doc.dr.sc. Aleksandra Mindoljević Drakulić

Docentica Aleksandra Mindoljević Drakulić rođena je u Splitu 1969 godine. Radi kao sveučilišna nastavnica u Centru za obrazovanje nastavnika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Magistrirala je i doktorirala na Medicinskom fakultetu. Kao voditeljica honorarno je radila na HRT-u.

U svojoj je praksi (psiho)educirala brojne generacije i  pacijenata i nastavnika, a u slobodno vrijeme troši energiju čitanjem i šetnjom te svijet mijenja pisanjem knjiga. Na život gleda kao na performans i igru.

doc.dr.sc. Aleksandra Mindoljević Drakulić

Docentica Aleksandra Mindoljević Drakulić rođena je u Splitu 1969 godine. Radi kao sveučilišna nastavnica u Centru za obrazovanje nastavnika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Magistrirala je i doktorirala na Medicinskom fakultetu. Kao voditeljica honorarno je radila na HRT-u.

U svojoj je praksi (psiho)educirala brojne generacije i  pacijenata i nastavnika, a u slobodno vrijeme troši energiju čitanjem i šetnjom te svijet mijenja pisanjem knjiga. Na život gleda kao na performans i igru.