Seminari

Svaki kolegij unutar jednogodišnjih stručnih usavršavanja može se izvoditi i kao jednodnevni ili dvodnevni seminar.

Seminari

Svaki kolegij unutar jednogodišnjih stručnih usavršavanja može se izvoditi i kao jednodnevni ili dvodnevni seminar.