Jednogodišnja stručna usavršavanja / Specijalist za radne odnose
specijalist za radne odnose

SRO*

Specijalist za radne odnose

Labour Relations Specialist

Radno pravo je posebna grana prava koja se najčešće definira kao sustav pravnih pravila kojima se uređuju radni odnosi kao posebna skupina društvenih odnosa. Radni odnosi u pravilu se uređuju ugovorom o radu pa je riječ o ugovornom odnosu, ali u njega značajno intervenira i država zaštitnim mjerama. Država u ovaj ugovorni odnos uvodi norme imperativnog i neugovornog karaktera. Upravo je i to jedan od razloga zbog kojega nije uvijek potpuno jasna granica slobode ugovaranja između poslodavca i radnika i razlog zbog kojega je izuzetno važno poznavati praktičnu primjenu radnopravnog zakonodavstva, a posebno onu koja se odnosi na sudsku praksu iz ovog pravnog područja.

O značaju i složenosti radnih odnosa govori i činjenica da je radno i socijalno pravo samostalni predmet koji se izučava na pravnim fakultetima. No, današnje fakultetsko obrazovanje još uvijek premalo pozornosti daje praktičnoj primjeni stečenog znanja. Ono je uz to i prilično široko i apstraktno.

Zbog toga je ova vrsta obrazovanja često samo osnova za ulazak na tržište rada, a nakon toga tek slijedi prepoznavanje kada i kako stečeno teoretsko znanje primijeniti u praksi. Pri tome se nailazi na mnoge prepreke, izazove i nedoumice. Ono što se tijekom fakultetskog obrazovanja možda činilo manje važnim ili je bilo manje zastupljeno, u svijetu rada nerijetko postane odlučno za savladavanje tih prepreka i nedoumica.

Pravnici i svi oni od kojih se očekuje da u svom svakodnevnom radu primjenjuju zakone i druge pravne izvore koji uređuju radne odnose u Republici Hrvatskoj zbog toga trebaju pomoć u stjecanju dodatnih znanja i vještina kako bi se što uspješnije nosili sa zadaćama koje trebaju obaviti. Namjera i osnovni cilj ovog stručnog usavršavanja je pružiti pomoć i podršku na tom putu traženja odgovarajuće pravne norme, njenog tumačenja i načina primjene u svakodnevnom radu svima onima koji primjenjuju pravne izvore kojima se uređuju radni odnosi.

MOGUĆNOST ONLINE PRAĆENJA NASTAVE !

*Program se (uz povećani broj sati) sadržajno izvodi unutar programa HRM

Predavači i kolegiji

mr.sc. Iris Gović Penić, Dražen Lančić
Zasnivanje radnog odnosa
10
mr.sc. Iris Gović Penić, Dražen Lančić
Prestanak radnog odnosa
20
mr.sc. Iris Gović Penić, Dražen Lančić
Evidencije o radnicima, radno vrijeme, odmori i dopusti
8
mr.sc. Iris Gović Penić, Dražen Lančić
Zaštita privatnosti i dostojanstva radnika
8
mr.sc. Iris Gović Penić, Dražen Lančić
Materijalna prava i obveze iz radnih odnosa
6
mr.sc. Iris Gović Penić, Dražen Lančić
Postupak pred sudom
8
mr.sc. Iris Gović Penić, Dražen Lančić
Radnička vijeća, sindikalni povjerenici i zaštićene kategorije radnika
8
mr.sc. Iris Gović Penić, Dražen Lančić
Ostvarivanje prava iz radnih odnosa
8
mr.sc. Iris Gović Penić, Dražen Lančić
Sustav ovrhe
8
mr.sc. Iris Gović Penić, Dražen Lančić
Kolektivni ugovori i pravilnici o radu
8
doc.dr.sc. Aleksandra Mindoljević Drakulić, Matej Sakoman
Upravljanje konfliktima
8
mr.sc. Branimir Blajić, Sara Alfirević, dr.sc. Irena Bilić, dr.sc. Lana Milivojević
Regrutiranje i selekcija zaposlenika
10
mr.sc. Branimir Blajić, Sara Alfirević, dr.sc. Irena Bilić
Motivacija i upravljanje radnim učinkom
10
dr. Hrvoje Kenfelj
Utjecajno komuniciranje
24
Dunja Lakuš
Prezentacijske vještine
8
Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja
UKUPNO SATI: 152
Preduvjeti za upis: Minimalno završena visoka škola ili srednja škola upravnog smjera
Cijena programa: 2.700,00 € / 20.343,15 kn (1€ = 7,53450 kn)
Mogućnost otplate: 10 rata
Termini održavanja: srijedom i četvrtkom od 17:00 do 21:00 sat
Početak nastave: četvrtak, 14. studenog 2024. godine
Kraj nastave: sredina travnja 2025. godine
specijalist za radne odnose

