Jednogodišnja stručna usavršavanja / Kontroling menadžer

CM

Kontroling menadžer

Controlling Manager

Učinkovito upravljanje projektom, odjelom ili pak cijelim poduzećem zahtjeva spektar najrazličitijih znanja i sposobnosti. Danas menadžeri svih profila i razina svakodnevno rješavaju probleme u svezi s prodajom, marketingom, reklamacijama, a vjerojatno ih najviše zaokupljaju pitanja učinkovitosti i poslovnih rezultata. Organizacijske strukture poduzeća moraju biti sve fleksibilnije i sposobnije brže se prilagođavati promjenama na tržištu. Istovremeno poduzeća moraju ostvarivati rezultate kojima će biti zadovoljni vlasnici jednako kao i zaposlenici. Da bi to postiglo, poduzeće mora imati dobro ustrojenu funkciju kontrolinga te sposobne i educirane stručnjake – kontrolere koji će biti u stanju kao vrhovni gospodarstvenici u poduzeću ovladati anatomijom poslovnog subjekta te okoline koja ga okružuje.Ova jednogodišnja edukacija skup je svih neophodnih znanja koja daju mogućnost učinkovitog razvoja kontrolera, kao i svih onih koji direktno upravljaju imovinom i resursima poduzeća. Omogućava razumijevanje složene materije upravljanja poduzećem, daje mogućnost kreiranja velike slike koja je neophodna da bi se razumjele sve međuovisnosti.

Naučit ćemo vas:

 • razjasniti svrhu i ulogu kontrolinga i kontrolera u poduzeću
 • upoznati alate koji se koriste u kontrolingu i objasniti njihovo korištenje pri svakodnevnom donošenju odluka
 • ovladati praktičnim metodama kontrolinga koje se koriste u određivanju uvjeta prodaje, nabave, rokova i načina plaćanja
 • upoznati praktičnu stranu teorije troškova, naučiti upravljati troškovima
 • praktično primjenjivati financijske, statističke i matematičke metode koje se koriste u poslovnom odlučivanju
 • naučiti prepoznati rentabilne proizvode, profitabilne odjele, dobre i loše marketinške odluke
 • upoznati metode upravljanja kupcima, pratiti i analizirati kupce, planirati poslovnu politiku prema ključnim (ali i ostalim) kupcima
 • ovisno o veličini prodaje kreirati optimalne marketinške aktivnosti
 • naučiti prepoznati bitne pokazatelje koji reprezentativno opisuju situaciju u poduzeću i krizne točke kao sigurne znakove upozorenja nadolazeće poslovne krize
 • upoznati na koji način promatrati i analizirati konkurenciju kako bi naučili više o sebi
 • razumjeti jezik upravljačkog i troškovnog računovodstva i koristiti ga pri upravljanju prodajnim aktivnostima
 • razbiti predrasude o računovodstvu kao pukom evidentiranju poslovnih događaja sa svrhom podnošenja godišnjih izvješća eksternim korisnicima
 • razumjeti vezu između računovodstva i kontrolinga
 • naučiti ulogu kontrolera u upravljanju organizacijom i ljudskim resursima
 • steći sigurnost i spretnost pri komuniciranju s upravom, partnerima ili klijentima, kao i računovodstvenim i financijskim stručnjacima
 • savladati vještinu izrade kvalitetnih poslovnih izvještaja za upravu

Predavači i kolegiji

dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Uvod u financije, računovodstvo i kontroling
5
doc.dr.sc. Davor Perkov
Povezanost menadžmenta i ostalih funkcija u poduzeću
14
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Kontrolerska organizacija i nositelji troškova
5
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
MSFI/HSFI i financijski izvještaji
10
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Financijsko računovodstvo
5
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Kontroling troškova, troškovno i upravljačko računovodstvo
22
dr.sc. Vlasta Roška
Porezno računovodstvo i porezni kontroling
5
dr.sc. Vlasta Roška
Računovodstvo povezanih društava i konsolidacija
10
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Kontroling kupaca, marketinga i upravljanje likvidnošću
5
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Kontroling nabave i zaliha
5
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Planiranje poslovanja
10
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Test
5
dr.sc. Vlasta Roška
Forenzično računovodstvo i izvještavanje nadzornih odbora
5
mr.sc. Igor Kaluđer
Excel za kontrolere, financijaše i računovođe
5
mr.sc. Igor Kaluđer
Statistika za kontrolere i analiza rizika
5
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Izvještavanje iz kontrolinga
10
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Odlučivanje na temelju izvještaja
5
Dunja Lakuš
Prezentacijske vještine
10
Sabina Škrtić, Ivona Lušić
Kontroling ljudskih resursa i korporativne komunikacije
10
Krešimir Macan
Krizno komuniciranje
8
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Test
5
Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja
UKUPNO SATI: 164
Preduvjeti za upis: Minimalno završena visoka škola ili potrebno radno iskustvo
Cijena programa: 24.000 kn
Mogućnost otplate: 10 rata
Termini održavanja: ponedjeljkom od 17:00 do 21:00 sati te pojedinim srijedama
Početak nastave: ponedjeljak 12. studenog 2018. godine
Kraj nastave: do početka lipnja 2019. g.

