Jednogodišnja stručna usavršavanja / Porezni specijalist

PS

Porezni specijalist

Tax Specialist

Učinkovito upravljanje poduzećem podrazumijeva opsežno znanje iz područja poreznog sustava RH i oporezivanja kao i poreznog planiranja. Danas menadžeri svih profila i razina svakodnevno rješavaju probleme u vezi s oporezivanjem, PDV-om, porezom na dobit, porezom na dohodak, ali i drugim porezima. Poslovi oporezivanja obavljaju se u izuzetno zahtjevnom okruženju. S jedne strane su zahtjevi menadžmenta za promptnim i kvalitetnim informacijama, a s druge strane porezni savjetnici koji te potrebe trebaju prepoznati i na njih odgovoriti.

Ekonomska znanost uči nas različitim zakonima, teoremima i pravilima. Problem je što su porezni propisi često nejasni i nepovezani. Brojne nejasnoće dovode do donošenja opsežnih Pravilnika, ali i mišljenja koja generiraju probleme u primjeni. Posebno područje je međunarodno oporezivanje te utvrđivanje transfernih cijena koje se utvrđuju između povezanih osoba, ali i sve potrebitijeg područja poreznog planiranja.

 

Osobe koje se u poduzećima bave poreznom politikom često imaju vrlo malo vremena za proučavanje stručne literature o poreznim rješenjima koja bi im pomogla u rješavanju svakodnevnih dilema. Stoga je obrazovanje iz područja poreza postalo zahtijev na koji treba odgovoriti.

Ova jednogodišnja edukacija skup je svih neophodnih znanja koja daju mogućnost učinkovitog razvoja poreznog specijaliste, kao i svih onih koji direktno upravljaju imovinom i resursima poduzeća. Usavršavanje omogućava potpuno razumijevanje složene materije oporezivanja. Svi predavači su praktičari s dugogodišnjim radnim iskustvom u području financija i računovodstva, oporezivanja, kao i upravljanja ljudskim resursima. Ova edukacija je rezultat dugogodišnjeg prikupljanja konkretnih “živih” primjera iz prakse i kao takva predstavlja visokovrijedan edukativni potencijal.

* Program se realizira u suradnji s tvrtkom KRAMAR POREZNO SAVJETOVANJE j.t.d.

Naučit ćemo vas:

 • usvojiti znanja iz područja oporezivanja Republike Hrvatske
 • upoznati svrhu i ulogu poreznog stručnjaka u poduzeću
 • upoznati alate koji se koriste u financijama i računovodstvu, te njihovu svrhu i način na koji pomažu u razumijevanju porezne politike i oporezivanja
 • upoznati zakon o računovodstvu i opći porezni zakon
 • upoznati zakon o trgovačkim društvima
 • ovladati znanjima iz područja primjene MSFI i HSFI
 • ovladati znanjima iz područja financijskog, troškovnog i upravljačkog računovodstva
 • ovladati tehnikama forenzičnog računovodstva
 • ovladati znanjima iz područja oporezivanja porezom na dodanu vrijednost
 • ovladati znanjima iz područja oporezivanja porezom na dobit
 • ovladati znanjima iz područja oporezivanja porezom na dohodak
 • ovladati znanjima iz područja oporezivanja posebnim porezima
 • ovladati znanjima iz područja međunarodnog oporezivanja i transfernih cijena
 • ovladati znanjima iz područja oporezivanja porezom na promet nekretnina
 • upoznati se s postupcima poreznog planiranja
 • upoznati se s postupkom inspekcijskog nadzora i provođenja upravnog postupka
 • upoznati ulogu i značaj revizije
 • savladati vještine izrade kvalitetnih poslovnih izvještaja za upravu
 • sastaviti sve vrste poreznih prijava

Predavači i kolegiji

Ksenija Kramar
Porezni sustav Republike Hrvatske
1
Anđa Redžić
Zakoni o računovodstvu, trgovačkim društvima, obveznim odnosima, Stečajni i Ovršni zakon
7
Tajana Kramar Šandl
Financijsko, upravljačko i troškovno računovodstvo
30
Tajana Kramar Šandl
MSFI/HSFI i računovodstvene politike
5
Tajana Kramar Šandl
Forenzično računovodstvo
10
Ksenija Kramar
Porez na dobit
20
Tajana Kramar Šandl
Test i analiza testa
2
Ksenija Kramar
Porez na dodanu vrijednost
20
Ksenija Kramar
Porez na dohodak
20
Ksenija Kramar
Posebni porezi i porez na promet nekretnina
3
Ksenija Kramar
Međunarodno oporezivanje i transferne cijene
8
Tajana Kramar Šandl
Revizija
3
Anđa Redžić
Opći porezni zakon, porezni nadzor i upravni postupak
8
Ksenija Kramar
Test i analiza testa
3
Dunja Lakuš
Prezentacijske vještine
10
Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja
UKUPNO SATI:150
Preduvjeti za upis:Minimalno završena visoka škola ili potrebno radno iskustvo
Cijena programa:24.000 kn
Mogućnost otplate:10 rata
Termini održavanja:ponedjeljkom od 17:00 do 21:00 sati te pojedinim srijedama
Početak nastave:ponedjeljak 12. studenog 2018. godine
Kraj nastave:početak lipnja 2019. godine

PS

Porezni specijalist

Tax Specialist

Učinkovito upravljanje poduzećem podrazumijeva opsežno znanje iz područja poreznog sustava RH i oporezivanja kao i poreznog planiranja. Danas menadžeri svih profila i razina svakodnevno rješavaju probleme u vezi s oporezivanjem, PDV-om, porezom na dobit, porezom na dohodak, ali i drugim porezima. Poslovi oporezivanja obavljaju se u izuzetno zahtjevnom okruženju. S jedne strane su zahtjevi menadžmenta za promptnim i kvalitetnim informacijama, a s druge strane porezni savjetnici koji te potrebe trebaju prepoznati i na njih odgovoriti.

