Jednogodišnja stručna usavršavanja / Financijsko računovodstveni menadžer
financijsko racunovodstveni menadzer

FRM

Financijsko računovodstveni menadžer

Finance and Accounting Manager

Ova jednogodišnja edukacija omogućava zaposlenima u računovodstvu, financijama, kontrolingu, knjigovodstvu, upravljanju imovinom, te menadžerima na svim razinama menadžmenta stjecanje znanja i vještina u svrhu što kvalitetnijeg i efikasnijeg donošenja poslovnih odluka. Donošenje odluka na operativnom ili strateškom nivou zahtjeva znanja iz financijskog, troškovnog i upravljačkog računovodstva koje će polaznici usvojiti kroz ovo usavršavanje. Osnove poreznog sustava neizostavni su dio ove edukacije kao i potrebna znanja za sastavljanje financijskih izvještaja, ali i za svakodnevno poslovanje.

Na kraju edukacije svaki polaznik će biti osposobljen za primjenu znanja iz porezno-računovodstveno-financijske tematike. Svi predavači su ovlašteni revizori i računovođe s dugogodišnjim radnim iskustvom u području financija, računovodstva, troškovnog računovodstva, upravljačkog računovodstva, forenzičnog računovodstva, kontrolinga te poreza, a predavanja se izvode uz primjere iz poslovne prakse. Ovaj je program odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, a po uspješnom završetku zvanje se upisuje u e-radnu knjižicu.

MOGUĆNOST ONLINE PRAĆENJA NASTAVE !

Naučit ćemo vas:

 • koja je uloga računovodstva i računovodstvnih informacija u donošenju poslovnih odluka na svim razinama menadžmenta
 • kako pravilno primjeniti znanja iz područja MSFI-a i HSFI-a
 • koja je svrha računovodstvenih politika, te kako primjena istih može utjecati na financijski rezultat društva
 • koja su temeljna računovodstvena pravila za evidentiranje poslovnih događaja
 • koje su posebnosti računovodstva usluga, trgovine i proizvodnje
 • kako sastaviti financijske izvještaje na temelju podataka iz poslovnih knjiga
 • kako pravilno čitati financijske izvještaje
 • koje su sličnosti i razlike između troškovnog, upravljačkog, financijskog i poreznog računovodstva
 • kako pravilno napraviti financijske planove (budžete) poduzeća, te kako pravilno upravljati troškovima društva
 • kako provoditi financijsku analizu društva na temelju podataka iz financijskih izvještaja
 • koji pokazatelji financijskih izvještaja su bitni za poslovanje društva
 • koja je uloga i značaj kontrolinga s njegovom sveobuhvatnom primjenom
 • ovladati znanjima o ispravnoj primjeni Zakona o porezu na dobit
 • ovladati znanjima o ispravnoj primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednosti
 • ovladati znanjima o ispravnoj primjeni Zakona o porezu na dohodak
 • što je i gdje se primjenjuje forenzično računovodstvo, te kako primjeniti forenzično računovodstvo u praksi
 • kako što jednostavnije I efikasnije predočiti poslovne rezultate  i financijske izvještaje menadžmentu i eksternim korisnicima

