Jednogodišnja stručna usavršavanja / Menadžer političkog marketinga

MPM

Menadžer političkog marketinga

Political Marketing Manager

Politički marketing je planiranje i realizacija odnosa političke stranke ili pojedinca s biračkim tijelom i drugim grupama unutar javnosti kroz političku promidžbu i druge aktivnosti radi pridobivanja potpore u javnosti, parlamentu ili na izborima. Cilj usavršavanja je voditelja političkog marketinga osposobiti znanjima i vještinama nužnim za uspješno vođenje izborne kampanje, izbornoga stožera, prezentaciju stranke i pridobivanje javne potpore za nju. Također ga osposobiti znanjima i vještinama nužnim za uspješno prezentiranje stranačkoga programa i drugih stranačkih aktivnosti, te ga usavršiti za uspješan politički nastup i svekoliko političko komuniciranje. Usavršiti ga za marketinško-političku potporu političkim kandidatima kao i političkim strankama u cjelini.

Naučit ćemo vas:

  • organizirati izbornu kampanju
  • upoznati se s radom, poslovanjem i ustrojstvom marketinške agencije
  • organizirati i voditi izborni stožer
  • uspješno lobirati i pribavljati financijska sredstva za vođenje kampanje
  • vladati temeljnim političkim pojmovima
  • koristiti se svekolikim komunikološkim vještinama
  • uspješno komunicirati s javnošću i medijima i samostalno organizirati medijski nastup
  • naučiti klijente voditi konferencije za novinare
  • naučiti klijente izraditi priopćenje za javnost
  • naučiti klijente govorničkim vještinama u nastupu
  • vladati osnovnim aksiomima socijalne i političke psihologije
  • prepoznati društveno, političko i kulturološko okruženje
  • primijeniti etičke norme nužne za obavljanje javnih poslova
  • osposobiti klijente znanjima i umijećima govornog i pisanog komuniciranja
  • znati korigirati kod klijenata vanjski izgled nužan za uspješnu komunikaciju
  • istraživati raspoloženje javnog mijenja
  • samostalno izraditi političko – marketinšku strategiju
  • ovladati svim PR alatima u političkom marketingu

Predavači i kolegiji

Aleksandar Musić, Boris Malešević, Asja Čengić, Ivica Ropuš, dr.sc. Marijana Grbeša, dr.sc. Miljenko Antić
Politički marketing (izrada političko marketinške strategije)
16
prof.dr.sc. Zoran Kurelić 
Temeljni politički i društveni pojmovi
10
mr.sc. Aleksandra Kolarić, Boris Malešević
Uvod u PR, odnosi s medijima i izrada komunikacijske strategije
20
Krešimir Macan, Aleksandar Musićdr.sc. Marijana Grbeša
Krizno komuniciranje i spin u politici
14
Ivica Ropuš, Dunja LakušMirjana Hrga, Sandra Križanec, Trpimir Vicković
Glasnogovorništvo i trening javnog i medijskog nastupa
16
prof.dr.sc. Božo Skoko
Identitet i image
12
Mate Mijić, mr.sc. Aleksandra Kolarić, David Peranić
Komunikacijski alati u političkom marketingu i marketing na društvenim mrežama
20
dr. Hrvoje Kenfelj, doc.dr.sc. Aleksandra Mindoljević Drakulić, Matej Sakoman
Socijalna i politička psihologija
10
mr.sc. Igor Medić 
Integrirana marketinška komunikacija
20

IZBORNI KOLEGIJI I PREDAVAČI

mr.sc. Igor Medić – Brand menadžment i Gerila marketing
prof.dr.sc. Božo Skoko, Boris Kovaček – Event management
dr. Hrvoje Kenfelj – Utjecajno komuniciranje
Goran MilićMislav Bago – Mediji
prof.dr.scDavor Perkov – Osnove menadžmenta

 
Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja
UKUPNO SATI: 150
Preduvjeti za upis: Minimalno završena srednja škola
Cijena programa: 20.000 kn
Mogućnost otplate: 10 rata
Termini održavanja: utorkom i srijedom od 17:00 do 21:00
Početak nastave: utorak, 10. studenog 2020. godine
Kraj nastave: kraj travnja 2021. godine

