”!

Studenti i nezaposleni ostvaruju pravo na popust !

Poslovno učilište Experta nudi budućim polaznicima novu pogodnost pri upisu do kraja listopada 2022.
Pri upisu jednog programa stručnog usavršavanja, besplatno se može slušati drugi program po izboru.
* u obrascu ONLINE PRIJAVA, u polje “Poruka” upisati dodatni program kojega želite slušati !

Online prijava

POSEBNE POGODNOSTI
Popust za studente i nezaposlene !
Slušaj dva programa za cijenu jednoga !

Prijava se popunjava isključivo kada se je potencijalni polaznik odlučio za upis. Za ostale upite, molimo da ispunite formu ili nam pošaljete e-mail.
.

Klikni u prikazano polje za unos podataka.

Osnovni podaci

Posebne pogodnosti

Studenti i nezaposleni ostvaruju pravo na popust !

Poslovno učilište Experta nudi budućim polaznicima novu pogodnost pri upisu do kraja listopada 2022.
Pri upisu jednog programa stručnog usavršavanja, besplatno se može slušati drugi program po izboru.
* u obrascu ONLINE PRIJAVA, u polje “Poruka” upisati dodatni program kojega želite slušati !