Ravnatelj učilišta

Svakodnevna tržišna utakmica na svim poljima ljudskoga djelovanja motivirana je željom pojedinaca i organizacija da opstanu na zahtjevnom tržištu, te da se na njemu što primjerenije i dugoročnije pozicioniraju. Globalno tržište, posebice tranzicijske reforme, traže od svih sudionika u javnome, političkom i gospodarskom životu dodatna usavršavanja.

Redovito školsko obrazovanje pružilo nam je općenita i opširna znanja. Životna i poslovna svakodnevnica traži više. Traži primjenjivost, specijaliziranost, doradu općih znanja i neprekidno usavršavanje. Jednom riječju, suvremeno društvo, na svim razinama djelovanja, traži da stečena znanja i vještine budu u suglasju s operativnim poslovima kojima se pojedinci i organizacije bave.

Otvorena učilišta, poslovne škole, razne akademije i obrazovni centri, dodiplomska i poslijediplomska usavršavanja i trajna naobrazba postaju odgovor na prazninu koja već niz godina postoji između naučenog i praktično primjenjivog. Upravo je zbog toga osnovano i Poslovno učilište Experta.

Kroz jednogodišnje specijalističko usavršavanja, koje je umreženo u školski sustav Republike Hrvatske, uz znanstvenu i stručno pedagošku potporu stotinjak renomiranih sveučilišnih profesora, predavača, javnih djelatnika, konzultanata i uspješnih menadžera koji su svoja znanja obogaćivali na najpoznatijim svjetskim sveučilištima i provjeravali ih u svakodnevnim situacijama, Poslovno učilište Experta postala je prepoznatljiva i respektabilna ustanova sa zahtjevnim praktično nastavnim programom. Naš edukativni sadržaj nužna je potreba svima onima koji na bilo koji način javno komuniciraju, nastupaju, upravljaju svojim organizacijama, vode ih ili predstavljaju.

Poslovno učilište Experta ima ambiciju biti i nešto više od uobičajene škole. Namjera nam je posredstvom interaktivanog odnosa polaznika i predavača napraviti nužan odmak od potrebne, ali nedostatne teorije i krenuti u raščlambu svakodnevnih životnih situacija s kojima se u profesionalnom ili privatnom životu susrećemo. U tom je smislu Poslovno učilište Experta na određen način i škola života.

Poslovno učilište Experta pravi je izbor za svakoga tko želi unaprijediti svoje poslovne vještine te se uvrstiti u društvo uspješnih poslovnih ljudi.

Pomni odabir predavača, kontinuirana briga o zadovoljstvu polaznika i dosadašnje dvadeset i dvije završene generacija pridonijeli su mišljenju nezavisnih stručnjaka po kojima je Experta postala vodeća poslovna škola u regiji u kategoriji jednogodišnjih stručnih usavršavanja i vodeća škola u Republici Hrvatskoj za cjeloživotno obrazovanje.

Ravnatelj učilišta

ivica ropus

Svakodnevna tržišna utakmica na svim poljima ljudskoga djelovanja motivirana je željom pojedinaca i organizacija da opstanu na zahtjevnom tržištu, te da se na njemu što primjerenije i dugoročnije pozicioniraju. Globalno tržište, posebice tranzicijske reforme, traže od svih sudionika u javnome, političkom i gospodarskom životu dodatna usavršavanja.

Redovito školsko obrazovanje pružilo nam je općenita i opširna znanja. Životna i poslovna svakodnevnica traži više. Traži primjenjivost, specijaliziranost, doradu općih znanja i neprekidno usavršavanje. Jednom riječju, suvremeno društvo, na svim razinama djelovanja, traži da stečena znanja i vještine budu u suglasju s operativnim poslovima kojima se pojedinci i organizacije bave.

Otvorena učilišta, poslovne škole, razne akademije i obrazovni centri, dodiplomska i poslijediplomska usavršavanja i trajna naobrazba postaju odgovor na prazninu koja već niz godina postoji između naučenog i praktično primjenjivog. Upravo je zbog toga osnovano i Poslovno učilište Experta.

Kroz jednogodišnje specijalističko usavršavanja, koje je umreženo u školski sustav Republike Hrvatske, uz znanstvenu i stručno pedagošku potporu stotinjak renomiranih sveučilišnih profesora, predavača, javnih djelatnika, konzultanata i uspješnih menadžera koji su svoja znanja obogaćivali na najpoznatijim svjetskim sveučilištima i provjeravali ih u svakodnevnim situacijama, Poslovno učilište Experta postala je prepoznatljiva i respektabilna ustanova sa zahtjevnim praktično nastavnim programom. Naš edukativni sadržaj nužna je potreba svima onima koji na bilo koji način javno komuniciraju, nastupaju, upravljaju svojim organizacijama, vode ih ili predstavljaju.

Poslovno učilište Experta ima ambiciju biti i nešto više od uobičajene škole. Namjera nam je posredstvom interaktivanog odnosa polaznika i predavača napraviti nužan odmak od potrebne, ali nedostatne teorije i krenuti u raščlambu svakodnevnih životnih situacija s kojima se u profesionalnom ili privatnom životu susrećemo. U tom je smislu Poslovno učilište Experta na određen način i škola života.

Poslovno učilište Experta pravi je izbor za svakoga tko želi unaprijediti svoje poslovne vještine te se uvrstiti u društvo uspješnih poslovnih ljudi.

Pomni odabir predavača, kontinuirana briga o zadovoljstvu polaznika i dosadašnje dvadeset i dvije završene generacija pridonijeli su mišljenju nezavisnih stručnjaka po kojima je Experta postala vodeća poslovna škola u regiji u kategoriji jednogodišnjih stručnih usavršavanja i vodeća škola u Republici Hrvatskoj za cjeloživotno obrazovanje.