SRO*

Specijalist za radne odnose

Labour Relations Specialist

Radno pravo je posebna grana prava koja se najčešće definira kao sustav pravnih pravila kojima se uređuju radni odnosi kao posebna skupina društvenih odnosa. Radni odnosi u pravilu se uređuju ugovorom o radu pa je riječ o ugovornom odnosu, ali u njega značajno intervenira i država zaštitnim mjerama. Država u ovaj ugovorni odnos uvodi norme imperativnog i neugovornog karaktera. Upravo je i to jedan od razloga zbog kojega nije uvijek potpuno jasna granica slobode ugovaranja između poslodavca i radnika i razlog zbog kojega je izuzetno važno poznavati praktičnu primjenu radnopravnog zakonodavstva, a posebno onu koja se odnosi na sudsku praksu iz ovog pravnog područja.

O značaju i složenosti radnih odnosa govori i činjenica da je radno i socijalno pravo samostalni predmet koji se izučava na pravnim fakultetima. No, današnje fakultetsko obrazovanje još uvijek premalo pozornosti daje praktičnoj primjeni stečenog znanja. Ono je uz to i prilično široko i apstraktno.

Zbog toga je ova vrsta obrazovanja često samo osnova za ulazak na tržište rada, a nakon toga tek slijedi prepoznavanje kada i kako stečeno teoretsko znanje primijeniti u praksi. Pri tome se nailazi na mnoge prepreke, izazove i nedoumice. Ono što se tijekom fakultetskog obrazovanja možda činilo manje važnim ili je bilo manje zastupljeno, u svijetu rada nerijetko postane odlučno za savladavanje tih prepreka i nedoumica.

Pravnici i svi oni od kojih se očekuje da u svom svakodnevnom radu primjenjuju zakone i druge pravne izvore koji uređuju radne odnose u Republici Hrvatskoj zbog toga trebaju pomoć u stjecanju dodatnih znanja i vještina kako bi se što uspješnije nosili sa zadaćama koje trebaju obaviti. Namjera i osnovni cilj ovog stručnog usavršavanja je pružiti pomoć i podršku na tom putu traženja odgovarajuće pravne norme, njenog tumačenja i načina primjene u svakodnevnom radu svima onima koji primjenjuju pravne izvore kojima se uređuju radni odnosi.

MOGUĆNOST ONLINE PRAĆENJA NASTAVE !

*Program se (uz povećani broj sati) sadržajno izvodi unutar programa HRM

Predavači i kolegiji

mr.sc. Iris Gović Penić, Dražen Lančić
Zasnivanje radnog odnosa
10
mr.sc. Iris Gović Penić, Dražen Lančić
Prestanak radnog odnosa
20
mr.sc. Iris Gović Penić, Dražen Lančić
Evidencije o radnicima, radno vrijeme, odmori i dopusti
8
mr.sc. Iris Gović Penić, Dražen Lančić
Zaštita privatnosti i dostojanstva radnika
8
mr.sc. Iris Gović Penić, Dražen Lančić
Materijalna prava i obveze iz radnih odnosa
6
mr.sc. Iris Gović Penić, Dražen Lančić
Postupak pred sudom
8
mr.sc. Iris Gović Penić, Dražen Lančić
Radnička vijeća, sindikalni povjerenici i zaštićene kategorije radnika
8
mr.sc. Iris Gović Penić, Dražen Lančić
Ostvarivanje prava iz radnih odnosa
8
mr.sc. Iris Gović Penić, Dražen Lančić
Sustav ovrhe
8
mr.sc. Iris Gović Penić, Dražen Lančić
Kolektivni ugovori i pravilnici o radu
8
doc.dr.sc. Aleksandra Mindoljević Drakulić, Matej Sakoman
Upravljanje konfliktima
8
mr.sc. Branimir BlajićSara Alfirević, dr.sc. Irena Bilić, dr.sc. Lana Milivojević
Regrutiranje i selekcija zaposlenika
10
mr.sc. Branimir BlajićSara Alfirević, dr.sc. Irena Bilić
Motivacija i upravljanje radnim učinkom
10
dr. Hrvoje Kenfelj
Utjecajno komuniciranje
24
Dunja Lakuš
Prezentacijske vještine
8
Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja
UKUPNO SATI: 152
Preduvjeti za upis: Završena visoka škola ili srednja škola upravnog smjera
Cijena: 2.700,00 € / 20.343,15 kn (1€ = 7,53450 kn)
Mog. otplate: 10 rata
Termini održavanja: srijedom i četvrtkom od 17:00 do 21:00 sat
Početak nastave: četvrtak, 14. studenog 2024. godine
Kraj nastave: sredina travnja 2025. godine