Jednogodišnja stručna usavršavanja / Menadžer prodaje

MP

Menadžer prodaje

Sales manager

Organizacija prodajnog procesa složena je djelatnost čija je svrha konkretan čin prijenosa vlasništva robe od proizvođača, preko trgovine ili izravno u posjed potrošača odnosno kupca. Cilj usavršavanja menadžera prodaje je osposobiti ga znanjima i vještinama nužnim za uspješno pronalaženje novih potrošača, ispunjavanje narudžbi postojećih potrošača i davanje podrške prodajnom osoblju u obliku informacija i različitih načina unapređivanja prodaje. Namjera je menadžera prodaje usavršiti za samostalno vođenje i upravljanje prodajnim procesom.

Naučit ćemo vas:

 • razumjeti osnove menadžmenta
 • upoznati se sa radom, poslovanjem i ustrojstvom marketinške agencije
 • razumjeti i primijeniti osnovne marketinške vještine
 • razumjeti ponašanje i psihologiju potrošača
 • koristiti se temeljnim znanjima iz psihologije prodaje
 • uspješno koristiti sve načine promidžbe u prodaji
 • samostalno primijeniti osnovne modele organizacije prodaje
 • ovladati vještinama upravljanja ljudskim potencijalima u prodaji
 • osposobiti se za uspješno pregovaranje u prodaji
 • koristiti se osnovama iz trgovačkog prava te upoznati uzance i običaje u robnom prometu
 • upoznati se s temeljnim mikroekonomskim poslovnim pojmovima
 • ovladati prezentacijskim, komunikacijskim i retoričkim vještinama i osobnim poslovnim imidžem
 • samostalno izraditi marketinško prodajni plan
 • samostalno izraditi poslovni plan
 • naučiti što je identitet i image
 • naučiti što je brendiranje

Predavači i kolegiji

doc.dr.sc. Davor Perkov
Osnove menadžmenta
24
Bruno Blumenschein, mr.sc. Igor Medić, Marijan Palić, Mate Mijić
Digitalni i gerila marketing, internet trgovina i društvene mreže
30
mr.sc. Igor Medić
Izrada poslovnog  i marketing plana
6
mr.sc. Mladen Jančić, CMC, dr. Herman Vukušić
Psihodinamika prodajnog pregovaranja
8
mr.sc. Saša Karlovčan, mr.sc. Mladen Jančić, CMC
Prodajne strategije i prodajni trening
18
mr.sc. Mladen Jančić, CMC, mr.sc. Saša Karlovčan, dr.sc. Saša Petar, Matej Sakoman
Psihologija prodaje i ponašanje potrošača
12
dr. Hrvoje Kenfelj, Dunja Lakuš
Utjecajno komuniciranje i prezentacijske vještine
22
 Dražen Lančić, mr.sc. Iris Gović Penić
Trgovačko pravo
6
prof.dr.sc. Božo Skoko
Identitet, image i korporativni identitet
10
mr.sc. Mladen Jančić, CMC, doc.dr.sc. Davor Perkov, prof.dr.sc. Velimir Srića
Upravljanje odnosima s klijentima (CRM)
6
prof.dr.sc. Božo Skoko, mr.sc. Diana Franulić Šarić, Petar Mišo Mihočević
Event Management
8
Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja
UKUPNO SATI: 150
Preduvjeti za upis: Minimalno završena srednja škola
Cijena programa: 20.000 kn
Mogućnost otplate: 10 rata
Termini održavanja: srijedom i četvrtkom od 17:00 do 21:00 sat
Početak nastave: utorak, 12. studenog 2019. godine
Kraj nastave: kraj travnja 2020. godine

MP

Menadžer prodaje

Sales manager

Organizacija prodajnog procesa složena je djelatnost čija je svrha konkretan čin prijenosa vlasništva robe od proizvođača, preko trgovine ili izravno u posjed potrošača odnosno kupca. Cilj usavršavanja menadžera prodaje je osposobiti ga znanjima i vještinama nužnim za uspješno pronalaženje novih potrošača, ispunjavanje narudžbi postojećih potrošača i davanje podrške prodajnom osoblju u obliku informacija i različitih načina unapređivanja prodaje. Namjera je menadžera prodaje usavršiti za samostalno vođenje i upravljanje prodajnim procesom.

Naučit ćemo vas:

 • razumjeti osnove menadžmenta
 • upoznati se sa radom, poslovanjem i ustrojstvom marketinške agencije
 • razumjeti i primijeniti osnovne marketinške vještine
 • razumjeti ponašanje i psihologiju potrošača
 • koristiti se temeljnim znanjima iz psihologije prodaje
 • uspješno koristiti sve načine promidžbe u prodaji
 • samostalno primijeniti osnovne modele organizacije prodaje
 • ovladati vještinama upravljanja ljudskim potencijalima u prodaji
 • osposobiti se za uspješno pregovaranje u prodaji
 • koristiti se osnovama iz trgovačkog prava te upoznati uzance i običaje u robnom prometu
 • upoznati se s temeljnim mikroekonomskim poslovnim pojmovima
 • ovladati prezentacijskim, komunikacijskim i retoričkim vještinama i osobnim poslovnim imidžem
 • samostalno izraditi marketinško prodajni plan
 • samostalno izraditi poslovni plan
 • naučiti što je identitet i image
 • naučiti što je brendiranje

Predavači i kolegiji

doc.dr.sc. Davor Perkov
Osnove menadžmenta
24
Bruno Blumenschein, mr.sc. Igor Medić, Marijan Palić, Mate Mijić
Digitalni i gerila marketing, internet trgovina i društvene mreže
30
mr.sc. Igor Medić
Izrada poslovnog  i marketing plana
6
mr.sc. Mladen Jančić, CMC, dr. Herman Vukušić
Psihodinamika prodajnog pregovaranja
8
mr.sc. Saša Karlovčan, mr.sc. Mladen Jančić, CMC
Prodajne strategije i prodajni trening
18
mr.sc. Mladen Jančić, CMC, mr.sc. Saša Karlovčan, dr.sc. Saša Petar, Matej Sakoman
Psihologija prodaje i ponašanje potrošača
12
dr. Hrvoje Kenfelj, Dunja Lakuš
Utjecajno komuniciranje i prezentacijske vještine
22
 Dražen Lančić, mr.sc.  Iris Gović Penić
Trgovačko pravo
6
prof.dr.sc. Božo Skoko
Identitet, image i korporativni identitet
10
mr.sc. Mladen Jančić, CMC, doc.dr.sc. Davor Perkov, prof.dr.sc. Velimir Srića
Upravljanje odnosima s klijentima (CRM)
6
prof.dr.sc. Božo Skoko, mr.sc. Diana Franulić Šarić, Petar Mišo Mihočević
Event Management
8
Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja
UKUPNO SATI: 150
Preduvjeti za upis: Minimalno završena srednja škola
Cijena: 20.000 kn
Mog. otplate: 10 rata
Termini održavanja: srijedom i četvrtkom od 17:00 do 21:00
Početak nastave: utorak, 12. studenog 2019. godine
Kraj nastave: kraj travnja 2020. godine

KONTAKT

A.   Kneza Mislava 14
A.  10 000 Zagreb-HR

T.   +385   1 4618 444
M. +385 91 2310 961
M. +385 99 5155 033
E. uciliste@experta.hr

 

Prijavi se na Newsletter

KONTAKT

U.   Kneza Mislava 14, 10 000 Zagreb
T.   +385 1 4618 444
M. +385 91 2310 961, +385 99 5155 033
E.  uciliste@experta.hr

Prijavi se na Expertin Newsletter