Jednogodišnja stručna usavršavanja / Porezni specijalist
porezni specijalist

PS

Porezni specijalist

Tax Specialist

Učinkovito upravljanje poduzećem podrazumijeva opsežno znanje iz područja poreznog sustava RH i oporezivanja kao i poreznog planiranja. Danas menadžeri svih profila i razina svakodnevno rješavaju probleme u vezi s oporezivanjem, PDV-om, porezom na dobit, porezom na dohodak, ali i drugim porezima. Poslovi poreznog savjetnika ili poreznog specijalista obavljaju se u izuzetno zahtjevnom okruženju. S jedne strane su zahtjevi menadžmenta za promptnim i kvalitetnim informacijama, a s druge strane porezni savjetnik koji te potrebe treba prepoznati i na njih odgovoriti.

Ekonomska znanost uči nas različitim zakonima, teoremima i pravilima. Problem je što su porezni propisi često nejasni i nepovezani. Brojne nejasnoće dovode do donošenja opsežnih pravilnika, ali i mišljenja koja generiraju probleme u primjeni. Posebno područje je međunarodno oporezivanje te utvrđivanje transfernih cijena koje se utvrđuju između povezanih osoba, ali i sve potrebitijeg područja poreznog planiranja.

Osobe koje se u poduzećima bave poreznom politikom često imaju vrlo malo vremena za proučavanje stručne literature o poreznim rješenjima koja bi im pomogla u rješavanju svakodnevnih dilema. Stoga je obrazovanje iz područja poreza postalo nužnost.

Ova jednogodišnja edukacija čija se predavanja izvode uz primjere iz poslovne prakse skup je neophodnih znanja potrebnih poreznom specijalisti, kao i svima onima koji direktno upravljaju imovinom i resursima poduzeća. Usavršavanje omogućava potpuno razumijevanje složene materije oporezivanja. Svi predavači su ovlašteni porezni savjetnici, računovođe i revizori, te praktičari s dugogodišnjim radnim iskustvom u području financija i računovodstva, oporezivanja, kao i upravljanja ljudskim resursima. Ova edukacija je rezultat dugogodišnjeg prikupljanja konkretnih i “živih” primjera iz prakse i kao takva predstavlja visokovrijedan edukativni potencijal. Program je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, a po uspješnom završetku zvanje se upisuje u e-radnu knjižicu.

MOGUĆNOST ONLINE PRAĆENJA NASTAVE !

Naučit ćemo vas:

 • usvojiti znanja iz područja oporezivanja Republike Hrvatske
 • upoznati svrhu i ulogu poreznog stručnjaka u poduzeću
 • upoznati alate koji se koriste u financijama i računovodstvu, te njihovu svrhu i način na koji pomažu u razumijevanju porezne politike i oporezivanja
 • upoznati zakon o računovodstvu i opći porezni zakon
 • upoznati zakon o trgovačkim društvima
 • ovladati znanjima iz područja primjene MSFI i HSFI
 • ovladati znanjima iz područja financijskog, troškovnog i upravljačkog računovodstva
 • ovladati tehnikama forenzičnog računovodstva
 • ovladati znanjima iz područja oporezivanja porezom na dodanu vrijednost
 • ovladati znanjima iz područja oporezivanja porezom na dobit
 • ovladati znanjima iz područja oporezivanja porezom na dohodak
 • ovladati znanjima iz područja oporezivanja posebnim porezima
 • ovladati znanjima iz područja međunarodnog oporezivanja i transfernih cijena
 • ovladati znanjima iz područja oporezivanja porezom na promet nekretnina
 • upoznati se s postupcima poreznog planiranja
 • upoznati se s postupkom inspekcijskog nadzora i provođenja upravnog postupka
 • upoznati ulogu i značaj revizije
 • savladati vještine izrade kvalitetnih poslovnih izvještaja za upravu
 • sastaviti sve vrste poreznih prijava

Predavači i kolegiji

izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl.porez.savj., Ksenija Kramar, ovl.porez.savj.
Uvod u porezni sustav RH i EU
2
Dražen Lančić, Anđa Redžić
Zakoni o računovodstvu, trgovačkim društvima, obveznim odnosima, Stečajni i Ovršni zakon, Zakon o poreznoj upravi, Opći porezni zakon, porezni nadzor i upravni postupak
15
izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl.porez.savj., dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Financijsko, upravljačko i troškovno računovodstvo
35
izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl.porez.savj.
Forenzično računovodstvo
5
Ksenija Kramar, ovl.porez.savj., izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl.porez.savj.
Porez na dobit
20
Ksenija Kramar, ovl.porez.savj., izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl.porez.savj.
Međunarodno oporezivanje i transferne cijene
3
Ksenija Kramar, ovl.porez.savj., izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl.porez.savj.
Porez na dohodak
20
Ksenija Kramar, ovl.porez.savj., izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl.porez.savj.
Porez na dodanu vrijednost
20
Ksenija Kramar, ovl.porez.savj., izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl.porez.savj.
Posebni porezi i porez na promet nekretnina
3
doc.dr.sc. Davor Pekov, mr.sc. Branimir Blajić
Osnove menadžmenta
20
Dunja Lakuš, Sandra Križanec
Prezentacijske i komunikacijske vještine
10
Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja
UKUPNO SATI: 153
Preduvjeti za upis: Minimalno završena visoka škola ili potrebno radno iskustvo
Cijena programa: 2.900,00 € / 21.850,05 kn (1€ = 7,53450 kn)
Mogućnost otplate: 10 rata
Termini održavanja: ponedjeljkom od 17:00 do 21:30 sati, te pojedinim srijedama
Početak nastave: ponedjeljak, 11. studenog 2024. godine
Kraj nastave: sredina travnja 2025. godine
porezni specijalist

PS

Porezni specijalist

Tax Specialist

Učinkovito upravljanje poduzećem podrazumijeva opsežno znanje iz područja poreznog sustava RH i oporezivanja kao i poreznog planiranja. Danas menadžeri svih profila i razina svakodnevno rješavaju probleme u vezi s oporezivanjem, PDV-om, porezom na dobit, porezom na dohodak, ali i drugim porezima. Poslovi poreznog savjetnika ili poreznog specijalista obavljaju se u izuzetno zahtjevnom okruženju. S jedne strane su zahtjevi menadžmenta za promptnim i kvalitetnim informacijama, a s druge strane porezni savjetnik koji te potrebe treba prepoznati i na njih odgovoriti.

