mr.sc. Igor Medić

Diplomirao marketing i magistrirao poduzetništvo na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Nekoliko godina radio kao menadžer marketinške agencije, a potom i kao privatni poduzetnik. Nakon školovanja u SAD-u i Velikoj Britaniji postaje direktor Poduzetničkog inkubatora BIOS u Osijeku. Od 2006. godine aktivno se bavi EU fondovima kao konzultant, predavač i project manager. Od 2009. do 2013. direktor Gradskog prijevoza putnika Osijek. Predavač je na Poslijediplomskom studiju poduzetništva u Osijeku na kolegiju Prepoznavanje poslovnih prilika. Predavač na poslovnom učilištu Experta, Zagreb “Osnove marketinga”, “Gerila marketing” i “Brand management”. Od 2014. godine savjetnik za nekoliko većih poduzeća na području Hrvatske, Srbije i BIH.
Igor Medić

mr.sc. Igor Medić

Diplomirao marketing i magistrirao poduzetništvo na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Nekoliko godina radio kao menadžer marketinške agencije, a potom i kao privatni poduzetnik. Nakon školovanja u SAD-u i Velikoj Britaniji postaje direktor Poduzetničkog inkubatora BIOS u Osijeku. Od 2006. godine aktivno se bavi EU fondovima kao konzultant, predavač i project manager. Od 2009. do 2013. direktor Gradskog prijevoza putnika Osijek. Predavač je na Poslijediplomskom studiju poduzetništva u Osijeku na kolegiju Prepoznavanje poslovnih prilika. Predavač na poslovnom učilištu Experta, Zagreb “Osnove marketinga”, “Gerila marketing” i “Brand management”. Od 2014. godine savjetnik za nekoliko većih poduzeća na području Hrvatske, Srbije i BIH. .