Jednogodišnja stručna usavršavanja / Menadžer u zdravstvu

MZ

Menadžer u zdravstvu

Healthcare manager

Zdravstvena politika i upravljanje zdravstvenim sustavima, jedno je od temeljnih pitanja svake suvremene države. Zdravstvenim sustavom u cjelini mjeri se uspješnost svake državne administracije kao i stupanj civilizacijskog i gospodarskog razvoja države.

Bolest je jedna od glavnih socijalnih i životnih rizika, pa je pristup organizaciji zdravstvenih sustava veoma slojevit i multidisciplinaran.

O značaju organizacije zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj govore podaci po kojima je u njemu uposleno oko 72.000 ljudi. Usluge zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj koristi 4,5 milijuna građana. U zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske godišnje se ukupno obavi više milijuna usluga, a zdravstveni proračun RH iznosi blizu 22 milijarde kuna ili gotovo petinu državnog proračuna.

U zdravstvenom sustavu RH ima preko stotinu zdravstvenih ustanova, domova zdravlja, općih bolnica, specijalnih bolnica, kliničkih bolnica, kliničkih bolničkih centara, zavoda za javno zdravstvo, državnih zavoda i ljekarni.

Temeljni ciljevi i zadaci ovog stručnog usavršavanju su stjecanje praktičnih vještina i menadžerskih znanja kod onih koji upravljaju ili su potencijalni sudionici u upravljanju zdravstvenim ustanovama, zdravstvenim osiguranjem ili zdravstvenom administracijom na bilo kojoj razini.

Vještine upravljanja u zdravstvenom sustavu neophodne su na svim razinama, od organizacije odjela, upravljanja ustanovom, klinikom, KBC-om ili zdravstvenim osiguranjem, lokalnom upravom ili zdravstvenom administracijom.

Stjecanje vještina i znanja primjenjivih u praksi nužno je za upravljanje ovako velikim sustavima koji su u bitnom segmentu i generator razvoja cijelog niza gospodarskih grana. U Hrvatskoj je u prošlosti samo djelomično bila prisutna edukacija menadžera u zdravstvenom sustavu, ali niti približno u dovoljnom obimu, a još manje po adekvatnosti edukativnog sadržaja.

Jedan od najbitnijih razloga instaliranja ovog edukativnog programa jest činjenica da u operativnom upravljanju hrvatskim zdravstvenim sustavom najčešće sudjeluju liječnici ili srodno medicinsko osoblje u čijem bazičnom obrazovanju nisu bila zastupljena menadžerska i upravljačka znanja i  vještine, te ovaj program u tom smislu u potpunosti nadopunjuje spomenuti edukativni deficit.

Predavači koji sudjeluju u ovom programu bili su ili su još uvijek visoki dužnosnici u svim segmentima zdravstvenog sustava RH i vrsni su poznavatelji svih operativnih specifičnosti zdravstvenog sustava i zdravstvene problematike.

Poslovno učilište Experta ima odobrenje za izvođenje ovog programa od strane nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja RH.

MOGUĆNOST ONLINE PRAĆENJA NASTAVE !

