Jednogodišnja stručna usavršavanja / Kontroling menadžer
kontroling menadzer

CM

Kontroling menadžer

Controlling Manager

Učinkovito upravljanje projektom, odjelom ili pak cijelim poduzećem zahtjeva spektar najrazličitijih znanja i sposobnosti. Danas menadžeri svih profila i razina svakodnevno rješavaju probleme u svezi s prodajom, marketingom, reklamacijama, a vjerojatno ih najviše zaokupljaju pitanja učinkovitosti i poslovnih rezultata. Organizacijske strukture poduzeća moraju biti sve fleksibilnije i sposobnije brže se prilagođavati promjenama na tržištu. Istovremeno poduzeća moraju ostvarivati rezultate kojima će biti zadovoljni vlasnici jednako kao i zaposlenici. Da bi to postiglo, poduzeće mora imati dobro ustrojenu funkciju kontrolinga te sposobne i educirane stručnjake – kontrolere koji će biti u stanju kao vrhovni gospodarstvenici u poduzeću ovladati anatomijom poslovnog subjekta te okoline koja ga okružuje.

Ova jednogodišnja edukacija skup je svih neophodnih znanja koja daju mogućnost učinkovitog razvoja kontrolera kao i svih onih koji direktno upravljaju imovinom i resursima poduzeća. Omogućava razumijevanje složene materije upravljanja poduzećem i daje mogućnost kreiranja velike slike koja je neophodna da bi se razumjele sve međuovisnosti u organizaciji. Program je namijenjen poduzetnicima, menadžerima, računovođama, kontrolerima, financijskim analitičarima i svima koji žele steći znanja i kompetencije potrebne za izgradnju računovodstvenog i kontrolnog (MACS) sustava, a predavanja se izvode uz primjere iz poslovne prakse. Ovaj je program odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, a po uspješnom završetku zvanje se upisuje u e-radnu knjižicu.

MOGUĆNOST ONLINE PRAĆENJA NASTAVE !

Naučit ćemo vas:

 • upoznati važnost i svrhu suvremenog kontrolinga i računovodstva kroz MACS (Managerial Accounting and Control System)
 • razumjeti značaj kontrolinga i računovodstva na marketing, ljudske potencijale, proizvodnju, prodaju, nabavu, logistiku i dr. funkcije u poduzeću
 • upoznati značenje MRS / MSFI / HSFI i forenzičnog računovodstva
 • razlikovati posebnosti računovodstva usluga, računovodstva trgovine i računovodstva proizvodnje
 • ovladati znanjima poreznog sustava RH
 • naučiti osnovne korake strateškog upravljačkog sustava, razumjeti Balanced Scorecard i stratešku mapu iz perspektive kontrolinga i računovodstva
 • razumjeti načela dizajniranja organizacije prema centrima odgovornosti i ovladati znanjima potrebnim za izgradnju računovodstva odgovornosti
 • ovladati tehnikama poslovnog planiranja, budžetiranja troškova i projiciranja financijskih izvještaja
 • upoznati proizvodne metode upravljanja troškovima životnog ciklusa, ciljnim troškovima, troškovima procesa, troškovima radnih naloga
 • mjeriti troškovnu učinkovitost projekata, poslovnu učinkovitost segmenata i poslovnu uspješnost poduzeća u kratkim intervalima
 • svladati znanja o strukturiranju menadžerskih izvještaja i razumjeti svrhu i primjenu menadžerskih izvještaja
 • ovladati metodama razdvajanja fiksnih i varijabilnih troškova, izravnih i neizravnih troškova, apsorpcijskih troškova i troškova po prirodnim vrstama
 • ovladati tehnikama rasporeda općih troškova temeljem VBC, ABC, troughput i holističke metode na mjesta troška i nositelje troška
 • znati izračunati točku pokrića, prihod u točki ciljne dobiti, i znati matematički i grafički primijeniti Cost-Volume Profit (CVP) analizu
 • znati izraditi kalkulaciju koštanja i prodajnu kalkulaciju cijene proizvoda, trgovačke robe, usluge i investicijskog projekta
 • mjeriti poslovnu učinkovitost upravljanja odnosima s kupcima i dobavljačima i spoznati važnost analitičkih odluka o cijenama i komercijalnim uvjetima poslovanja
 • upravljati rizicima investicijskih odluka i razumjeti pokazatelje dinamičke financijske analize
 • dizajnirati nefinancijske KPI i kontrolirati procese izgradnje zaposlenika