Ekonomska znanost uči nas različitim zakonima, teoremima i pravilima. Problem je što su porezni propisi često nejasni i nepovezani. Brojne nejasnoće dovode do donošenja opsežnih Pravilnika, ali i mišljenja koja generiraju probleme u primjeni. Posebno područje je međunarodno oporezivanje te utvrđivanje transfernih cijena koje se utvrđuju između povezanih osoba, ali i sve potrebitijeg područja poreznog planiranja.

Osobe koje se u poduzećima bave poreznom politikom često imaju vrlo malo vremena za proučavanje stručne literature o poreznim rješenjima koja bi im pomogla u rješavanju svakodnevnih dilema. Stoga je obrazovanje iz područja poreza postalo zahtijev na koji treba odgovoriti.

Ova jednogodišnja edukacija skup je svih neophodnih znanja koja daju mogućnost učinkovitog razvoja poreznog specijaliste, kao i svih onih koji direktno upravljaju imovinom i resursima poduzeća. Usavršavanje omogućava potpuno razumijevanje složene materije oporezivanja. Svi predavači su praktičari s dugogodišnjim radnim iskustvom u području financija i računovodstva, oporezivanja, kao i upravljanja ljudskim resursima. Ova edukacija je rezultat dugogodišnjeg prikupljanja konkretnih “živih” primjera iz prakse i kao takva predstavlja visokovrijedan edukativni potencijal.

* Program se realizira u suradnji s tvrtkom KRAMAR POREZNO SAVJETOVANJE j.t.d.

Naučit ćemo vas:

 • usvojiti znanja iz područja oporezivanja Republike Hrvatske
 • upoznati svrhu i ulogu poreznog stručnjaka u poduzeću
 • upoznati alate koji se koriste u financijama i računovodstvu, te njihovu svrhu i način na koji pomažu u razumijevanju porezne politike i oporezivanja
 • upoznati zakon o računovodstvu i opći porezni zakon
 • upoznati zakon o trgovačkim društvima
 • ovladati znanjima iz područja primjene MSFI i HSFI
 • ovladati znanjima iz područja financijskog, troškovnog i upravljačkog računovodstva
 • ovladati tehnikama forenzičnog računovodstva
 • ovladati znanjima iz područja oporezivanja porezom na dodanu vrijednost
 • ovladati znanjima iz područja oporezivanja porezom na dobit
 • ovladati znanjima iz područja oporezivanja porezom na dohodak
 • ovladati znanjima iz područja oporezivanja posebnim porezima
 • ovladati znanjima iz područja međunarodnog oporezivanja i transfernih cijena
 • ovladati znanjima iz područja oporezivanja porezom na promet nekretnina
 • upoznati se s postupcima poreznog planiranja
 • upoznati se s postupkom inspekcijskog nadzora i provođenja upravnog postupka
 • upoznati ulogu i značaj revizije
 • savladati vještine izrade kvalitetnih poslovnih izvještaja za upravu
 • sastaviti sve vrste poreznih prijava

Predavači i kolegiji

Ksenija Kramar
Porezni sustav Republike Hrvatske
1
Anđa Redžić
Zakoni o računovodstvu, trgovačkim društvima, obveznim odnosima, Stečajni i Ovršni zakon
7
Tajana Kramar Šandl
Financijsko, upravljačko i troškovno računovodstvo
30
Tajana Kramar Šandl
MSFI/HSFI i računovodstvene politike
5
Tajana Kramar Šandl
Forenzično računovodstvo
10
Ksenija Kramar
Porez na dobit
20
Tajana Kramar Šandl
Test i analiza testa
2
Ksenija Kramar
Porez na dodanu vrijednost
20
Ksenija Kramar
Porez na dohodak
20
Ksenija Kramar
Posebni porezi i porez na promet nekretnina
3
Ksenija Kramar
Međunarodno oporezivanje i transferne cijene
8
Tajana Kramar Šandl
Revizija
3
Anđa Redžić
Opći porezni zakon, porezni nadzor i upravni postupak
8
Ksenija Kramar
Test i analiza testa
3
Dunja Lakuš
Prezentacijske vještine
10
* Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja
UKUPNO SATI:150
Preduvjeti za upis:Minimalno završena viša/visoka škola ili potrebno radno iskustvo
Cijena:24.000 kn
Mog. otplate:10 rata
Termini održavanja:ponedjeljkom od 17:00 do 21:00 sati te pojedinim srijedama
Početak nastave:ponedjeljak 12. studenog 2018. godine
Kraj nastave:početak lipnja 2019. g.

Kontakt

A.   Kneza Mislava 14
A.  10 000 Zagreb-HR

T.   +385   1 4618 444
T.   +385   1 4618 555
M. +385 91 2310 961
E. uciliste@experta.hr

Prijavi se na Newsletter

Prijavi se na Expertin Newsletter

Kontakt

U.   Kneza Mislava 14, 10 000 Zagreb
T.   +385 1 4618 444, +385 1 4618 555
M. +385 91 2310 961
E.  uciliste@experta.hr