Predavači i kolegiji

izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl. rev. i rač.
Uvod, opća načela, financijski izvještaji, računovodstvene politike i procjene
5
izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl. rev. i rač.
Računovodstveno praćenje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine i sitnog inventara
5
izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl. rev. i rač.
Računovodstveno praćenje zaliha materijala, proizvodnje i gotovih proizvoda
5
izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl. rev. i rač.
Računovodstveno praćenje zaliha veleprodaje i maloprodaje
5
izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl. rev. i rač.
Računovodstveno praćenje financijske imovine
5
izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl. rev. i rač.
Odgođena porezna imovina i obveze
5
izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl. rev. i rač.
Prihodi i rashod potraživanja i obveze
10
izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl. rev. i rač.
Financijski izvještaji – osnove i pravila, obračun godišnjih doprinosa i članarina
5
izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl. rev. i rač.
Zadatak proizvodnja i trgovina – evidentiranje poslovnih promjena, kontrola konta, zaključna knjiženja i priprema za izradu financijskih izvještaja, izrada financijskih izvještaja, bilance i računa dobiti i gubitka temeljem proknjiženih poslovnih promjena
10
izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl. rev. i rač.
Konsolidirani financijski izvještaji
5
izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl. rev. i rač.
Forenzično računovodstvo
5
izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl. rev. i rač.
Analiza financijskih izvještaja
10
Ksenija Kramar, ovl.porez.savj.
Uvod u porezni sustav RH i EU
2
Ksenija Kramar, ovl.porez.savj.
Porez na dobit i transferne cijene
10
Ksenija Kramar, ovl.porez.savj.
Porez na dohodak
13
Ksenija Kramar, ovl.porez.savj.
Porez na dodanu vrijednost, posebni porezi i porez na promet nekretnina
15
Dražen Lančić, Anđa Redžić
Zakon o trgovačkim društvima, obveznim odnosima, Stečajni i Ovršni zakon, Zakon o poreznoj upravi, Opći porezni zakon, porezni nadzor i upravni postupak
10
doc.dr.sc. Davor Perkov, mr.sc. Branimir Blajić
Osnove menadžmenta
18
Dunja Lakuš, Sandra Križanec
Prezentacijske vještine
8
Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja

 

UKUPNO SATI: 151
Preduvjeti za upis: Minimalno visoka škola ili potrebno radno iskustvo
Cijena programa: 2.900,00 € / 21.850,05 kn (1€ = 7,53450 kn)
Mogućnost otplate: 10 rata
Termini održavanja: ponedjeljkom od 17:00 do 21:30 sati, te pojedinim srijedama
Početak nastave: ponedjeljak, 11. studenog 2024. godine
Kraj nastave: sredina travnja 2025. godine
financijsko racunovodstveni menadzer

FRM

Financijsko računovodstveni menadžer

Finance and Accounting Manager

Ova jednogodišnja edukacija omogućava zaposlenima u računovodstvu, financijama, kontrolingu, knjigovodstvu, upravljanju imovinom, te menadžerima na svim razinama menadžmenta stjecanje znanja i vještina u svrhu što kvalitetnijeg i efikasnijeg donošenja poslovnih odluka. Donošenje odluka na operativnom ili strateškom nivou zahtjeva znanja iz financijskog, troškovnog i upravljačkog računovodstva koje će polaznici usvojiti kroz ovo usavršavanje. Osnove poreznog sustava neizostavni su dio ove edukacije kao i potrebna znanja za sastavljanje financijskih izvještaja, ali i za svakodnevno poslovanje.

Na kraju edukacije svaki polaznik će biti osposobljen za primjenu znanja iz porezno-računovodstveno-financijske tematike. Svi predavači su ovlašteni revizori i računovođe s dugogodišnjim radnim iskustvom u području financija, računovodstva, troškovnog računovodstva, upravljačkog računovodstva, forenzičnog računovodstva, kontrolinga te poreza, a predavanja se izvode uz primjere iz poslovne prakse. Ovaj je program odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, a po uspješnom završetku zvanje se upisuje u e-radnu knjižicu.

MOGUĆNOST ONLINE PRAĆENJA NASTAVE !

