Online prijava

Klikni u prikazano polje za unos podataka.

Osnovni podaci i kontakt informacije

Od jeseni u Expertinoj edukativnoj ponudi novi programi usavršavanja.

Kontakt

A.   Kneza Mislava 14
A.  10 000 Zagreb-HR

T.   +385   1 4618 444
T.   +385   1 4618 555
M. +385 91 2310 961
E. uciliste@experta.hr

Prijavi se na Newsletter

Online prijava

Klikni u prikazano polje za unos podataka.

Osnovni podaci

Prijavi se na Expertin Newsletter

Kontakt

U.   Kneza Mislava 14, 10 000 Zagreb
T.   +385 1 4618 444, +385 1 4618 555
M. +385 91 2310 961
E.  uciliste@experta.hr