Predavači i kolegiji

doc.dr.sc. Davor Perkov, prof.dr.sc. Davor Štimac, prim.mr.sc. Maja Grba-Bujević, dr.sc. Nevenka Kovač, Rosana Svetić Čišić
Osnove menadžmenta i zdravstveni menadžment
28
Dubravka Pezelj Duliba, dr.sc. Tomislav NovinščakDarko Milinović
Modeli zdravstvenih sustava, zdravstveni sustav RH i upravljanje kvalitetom u zdravstvu
8
dr.sc. Nevenka Kovač, dr.sc. Mariela Sjekavica Klepo, mr.sc. Iris Gović Penić, Dražen Lančić, Tatjana Kreč
Pravna regulativa, radni odnosi i javna nabava u zdravstvu
6
prof.dr.sc. Davor Vagić, prof.dr.sc. Krešimir Rotim, prof.dr.sc. Davor Štimacdoc.dr.sc. Mario Zovak, doc.dr.sc. Toni Kolak, Rosana Svetić Čišić, dr.sc. Andreja Švigir
Poslovanje bolničkog sustava i kontroling
10
prim.mr.sc. Maja Grba-Bujević, doc.dr.sc. Vladimir Mozetič, Rosana Svetić Čišićdr.sc. Tomislav Novinščak
Organizacija rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i krizni menadžment u zdravstvu
10
mr.sc. Ivana Jakir-Bajo, dr.sc. Sanja Tišma
Financiranje zdravstvenog sustava
8
Dubravka Pezelj Duliba, dr.sc. Mario Bagat, dr.sc. Damir Mihanović
Modeli plaćanja zdravstvenih usluga i zdravstveno osiguranje
6
Hrvoje Kolarić, MBA
Politika lijekova i farmaceutska industrija
6
dr. Hrvoje Kenfelj, Krešimir Macan, mr.sc. Aleksandra Kolarić
Utjecajno i krizno komuniciranje i odnosi s medijima
22
Dunja Lakuš, Goran Milić, Sandra Križanec, Trpimir Vicković
Prezentacijske vještine i javni nastup
8
mr.sc. Branimir Blajić, Sabina Škrtić, dr.sc. Mario Bagat, dr. Hrvoje Kenfelj
Upravljanje ljudskim potencijalima u zdravstvu
8
doc.dr.sc. Radojka Kraljević, mr.sc. Branimir Blajić
Upravljanje konfliktima i psihomenadžment
8
dr.sc. Nevenka Kovač, Rosana Svetić Čišić
Poduzetništvo i privatni zdravstveni sektor
8
mr.sc. Igor Medić, dr.sc. Andreja Švigir
Osnove marketinga i izrada poslovnog plana
8
dr.sc. Antonija Balenović, mr.sc. Dražen Milković, Rosana Svetić Čišić
Digitalna transformacija u zdravstvu
8
Gosti predavači:
Darko Milinović, doc.dr.sc. Aleksandar Džakula,  Biserka Simčić, prof.dr.sc. Boris Vujčić, prof.dr.sc. Davor Vagić, Siniša Vargaprof.dr.sc. Herman Haller
 
Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja

 

UKUPNO SATI: 152
Preduvjeti za upis: Minimalno završena viša ili visoka škola ili potrebno radno iskustvo
Cijena programa: 20.000 kn
Mogućnost otplate: 10 rata
Termini održavanja: utorkom i srijedom od 17:00 do 21:00
Početak nastave: utorak, 9. studenog 2021. godine
Kraj nastave: kraj travnja 2022. godine

MZ

Menadžer u zdravstvu

Healthcare manager

Zdravstvena politika i upravljanje zdravstvenim sustavima, jedno je od temeljnih pitanja svake suvremene države. Zdravstvenim sustavom u cjelini mjeri se uspješnost svake državne administracije kao i stupanj civilizacijskog i gospodarskog razvoja države.

Bolest je jedna od glavnih socijalnih i životnih rizika, pa je pristup organizaciji zdravstvenih sustava veoma slojevit i multidisciplinaran.

O značaju organizacije zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj govore podaci po kojima je u njemu uposleno oko 72.000 ljudi. Usluge zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj koristi 4,5 milijuna građana. U zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske godišnje se ukupno obavi više milijuna usluga, a zdravstveni proračun RH iznosi blizu 22 milijarde kuna ili gotovo petinu državnog proračuna.

U zdravstvenom sustavu RH ima preko stotinu zdravstvenih ustanova, domova zdravlja, općih bolnica, specijalnih bolnica, kliničkih bolnica, kliničkih bolničkih centara, zavoda za javno zdravstvo, državnih zavoda i ljekarni.

Temeljni ciljevi i zadaci ovog stručnog usavršavanju su stjecanje praktičnih vještina i menadžerskih znanja kod onih koji upravljaju ili su potencijalni sudionici u upravljanju zdravstvenim ustanovama, zdravstvenim osiguranjem ili zdravstvenom administracijom na bilo kojoj razini.

Vještine upravljanja u zdravstvenom sustavu neophodne su na svim razinama, od organizacije odjela, upravljanja ustanovom, klinikom, KBC-om ili zdravstvenim osiguranjem, lokalnom upravom ili zdravstvenom administracijom.

Stjecanje vještina i znanja primjenjivih u praksi nužno je za upravljanje ovako velikim sustavima koji su u bitnom segmentu i generator razvoja cijelog niza gospodarskih grana. U Hrvatskoj je u prošlosti samo djelomično bila prisutna edukacija menadžera u zdravstvenom sustavu, ali niti približno u dovoljnom obimu, a još manje po adekvatnosti edukativnog sadržaja.

