prof.dr.sc. Boris Vujčić

Diplomirao je i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu stekao je i znanstveno zvanje docenta te drži nastavu iz kolegija Makroekonomija te Međunarodne finacije i Ekonomika rada. Kao dobitnik Fullbrightove stipedije pohađao je doktorski studij na Odsjeku za ekonomiju Michigan State University u SAD-u. Od prosinca 1996.godine pa do imenovanja za zamjenika guvernera HNB-a radio je kao direktor Direkcije za istraživanje Hrvatske narodne banke. U srpnju 2000.godine odlukom Zastupničkog doma Hrvatskog sabora imenovan je zamjenikom guvernera Hrvatske narodne banke, a 2006.godine povjeren mu je još jedan šestogodišnji mandat.

Od 2012. godine je guverner Hrvatske narodne banke. Bio je zamjenik glavnog pregovarača u pregovorima Republike Hrvatske s Europskom Unijom. Autor je niza znanstvenih i stručnih radova.

Boris Vujčić

prof.dr.sc. Boris Vujčić

Diplomirao je i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu stekao je i znanstveno zvanje docenta te drži nastavu iz kolegija Makroekonomija te Međunarodne finacije i Ekonomika rada. Kao dobitnik Fullbrightove stipedije pohađao je doktorski studij na Odsjeku za ekonomiju Michigan State University u SAD-u. Od prosinca 1996.godine pa do imenovanja za zamjenika guvernera HNB-a radio je kao direktor Direkcije za istraživanje Hrvatske narodne banke. U srpnju 2000.godine odlukom Zastupničkog doma Hrvatskog sabora imenovan je zamjenikom guvernera Hrvatske narodne banke, a 2006.godine povjeren mu je još jedan šestogodišnji mandat.

Od 2012. godine je guverner Hrvatske narodne banke. Bio je zamjenik glavnog pregovarača u pregovorima Republike Hrvatske s Europskom Unijom. Autor je niza znanstvenih i stručnih radova.