Ekonomska znanost uči nas različitim zakonima, teoremima i pravilima. Problem je što su porezni propisi često nejasni i nepovezani. Brojne nejasnoće dovode do donošenja opsežnih pravilnika, ali i mišljenja koja generiraju probleme u primjeni. Posebno područje je međunarodno oporezivanje te utvrđivanje transfernih cijena koje se utvrđuju između povezanih osoba, ali i sve potrebitijeg područja poreznog planiranja.

Osobe koje se u poduzećima bave poreznom politikom često imaju vrlo malo vremena za proučavanje stručne literature o poreznim rješenjima koja bi im pomogla u rješavanju svakodnevnih dilema. Stoga je obrazovanje iz područja poreza postalo nužnost.

Ova jednogodišnja edukacija čija se predavanja izvode uz primjere iz poslovne prakse skup je neophodnih znanja potrebnih poreznom specijalisti, kao i svima onima koji direktno upravljaju imovinom i resursima poduzeća. Usavršavanje omogućava potpuno razumijevanje složene materije oporezivanja. Svi predavači su ovlašteni porezni savjetnici, računovođe i revizori, te praktičari s dugogodišnjim radnim iskustvom u području financija i računovodstva, oporezivanja, kao i upravljanja ljudskim resursima. Ova edukacija je rezultat dugogodišnjeg prikupljanja konkretnih i “živih” primjera iz prakse i kao takva predstavlja visokovrijedan edukativni potencijal. Program je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, a po uspješnom završetku zvanje se upisuje u e-radnu knjižicu.

MOGUĆNOST ONLINE PRAĆENJA NASTAVE !

Naučit ćemo vas:

 • usvojiti znanja iz područja oporezivanja Republike Hrvatske
 • upoznati svrhu i ulogu poreznog stručnjaka u poduzeću
 • upoznati alate koji se koriste u financijama i računovodstvu, te njihovu svrhu i način na koji pomažu u razumijevanju porezne politike i oporezivanja
 • upoznati zakon o računovodstvu i opći porezni zakon
 • upoznati zakon o trgovačkim društvima
 • ovladati znanjima iz područja primjene MSFI i HSFI
 • ovladati znanjima iz područja financijskog, troškovnog i upravljačkog računovodstva
 • ovladati tehnikama forenzičnog računovodstva
 • ovladati znanjima iz područja oporezivanja porezom na dodanu vrijednost
 • ovladati znanjima iz područja oporezivanja porezom na dobit
 • ovladati znanjima iz područja oporezivanja porezom na dohodak
 • ovladati znanjima iz područja oporezivanja posebnim porezima
 • ovladati znanjima iz područja međunarodnog oporezivanja i transfernih cijena
 • ovladati znanjima iz područja oporezivanja porezom na promet nekretnina
 • upoznati se s postupcima poreznog planiranja
 • upoznati se s postupkom inspekcijskog nadzora i provođenja upravnog postupka
 • upoznati ulogu i značaj revizije
 • savladati vještine izrade kvalitetnih poslovnih izvještaja za upravu
 • sastaviti sve vrste poreznih prijava

Predavači i kolegiji

izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl.porez.savj., Ksenija Kramar, ovl.porez.savj.
Uvod u porezni sustav RH i EU
2
Dražen Lančić, Anđa Redžić
Zakoni o računovodstvu, trgovačkim društvima, obveznim odnosima, Stečajni i Ovršni zakon, Zakon o poreznoj upravi, Opći porezni zakon, porezni nadzor i upravni postupak
15
izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl.porez.savj., dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Financijsko, upravljačko i troškovno računovodstvo
35
izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl.porez.savj.
Forenzično računovodstvo
5
Ksenija Kramar, ovl.porez.savj., izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl.porez.savj.
Porez na dobit
20
Ksenija Kramar, ovl.porez.savj., izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl.porez.savj.
Međunarodno oporezivanje i transferne cijene
3
Ksenija Kramar, ovl.porez.savj., izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl.porez.savj.
Porez na dohodak
20
Ksenija Kramar, ovl.porez.savj., izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl.porez.savj.
Porez na dodanu vrijednost
20
Ksenija Kramar, ovl.porez.savj., izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl.porez.savj.
Posebni porezi i porez na promet nekretnina
3
doc.dr.sc. Davor Pekov, mr.sc. Branimir Blajić
Osnove menadžmenta
20
Dunja Lakuš, Sandra Križanec
Prezentacijske i komunikacijske vještine
10
Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja
UKUPNO SATI: 153
Preduvjeti za upis: Minimalno završena viša/visoka škola ili potrebno radno iskustvo
Cijena: 2.900,00 € / 21.850,05 kn (1€ = 7,53450 kn)
Mog. otplate: 10 rata
Termini održavanja: ponedjeljkom od 17:00 do 21:30 sati, te pojedinim srijedama
Početak nastave: ponedjeljak, 11. studenog 2024. godine
Kraj nastave: sredina travnja 2025. godine