CM

Kontroling menadžer

Controlling Manager

Učinkovito upravljanje projektom, odjelom ili pak cijelim poduzećem zahtjeva spektar najrazličitijih znanja i sposobnosti. Danas menadžeri svih profila i razina svakodnevno rješavaju probleme u svezi s prodajom, marketingom, reklamacijama, a vjerojatno ih najviše zaokupljaju pitanja učinkovitosti i poslovnih rezultata. Organizacijske strukture poduzeća moraju biti sve fleksibilnije i sposobnije brže se prilagođavati promjenama na tržištu. Istovremeno poduzeća moraju ostvarivati rezultate kojima će biti zadovoljni vlasnici jednako kao i zaposlenici. Da bi to postiglo, poduzeće mora imati dobro ustrojenu funkciju kontrolinga te sposobne i educirane stručnjake – kontrolere koji će biti u stanju kao vrhovni gospodarstvenici u poduzeću ovladati anatomijom poslovnog subjekta te okoline koja ga okružuje.Ova jednogodišnja edukacija skup je svih neophodnih znanja koja daju mogućnost učinkovitog razvoja kontrolera, kao i svih onih koji direktno upravljaju imovinom i resursima poduzeća. Omogućava razumijevanje složene materije upravljanja poduzećem, daje mogućnost kreiranja velike slike koja je neophodna da bi se razumjele sve međuovisnosti.

Naučit ćemo vas:

 • razjasniti svrhu i ulogu kontrolinga i kontrolera u poduzeću
 • upoznati alate koji se koriste u kontrolingu i objasniti njihovo korištenje pri svakodnevnom donošenju odluka
 • ovladati praktičnim metodama kontrolinga koje se koriste u određivanju uvjeta prodaje, nabave, rokova i načina plaćanja
 • upoznati praktičnu stranu teorije troškova, naučiti upravljati troškovima
 • praktično primjenjivati financijske, statističke i matematičke metode koje se koriste u poslovnom odlučivanju
 • naučiti prepoznati rentabilne proizvode, profitabilne odjele, dobre i loše marketinške odluke
 • upoznati metode upravljanja kupcima, pratiti i analizirati kupce, planirati poslovnu politiku prema ključnim (ali i ostalim) kupcima
 • ovisno o veličini prodaje kreirati optimalne marketinške aktivnosti
 • naučiti prepoznati bitne pokazatelje koji reprezentativno opisuju situaciju u poduzeću i krizne točke kao sigurne znakove upozorenja nadolazeće poslovne krize
 • upoznati na koji način promatrati i analizirati konkurenciju kako bi naučili više o sebi
 • razumjeti jezik upravljačkog i troškovnog računovodstva i koristiti ga pri upravljanju prodajnim aktivnostima
 • razbiti predrasude o računovodstvu kao pukom evidentiranju poslovnih događaja sa svrhom podnošenja godišnjih izvješća eksternim korisnicima
 • razumjeti vezu između računovodstva i kontrolinga
 • naučiti ulogu kontrolera u upravljanju organizacijom i ljudskim resursima
 • steći sigurnost i spretnost pri komuniciranju s upravom, partnerima ili klijentima, kao i računovodstvenim i financijskim stručnjacima
 • savladati vještinu izrade kvalitetnih poslovnih izvještaja za upravu

Predavači i kolegiji

dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Uvod u financije, računovodstvo i kontroling
5
doc.dr.sc. Davor Perkov
Povezanost menadžmenta i ostalih funkcija u poduzeću
14
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Kontrolerska organizacija i nositelji troškova
5
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
MSFI/HSFI i financijski izvještaji
10
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Financijsko računovodstvo
5
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Kontroling troškova, troškovno i upravljačko računovodstvo
22
dr.sc. Vlasta Roška
Porezno računovodstvo i porezni kontroling
5
dr.sc. Vlasta Roška
Računovodstvo povezanih društava i konsolidacija
10
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Kontroling kupaca, marketinga i upravljanje likvidnošću
5
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Kontroling nabave i zaliha
5
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Planiranje poslovanja
10
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Test
5
dr.sc. Vlasta Roška
Forenzično računovodstvo i izvještavanje nadzornih odbora
5
mr.sc. Igor Kaluđer
Excel za kontrolere, financijaše i računovođe
5
mr.sc. Igor Kaluđer
Statistika za kontrolere i analiza rizika
5
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Izvještavanje iz kontrolinga
10
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Odlučivanje na temelju izvještaja
5
Dunja Lakuš
Prezentacijske vještine
10
Sabina Škrtić, Ivona Lušić
Kontroling ljudskih resursa i korporativne komunikacije
10
Krešimir Macan
Krizno komuniciranje
8
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Test
5
Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja
UKUPNO SATI: 164
Preduvjeti za upis: Minimalno završena visoka škola ili potrebno radno iskustvo
Cijena: 24.000 kn
Mog. otplate: 10 rata
Termini održavanja: ponedjeljkom od 17:00 do 21:00 sati te pojedinim srijedama
Početak nastave: ponedjeljak 12. studenog 2018. godine
Kraj nastave: do početka lipnja 2019. g

Kontakt

A.   Kneza Mislava 14
A.  10 000 Zagreb-HR

T.   +385   1 4618 444
T.   +385   1 4618 555
M. +385 91 2310 961
E. uciliste@experta.hr

Prijavi se na Newsletter

Prijavi se na Expertin Newsletter

Kontakt

U.   Kneza Mislava 14, 10 000 Zagreb
T.   +385 1 4618 444, +385 1 4618 555
M. +385 91 2310 961
E.  uciliste@experta.hr