Jedan od najbitnijih razloga instaliranja ovog edukativnog programa jest činjenica da u operativnom upravljanju hrvatskim zdravstvenim sustavom najčešće sudjeluju liječnici ili srodno medicinsko osoblje u čijem bazičnom obrazovanju nisu bila zastupljena menadžerska i upravljačka znanja i  vještine, te ovaj program u tom smislu u potpunosti nadopunjuje spomenuti edukativni deficit.

Predavači koji sudjeluju u ovom programu bili su ili su još uvijek visoki dužnosnici u svim segmentima zdravstvenog sustava RH i vrsni su poznavatelji svih operativnih specifičnosti zdravstvenog sustava i zdravstvene problematike.

Poslovno učilište Experta ima odobrenje za izvođenje ovog programa od strane nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja RH.

MOGUĆNOST ONLINE PRAĆENJA NASTAVE !

Predavači i kolegiji

doc.dr.sc. Davor Perkov, prof.dr.sc. Davor Štimac, prim.mr.sc. Maja Grba-Bujevićdr.sc. Nevenka Kovač, Rosana Svetić Čišić
Osnove menadžmenta i zdravstveni menadžment
28
Dubravka Pezelj Duliba, dr.sc. Tomislav NovinščakDarko Milinović
Modeli zdravstvenih sustava, zdravstveni sustav RH i upravljanje kvalitetom u zdravstvu
8
dr.sc. Nevenka Kovač, dr.sc. Mariela Sjekavica Klepo, mr.sc. Iris Gović Penić, Dražen Lančić, Tatjana Kreč
Pravna regulativa, radni odnosi i javna nabava u zdravstvu
6
prof.dr.sc. Davor Vagićprof.dr.sc. Krešimir Rotim, prof.dr.sc. Davor Štimacdoc.dr.sc. Mario Zovak, doc.dr.sc. Toni Kolak, Rosana Svetić Čišić, dr.sc. Andreja Švigir
Poslovanje bolničkog sustava i kontroling
10
prim.mr.sc. Maja Grba-Bujević, doc.dr.sc. Vladimir Mozetič, Rosana Svetić Čišić, dr.sc. Tomislav Novinščak
Organizacija rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i krizni menadžment u zdravstvu
10
mr.sc. Ivana Jakir-Bajo, dr.sc. Sanja Tišma
Financiranje zdravstvenog sustava
8
Dubravka Pezelj Duliba, dr.sc. Mario Bagat, dr.sc. Damir Mihanović
Modeli plaćanja zdravstvenih usluga i zdravstveno osiguranje
6
Hrvoje Kolarić, MBA
Politika lijekova i farmaceutska industrija
6
dr. Hrvoje Kenfelj, Krešimir Macan, mr.sc. Aleksandra Kolarić
Utjecajno i krizno komuniciranje i odnosi s medijima
22
Dunja Lakuš, Goran Milić, Sandra Križanec, Trpimir Vicković
Prezentacijske vještine i javni nastup
8
mr.sc. Branimir Blajić, Sabina Škrtić, dr.sc. Mario Bagat, dr. Hrvoje Kenfelj
Upravljanje ljudskim potencijalima u zdravstvu
8
doc.dr.sc. Radojka Kraljević, mr.sc. Branimir Blajić
Upravljanje konfliktima i psihomenadžment
8
dr.sc. Nevenka Kovač, Rosana Svetić Čišić
Poduzetništvo i privatni zdravstveni sektor
8
mr.sc. Igor Medić, dr.sc. Andreja Švigir
Osnove marketinga i izrada poslovnog plana
8
dr.sc. Antonija Balenović, mr.sc. Dražen Milković, Rosana Svetić Čišić
Digitalna transformacija u zdravstvu
8
Gosti predavači:
Darko Milinović, doc.dr.sc. Aleksandar Džakula,  Biserka Simčić, prof.dr.sc. Boris Vujčić, prof.dr.sc. Davor Vagić, Siniša Vargaprof.dr.sc. Herman Haller
 
Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja

 

UKUPNO SATI: 152
Preduvjeti za upis: Minimalno završena viša ili visoka škola ili potrebno radno iskustvo
Cijena: 20.000 kn
Mog. otplate: 10 rata
Termini održavanja: utorkom i srijedom te pojedinim četvrtcima od 17 do 21 sat
Početak nastave: utorak, 9. studenog 2021. godine
Kraj nastave: kraj travnja 2022. godine