Predavači i kolegiji

dr.sc. Vladimir Grebenar, PMPizv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl. rev. i rač.
Uvod u financije, računovodstvo i kontroling
5
izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl. rev. i rač.
Financijsko računovodstvo
30
izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl. rev. i rač., Ksenija Kramar, ovl.porez.savj.,
Porezni sustav u RH
10
izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl. rev. i rač.
Forenzično računovodstvo
5
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Računovodstvo i kontroling u Balanced Scorecard organizacijama
5
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Planiranje, budžetiranje i postavljanje KPI za poslovne segmente, kupce i dobavljače
10
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Centri odgovornosti i kontroling organizacija
10
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Metode razdvajanja troškova
5
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Metode upravljanja troškovima proizvodnje
5
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Menadžerski izvještaji o poslovnoj uspješnosti
5
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Metode rasporeda općih troškova: VBC, (TD)ABC i dr.
10
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Cost-Volume-Profit analiza i izračun prijelomne točke
5
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Mjerenje poslovne učinkovitosti u kratkim intervalima
5
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Dinamička analiza investicijskog projekta
5
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Kontroling nefinancijskih varijabli
5
doc.dr.sc. Davor Perkov, mr.sc. Branimir Blajić
Osnove menadžmenta
20
Dunja Lakuš, Sandra Križanec
Prezentacijske vještine
10
Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja
UKUPNO SATI: 150
Preduvjeti za upis: Minimalno završena visoka škola ili potrebno radno iskustvo
Cijena programa: 2.900,00 € / 21.850,05 kn (1€ = 7,53450 kn)
Mogućnost otplate: 10 rata
Termini održavanja: ponedjeljkom od 17:00 do 21:30 sati, te pojedinim srijedama
Početak nastave: ponedjeljak, 11. studenog 2024. godine
Kraj nastave: sredina travnja 2025. godine
kontroling menadzer

CM

Kontroling menadžer

Controlling Manager

Učinkovito upravljanje projektom, odjelom ili pak cijelim poduzećem zahtjeva spektar najrazličitijih znanja i sposobnosti. Danas menadžeri svih profila i razina svakodnevno rješavaju probleme u svezi s prodajom, marketingom, reklamacijama, a vjerojatno ih najviše zaokupljaju pitanja učinkovitosti i poslovnih rezultata. Organizacijske strukture poduzeća moraju biti sve fleksibilnije i sposobnije brže se prilagođavati promjenama na tržištu. Istovremeno poduzeća moraju ostvarivati rezultate kojima će biti zadovoljni vlasnici jednako kao i zaposlenici. Da bi to postiglo, poduzeće mora imati dobro ustrojenu funkciju kontrolinga te sposobne i educirane stručnjake – kontrolere koji će biti u stanju kao vrhovni gospodarstvenici u poduzeću ovladati anatomijom poslovnog subjekta te okoline koja ga okružuje. Ova jednogodišnja edukacija skup je svih neophodnih znanja koja daju mogućnost učinkovitog razvoja kontrolera kao i svih onih koji direktno upravljaju imovinom i resursima poduzeća. Omogućava razumijevanje složene materije upravljanja poduzećem i daje mogućnost kreiranja velike slike koja je neophodna da bi se razumjele sve međuovisnosti u organizaciji. Program je namijenjen poduzetnicima, menadžerima, računovođama, kontrolerima, financijskim analitičarima i svima koji žele steći znanja i kompetencije potrebne za izgradnju računovodstvenog i kontrolnog (MACS) sustava, a predavanja se izvode uz primjere iz poslovne prakse. Ovaj je program odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, a po uspješnom završetku zvanje se upisuje u e-radnu knjižicu.

MOGUĆNOST ONLINE PRAĆENJA NASTAVE !