Naučit ćemo vas:

 • koja je uloga računovodstva i računovodstvnih informacija u donošenju poslovnih odluka na svim razinama menadžmenta
 • kako pravilno primjeniti znanja iz područja MSFI-a i HSFI-a
 • koja je svrha računovodstvenih politika, te kako primjena istih može utjecati na financijski rezultat društva
 • koja su temeljna računovodstvena pravila za evidentiranje poslovnih događaja
 • koje su posebnosti računovodstva usluga, trgovine i proizvodnje
 • kako sastaviti financijske izvještaje na temelju podataka iz poslovnih knjiga
 • kako pravilno čitati financijske izvještaje
 • koje su sličnosti i razlike između troškovnog, upravljačkog, financijskog i poreznog računovodstva
 • kako pravilno napraviti financijske planove (budžete) poduzeća, te kako pravilno upravljati troškovima društva
 • kako provoditi financijsku analizu društva na temelju podataka iz financijskih izvještaja
 • koji pokazatelji financijskih izvještaja su bitni za poslovanje društva
 • koja je uloga i značaj kontrolinga s njegovom sveobuhvatnom primjenom
 • ovladati znanjima o ispravnoj primjeni Zakona o porezu na dobit
 • ovladati znanjima o ispravnoj primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednosti
 • ovladati znanjima o ispravnoj primjeni Zakona o porezu na dohodak
 • što je i gdje se primjenjuje forenzično računovodstvo, te kako primjeniti forenzično računovodstvo u praksi
 • kako što jednostavnije I efikasnije predočiti poslovne rezultate  i financijske izvještaje menadžmentu i eksternim korisnicima

Predavači i kolegiji

izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl. rev. i rač.
Uvod, opća načela, financijski izvještaji, računovodstvene politike i procjene
5
izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl. rev. i rač.
Računovodstveno praćenje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine i sitnog inventara
5
izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl. rev. i rač.
Računovodstveno praćenje zaliha materijala, proizvodnje i gotovih proizvoda
5
izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl. rev. i rač.
Računovodstveno praćenje zaliha veleprodaje i maloprodaje
5
izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl. rev. i rač.
Računovodstveno praćenje financijske imovine
5
izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl. rev. i rač.
Odgođena porezna imovina i obveze
5
izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl. rev. i rač.
Prihodi i rashod potraživanja i obveze
10
izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl. rev. i rač.
Financijski izvještaji – osnove i pravila, obračun godišnjih doprinosa i članarina
5
izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl. rev. i rač.
Zadatak proizvodnja i trgovina – evidentiranje poslovnih promjena, kontrola konta, zaključna knjiženja i priprema za izradu financijskih izvještaja, izrada financijskih izvještaja, bilance i računa dobiti i gubitka temeljem proknjiženih poslovnih promjena
10
izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl. rev. i rač.
Konsolidirani financijski izvještaji
5
izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl. rev. i rač.
Forenzično računovodstvo
5
izv.prof.dr.sc. Vlasta Roška, ovl. rev. i rač.
Analiza financijskih izvještaja
10
Ksenija Kramar, ovl.porez.savj.
Uvod u porezni sustav RH i EU
2
Ksenija Kramar, ovl.porez.savj.
Porez na dobit i transferne cijene
10
Ksenija Kramar, ovl.porez.savj.
Porez na dohodak
13
Ksenija Kramar, ovl.porez.savj.
Porez na dodanu vrijednost, posebni porezi i porez na promet nekretnina
15
Dražen Lančić, Anđa Redžić
Zakon o trgovačkim društvima, obveznim odnosima, Stečajni i Ovršni zakon, Zakon o poreznoj upravi, Opći porezni zakon, porezni nadzor i upravni postupak
10
doc.dr.sc. Davor Perkov, mr.sc. Branimir Blajić
Osnove menadžmenta
18
Dunja Lakuš, Sandra Križanec
Prezentacijske vještine
8
Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja

 

UKUPNO SATI: 151
Preduvjeti za upis: Minimalno završena visoka škola ili potrebno radno iskustvo
Cijena: 2.900,00 € / 21.850,05 kn (1€ = 7,53450 kn)
Mog. otplate: 10 rata
Termini održavanja: ponedjeljkom od 17:00 do 21:30 sati, te pojedinim srijedama
Početak nastave: ponedjeljak, 11. studenog 2024. godine
Kraj nastave: sredina travnja 2025. godine