MPM

Menadžer političkog marketinga

Political Marketing Manager

Politički marketing je planiranje i realizacija odnosa političke stranke ili pojedinca s biračkim tijelom i drugim grupama unutar javnosti kroz političku promidžbu i druge aktivnosti radi pridobivanja potpore u javnosti, parlamentu ili na izborima. Cilj usavršavanja je voditelja političkog marketinga osposobiti znanjima i vještinama nužnim za uspješno vođenje izborne kampanje, izbornoga stožera, prezentaciju stranke i pridobivanje javne potpore za nju. Također ga osposobiti znanjima i vještinama nužnim za uspješno prezentiranje stranačkoga programa i drugih stranačkih aktivnosti, te ga usavršiti za uspješan politički nastup i svekoliko političko komuniciranje. Usavršiti ga za marketinško-političku potporu političkim kandidatima kao i političkim strankama u cjelini.

Naučit ćemo vas:

 

  • organizirati izbornu kampanju
  • upoznati se s radom, poslovanjem i ustrojstvom marketinške agencije
  • organizirati i voditi izborni stožer
  • uspješno lobirati i pribavljati financijska sredstva za vođenje kampanje
  • vladati temeljnim političkim pojmovima
  • koristiti se svekolikim komunikološkim vještinama
  • uspješno komunicirati s javnošću i medijima i samostalno organizirati medijski nastup
  • naučiti klijente voditi konferencije za novinare
  • naučiti klijente izraditi priopćenje za javnost
  • naučiti klijente koristiti govorničke vještine u nastupu
  • vladati osnovnim aksiomima socijalne i političke psihologije
  • prepoznati društveno, političko i kulturološko okruženje
  • primijeniti etičke norme nužne za obavljanje javnih poslova
  • osposobiti klijente znanjima i umijećima govornog i pisanog komuniciranja
  • znati korigirati kod klijenata vanjski izgled nužan za uspješnu komunikaciju
  • istržaivati raspoloženje javnog mijenja
  • samostalno izraditi političko – marketinšku strategiju
  • ovladati svim PR alatima u političkom marketingu

Predavači i kolegiji

Aleksandar Musić, Boris Malešević, Asja Čengić, Ivica Ropuš, dr.sc. Marijana Grbeša, dr.sc. Miljenko Antić
Politički marketing (izrada političko marketinške strategije)
16
prof.dr.sc. Zoran Kurelić 
Temeljni politički i društveni pojmovi
10
mr.sc. Aleksandra Kolarić, Boris Malešević
Uvod u PR, odnosi s medijima i izrada komunikacijske strategije
20
Krešimir Macan, Aleksandar Musićdr.sc. Marijana Grbeša
Krizno komuniciranje i spin u politici
14
Ivica Ropuš, Dunja LakušMirjana Hrga, Sandra Križanec, Trpimir Vicković
Glasnogovorništvo i trening javnog i medijskog nastupa
16
prof.dr.sc. Božo Skoko
Identitet i image
12
Mate Mijić, mr.sc. Aleksandra Kolarić, David Peranić
Komunikacijski alati u političkom marketingu i marketing na društvenim mrežama
20
dr. Hrvoje Kenfelj, doc.dr.sc. Aleksandra Mindoljević Drakulić, Matej Sakoman
Socijalna i politička psihologija
10
mr.sc. Igor Medić 
Integrirana marketinška komunikacija
20

IZBORNI KOLEGIJI I PREDAVAČI

mr.sc. Igor Medić – Brand menadžment i Gerila marketing
prof.dr.sc. Božo Skoko, Boris Kovaček Event management
dr. Hrvoje KenfeljUtjecajno komuniciranje
Goran MilićMislav BagoMediji
prof.dr.scDavor Perkov Osnove menadžmenta

 
Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja

 

UKUPNO SATI: 150
Preduvjeti za upis: Minimalno završena srednja škola
Cijena: 20.000 kn
Mog. otplate: 10 rata
Termini održavanja: utorkom i srijedom od 17:00 do 21:00
Početak nastave: utorak, 10. studenog 2020. godine
Kraj nastave: kraj travnja 2021. godine