Naučit ćemo vas:

 • upoznati važnost i svrhu suvremenog kontrolinga i računovodstva kroz MACS (Managerial Accounting and Control System)
 • razumjeti značaj kontrolinga i računovodstva na marketing, ljudske potencijale, proizvodnju, prodaju, nabavu, logistiku i dr. funkcije u poduzeću
 • upoznati značenje MRS / MSFI / HSFI i forenzičnog računovodstva
 • razlikovati posebnosti računovodstva usluga, računovodstva trgovine i računovodstva proizvodnje
 • ovladati znanjima poreznog sustava RH
 • naučiti osnovne korake strateškog upravljačkog sustava, razumjeti Balanced Scorecard i stratešku mapu iz perspektive kontrolinga i računovodstva
 • razumjeti načela dizajniranja organizacije prema centrima odgovornosti i ovladati znanjima potrebnim za izgradnju računovodstva odgovornosti
 • ovladati tehnikama poslovnog planiranja, budžetiranja troškova i projiciranja financijskih izvještaja
 • upoznati proizvodne metode upravljanja troškovima životnog ciklusa, ciljnim troškovima, troškovima procesa, troškovima radnih naloga
 • mjeriti troškovnu učinkovitost projekata, poslovnu učinkovitost segmenata i poslovnu uspješnost poduzeća u kratkim intervalima
 • svladati znanja o strukturiranju menadžerskih izvještaja i razumjeti svrhu i primjenu menadžerskih izvještaja
 • ovladati metodama razdvajanja fiksnih i varijabilnih troškova, izravnih i neizravnih troškova, apsorpcijskih troškova i troškova po prirodnim vrstama
 • ovladati tehnikama rasporeda općih troškova temeljem VBC, ABC, troughput i holističke metode na mjesta troška i nositelje troška
 • znati izračunati točku pokrića, prihod u točki ciljne dobiti, i znati matematički i grafički primijeniti Cost-Volume Profit (CVP) analizu
 • znati izraditi kalkulaciju koštanja i prodajnu kalkulaciju cijene proizvoda, trgovačke robe, usluge i investicijskog projekta
 • mjeriti poslovnu učinkovitost upravljanja odnosima s kupcima i dobavljačima i spoznati važnost analitičkih odluka o cijenama i komercijalnim uvjetima poslovanja
 • upravljati rizicima investicijskih odluka i razumjeti pokazatelje dinamičke financijske analize
 • dizajnirati nefinancijske KPI i kontrolirati procese izgradnje zaposlenika

Predavači i kolegiji

dr.sc. Vladimir Grebenar, PMPizv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl. rev. i rač.
Uvod u financije, računovodstvo i kontroling
5
izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl. rev. i rač.
Financijsko računovodstvo
30
izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl. rev. i rač., Ksenija Kramar, ovl.porez.savj.
Porezni sustav u RH
10
izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl. rev. i rač.
Forenzično računovodstvo
5
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Računovodstvo i kontroling u Balanced Scorecard organizacijama
5
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Planiranje, budžetiranje i postavljanje KPI za poslovne segmente, kupce i dobavljače
10
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Centri odgovornosti i kontroling organizacija
10
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Metode razdvajanja troškova
5
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Metode upravljanja troškovima proizvodnje
5
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Menadžerski izvještaji o poslovnoj uspješnosti
5
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Metode rasporeda općih troškova: VBC, (TD)ABC i dr.
10
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Cost-Volume-Profit analiza i izračun prijelomne točke
5
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Mjerenje poslovne učinkovitosti u kratkim intervalima
5
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Dinamička analiza investicijskog projekta
5
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Kontroling nefinancijskih varijabli
5
doc.dr.sc. Davor Perkov, mr.sc. Branimir Blajić
Osnove menadžmenta
20
Dunja Lakuš, Sandra Križanec
Prezentacijske vještine
10
Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja
UKUPNO SATI: 150
Preduvjeti za upis: Minimalno završena visoka škola ili potrebno radno iskustvo
Cijena: 2.900,00 € / 21.850,05 kn (1€ = 7,53450 kn)
Mog. otplate: 10 rata
Termini održavanja: ponedjeljkom od 17:00 do 21:30 sati, te pojedinim srijedama
Početak nastave: ponedjeljak, 11. studenog 2024. godine
Kraj nastave: sredina travnja 2025. godine