doc.dr.sc. Radojka Kraljević

Diplomirala, magistrirala i doktorirala na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Završila psihoterapijsku edukaciju pri Fritz Perls Institutu iz Düsseldorfa. Zaposlena je na Fakultetu međunarodnih odnosa i diplomacije pri Međunarodnom sveučilištu DIU Libertas. Suradnica je i na Visokoj poslovnoj školi Libertas u Zagrebu. Objavila je 19 radova, te sudjelovala s 20 izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima.
Radojka Kraljević

doc.dr.sc. Radojka Kraljević

Diplomirala, magistrirala i doktorirala na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Završila psihoterapijsku edukaciju pri Fritz Perls Institutu iz Düsseldorfa. Zaposlena je na Fakultetu međunarodnih odnosa i diplomacije pri Međunarodnom sveučilištu DIU Libertas. Suradnica je i na Visokoj poslovnoj školi Libertas u Zagrebu. Objavila je 19 radova, te sudjelovala s 20 izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima.