Jednogodišnja stručna usavršavanja / Financijsko računovodstveni menadžer

FRM

Financijsko računovodstveni menadžer

Finance and Accounting Manager

Ova jednogodišnja edukacija omogućava zaposlenima u sektorima računovodstva, financija, kontrolinga, te upravljanja imovinom stjecanje svih znanja i vještina u svrhu što kvalitetnijeg i točnijeg poslovnog odlučivanja. Na kraju edukacije, kroz koju ćemo polaznike pokušati na najjednostavniji način upoznati sa financijsko-računovodstvenim sustavom, svaki polaznik bi trebao biti bogatiji za znanje iz porezno-računovodstveno-financijske tematike. Svi predavači su praktičari s dugogodišnjim radnim iskustvom u području financija, računovodstva, forenzičnog računovodstva, kontrolinga, poreza, interne i eksterne revizije.

* Program se realizira u suradnji s tvrtkom KRAMAR POREZNO SAVJETOVANJE j.t.d.

Naučit ćemo vas:

 • kako pravilno primjeniti znanja iz područja MSFI-a i HSFI-a
 • kako primjenjivati Zakon o računovostvu
 • koje su poslovne knjige bitne za poslovanje društva
 • kako pravilno evidentirati poslovne događaje u poslovnim knjigama
 • koji su temeljni financijski izvještaji
 • kako sastaviti financijske izvještaje na temelju podataka iz poslovnih knjiga
 • kako što jednostavnije predočiti financijske izvještaje manadžmentu i eksternim korisnicima (banke, porezna uprava, itd), te ljudima koji nemaju znanja iz računovodstva
 • da su računovodstvo i financije usko vezani, te da jedno područje ne može bez drugog
 • koja je svrha i uloga financijsko računovodstvenog stručnjaka u poduzeću
 • kako pravilno čitati financijske izvještaje
 • koje su sličnosti i razlike između troškovnog, upravljačkog, financijskog i poreznog računovodstva
 • kako pravilno napraviti financijske planove (budžete) poduzeća, te kako pravilno upravljati troškovima društva
 • kako provoditi financijsku analizu društva na temelju podataka iz financijskih izvještaja
 • koji pokazatelji financijskih izvještaja su bitni za poslovanje društva
 • kako prepoznati rizike investicijskih projekata, te kako izabrati optimalnu kombinaciju projektata
 • koja je međuovisnosti između investiranja i financiranja
 • što je i gdje se primjenjuje forenzično računovodstvo, te kako primjeniti forenzično računovodstvo u praksi
 • koje su sličnosti i razlike između internih kontrola i interne revizije, te između interne i eksterne revizije
 • koja je svrha računovodstvenih politika, te kako primjena istih može utjecati na financijski rezultat društva
 • što su transferne cijene i zašto su one bitne u poslovanju povezanih osoba
 • kako se sastavljaju konsolidirani financijski izvještaji
 • koje porezne evidencije postoje, te koga sve treba izvještavati prema odredbama Zakona o porezu na dohodak, Pravilnika o porezu na dohodak, Zakona o porezu na dobit, Pravilnika o porezu na dobit, Zakona o porezu na dohodak, Pravilnika o porezu na dohodak

Predavači i kolegiji

Tajana Kramar Šandl
Uvod u financije i računovodstvo
1
Ksenija Kramar
Poslovne knjige u sustavu dvojnog knjigovodstva
5
Ksenija Kramar
Temeljni financijski izvještaji i poslovni izvještaji
6
Ksenija Kramar
Primjena MSFI i HSFI
5
Ksenija Kramar
Računovodstvene politike
5
Tajana Kramar Šandl
Forenzično računovodstvo
5
Tajana Kramar Šandl
Test i analiza testa
2
Tajana Kramar Šandl
Financijsko računovodstvo
20
Hrvoje Šandl
Upravljačko računovodstvo
20
Tajana Kramar Šandl
Troškovno računovodstvo
20
Ksenija Kramar
Porezno računovodstvo
5
Ksenija Kramar
Računovodstvo povezanih društava
5
Hrvoje Šandl
Kako razumjeti financijske izvještaje
15
Ksenija Kramar
Investicijski projekti i investicijske odluke
5
Ksenija Kramar
Poslovni plan s financijsko-računovodstvenog aspekta
15
Tajana Kramar Šandl
Revizija
3
Ksenija Kramar
Test i analiza testa
3
Dunja Lakuš
Prezentacijske vještine
10
Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja
UKUPNO SATI: 150
Preduvjeti za upis: Minimalno visoka škola ili potrebno radno iskustvo
Cijena programa: 24.000 kn
Mogućnost otplate: 10 rata
Termini održavanja: ponedjeljkom od 17:00 do 21:00 sati te pojedinim srijedama
Početak nastave: ponedjeljak 12. studenog 2018. godine
Kraj nastave: početak lipnja 2019. g.

FRM

Financijsko računovodstveni menadžer

Finance and Accounting Manager

Ova jednogodišnja edukacija omogućava zaposlenima u sektorima računovodstva, financija, kontrolinga, te upravljanja imovinom stjecanje svih znanja i vještina u svrhu što kvalitetnijeg i točnijeg poslovnog odlučivanja. Na kraju edukacije, kroz koju ćemo polaznike pokušati na najjednostavniji način upoznati sa financijsko-računovodstvenim sustavom, svaki polaznik bi trebao biti bogatiji za znanje iz porezno-računovodstveno-financijske tematike. Svi predavači su praktičari s dugogodišnjim radnim iskustvom u području financija, računovodstva, forenzičnog računovodstva, kontrolinga, poreza, interne i eksterne revizije.

* Program se realizira u suradnji s tvrtkom KRAMAR POREZNO SAVJETOVANJE j.t.d.

Naučit ćemo vas:

 • kako pravilno primjeniti znanja iz područja MSFI-a i HSFI-a
 • kako primjenjivati Zakon o računovostvu
 • koje su poslovne knjige bitne za poslovanje društva
 • kako pravilno evidentirati poslovne događaje u poslovnim knjigama
 • koji su temeljni financijski izvještaji
 • kako sastaviti financijske izvještaje na temelju podataka iz poslovnih knjiga
 • kako što jednostavnije predočiti financijske izvještaje manadžmentu i eksternim korisnicima (banke, porezna uprava, itd), te ljudima koji nemaju znanja iz računovodstva
 • da su računovodstvo i financije usko vezani, te da jedno područje ne može bez drugog
 • koja je svrha i uloga financijsko računovodstvenog stručnjaka u poduzeću
 • kako pravilno čitati financijske izvještaje
 • koje su sličnosti i razlike između troškovnog, upravljačkog, financijskog i poreznog računovodstva
 • kako pravilno napraviti financijske planove (budžete) poduzeća, te kako pravilno upravljati troškovima društva
 • kako provoditi financijsku analizu društva na temelju podataka iz financijskih izvještaja
 • koji pokazatelji financijskih izvještaja su bitni za poslovanje društva
 • kako prepoznati rizike investicijskih projekata, te kako izabrati optimalnu kombinaciju projektata
 • koja je međuovisnosti između investiranja i financiranja
 • što je i gdje se primjenjuje forenzično računovodstvo, te kako primjeniti forenzično računovodstvo u praksi
 • koje su sličnosti i razlike između internih kontrola i interne revizije, te između interne i eksterne revizije
 • koja je svrha računovodstvenih politika, te kako primjena istih može utjecati na financijski rezultat društva
 • što su transferne cijene i zašto su one bitne u poslovanju povezanih osoba
 • kako se sastavljaju konsolidirani financijski izvještaji
 • koje porezne evidencije postoje, te koga sve treba izvještavati prema odredbama Zakona o porezu na dohodak, Pravilnika o porezu na dohodak, Zakona o porezu na dobit, Pravilnika o porezu na dobit, Zakona o porezu na dohodak, Pravilnika o porezu na dohodak

Predavači i kolegiji

Tajana Kramar Šandl
Uvod u financije i računovodstvo
1
Ksenija Kramar
Poslovne knjige u sustavu dvojnog knjigovodstva
5
Ksenija Kramar
Temeljni financijski izvještaji i poslovni izvještaji
6
Ksenija Kramar
Primjena MSFI i HSFI
5
Ksenija Kramar
Računovodstvene politike
5
Tajana Kramar Šandl
Forenzično računovodstvo
5
Tajana Kramar Šandl
Test i analiza testa
2
Tajana Kramar Šandl
Financijsko računovodstvo
20
Hrvoje Šandl
Upravljačko računovodstvo
20
Tajana Kramar Šandl
Troškovno računovodstvo
20
Ksenija Kramar
Porezno računovodstvo
5
Ksenija Kramar
Računovodstvo povezanih društava
5
Hrvoje Šandl
Kako razumjeti financijske izvještaje
15
Ksenija Kramar
Investicijski projekti i investicijske odluke
5
Ksenija Kramar
Poslovni plan s financijsko-računovodstvenog aspekta
15
Tajana Kramar Šandl
Revizija
3
Ksenija Kramar
Test i analiza testa
3
Dunja Lakuš
Prezentacijske vještine
10
* Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja
UKUPNO SATI: 150
Preduvjeti za upis: Minimalno završena visoka škola ili potrebno radno iskustvo
Cijena: 24.000 kn
Mog. otplate: 10 rata
Termini održavanja: ponedjeljkom od 17:00 do 21:00 sati te pojedinim srijedama
Početak nastave: ponedjeljak 12. studenog 2018. g.
Kraj nastave: početak lipnja 2019. g.

Kontakt

A.   Kneza Mislava 14
A.  10 000 Zagreb-HR

T.   +385   1 4618 444
T.   +385   1 4618 555
M. +385 91 2310 961
E. uciliste@experta.hr

Prijavi se na Newsletter

Prijavi se na Expertin Newsletter

Kontakt

U.   Kneza Mislava 14, 10 000 Zagreb
T.   +385 1 4618 444, +385 1 4618 555
M. +385 91 2310 961
E.  uciliste@experta.hr