Jednogodišnja stručna usavršavanja / Financijsko računovodstveni menadžer

FRM

Financijsko računovodstveni menadžer

Finance and Accounting Manager

Ova jednogodišnja edukacija omogućava zaposlenima u računovodstvu, financijama, kontrolingu, upravljanju imovinom, te menadžerima na svim razinama menadžmenta stjecanje znanja i vještina u svrhu što kvalitetnijeg i efikasnijeg donošenja poslovnih odluka. Donošenje odluka na operativnom ili strateškom nivou zahtjeva znanja iz financijskog, troškovnog i upravljačkog računovodstva koje će polaznici usvojiti kroz ovo usavršavanje. Osnove poreznog sustava neizostavni su dio ove edukacije kao i potrebna znanja za sastavljanje financijskih izvještaja, ali i za svakodnevno poslovanje.

Na kraju edukacije svaki polaznik će biti osposobljen za primjenu znanja iz porezno-računovodstveno-financijske tematike. Svi predavači su ovlašteni revizori i računovođe s dugogodišnjim radnim iskustvom u području financija, računovodstva, troškovnog računovodstva, upravljačkog računovodstva, forenzičnog računovodstva, kontrolinga te poreza, a predavanja se izvode uz primjere iz poslovne prakse. Ovaj je program odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, a po uspješnom završetku zvanje se upisuje u e-radnu knjižicu.

MOGUĆNOST ONLINE PRAĆENJA NASTAVE !

Naučit ćemo vas:

 • koja je uloga računovodstva i računovodstvnih informacija u donošenju poslovnih odluka na svim razinama menadžmenta
 • kako pravilno primjeniti znanja iz područja MSFI-a i HSFI-a
 • koja je svrha računovodstvenih politika, te kako primjena istih može utjecati na financijski rezultat društva
 • koja su temeljna računovodstvena pravila za evidentiranje poslovnih događaja
 • koje su posebnosti računovodstva usluga, trgovine i proizvodnje
 • kako sastaviti financijske izvještaje na temelju podataka iz poslovnih knjiga
 • kako pravilno čitati financijske izvještaje
 • koje su sličnosti i razlike između troškovnog, upravljačkog, financijskog i poreznog računovodstva
 • kako pravilno napraviti financijske planove (budžete) poduzeća, te kako pravilno upravljati troškovima društva
 • kako provoditi financijsku analizu društva na temelju podataka iz financijskih izvještaja
 • koji pokazatelji financijskih izvještaja su bitni za poslovanje društva
 • koja je uloga i značaj kontrolinga s njegovom sveobuhvatnom primjenom
 • ovladati znanjima o ispravnoj primjeni Zakona o porezu na dobit
 • ovladati znanjima o ispravnoj primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednosti
 • ovladati znanjima o ispravnoj primjeni Zakona o porezu na dohodak
 • što je i gdje se primjenjuje forenzično računovodstvo, te kako primjeniti forenzično računovodstvo u praksi
 • kako što jednostavnije I efikasnije predočiti poslovne rezultate  i financijske izvještaje menadžmentu i eksternim korisnicima

Predavači i kolegiji

doc.dr.sc. Vlasta Roška, ovl. rev. i rač., dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Uvod u financije, računovodstvo i kontroling
5
doc.dr.sc. Vlasta Roška, ovl. rev. i rač.
Financijsko računovodstvo
30
doc.dr.sc. Vlasta Roška, ovl. rev. i rač., Ksenija Kramar, ovl.porez.savj.
Porezni sustav u RH
10
doc.dr.sc. Vlasta Roška, ovl. rev. i rač.
Forenzično računovodstvo
5
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Računovodstvo i kontroling u Balanced Scorecard organizacijama
5
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Planiranje, budžetiranje i postavljanje KPI za poslovne segmente, kupce i dobavljače
10
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Centri odgovornosti i kontroling organizacija
10
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Metode razdvajanja troškova
5
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Metode upravljanja troškovima proizvodnje
5
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Menadžerski izvještaji o poslovnoj uspješnosti
5
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Metode rasporeda općih troškova: VBC, (TD)ABC i dr.
10
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Cost-Volume-Profit analiza i izračun prijelomne točke
5
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Mjerenje poslovne učinkovitosti u kratkim intervalima
5
doc.dr.sc. Vlasta Roška, ovl. rev. i rač.
Analiza financijskih izvještaja
10
doc.dr.sc. Davor Perkov, mr.sc. Branimir Blajić
Osnove menadžmenta
20
Dunja Lakuš, Sandra Križanec
Prezentacijske vještine
10
Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja

 

UKUPNO SATI: 150
Preduvjeti za upis: Minimalno visoka škola ili potrebno radno iskustvo
Cijena programa: 22.000 kn
Mogućnost otplate: 10 rata
Termini održavanja: ponedjeljkom od 17:00 do 21:30 sati, te pojedinim srijedama
Početak nastave: ponedjeljak, 8. studenog 2021. godine
Kraj nastave: kraj travnja 2022. godine

FRM

Financijsko računovodstveni menadžer

Finance and Accounting Manager

Ova jednogodišnja edukacija omogućava zaposlenima u računovodstvu, financijama, kontrolingu, upravljanju imovinom, te menadžerima na svim razinama menadžmenta stjecanje znanja i vještina u svrhu što kvalitetnijeg i efikasnijeg donošenja poslovnih odluka. Donošenje odluka na operativnom ili strateškom nivou zahtjeva znanja iz financijskog, troškovnog i upravljačkog računovodstva koje će polaznici usvojiti kroz ovo usavršavanje. Osnove poreznog sustava neizostavni su dio ove edukacije kao i potrebna znanja za sastavljanje financijskih izvještaja, ali i za svakodnevno poslovanje.

Na kraju edukacije svaki polaznik će biti osposobljen za primjenu znanja iz porezno-računovodstveno-financijske tematike. Svi predavači su ovlašteni revizori i računovođe s dugogodišnjim radnim iskustvom u području financija, računovodstva, troškovnog računovodstva, upravljačkog računovodstva, forenzičnog računovodstva, kontrolinga te poreza, a predavanja se izvode uz primjere iz poslovne prakse. Ovaj je program odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, a po uspješnom završetku zvanje se upisuje u e-radnu knjižicu.

MOGUĆNOST ONLINE PRAĆENJA NASTAVE !

Naučit ćemo vas:

 • koja je uloga računovodstva i računovodstvnih informacija u donošenju poslovnih odluka na svim razinama menadžmenta
 • kako pravilno primjeniti znanja iz područja MSFI-a i HSFI-a
 • koja je svrha računovodstvenih politika, te kako primjena istih može utjecati na financijski rezultat društva
 • koja su temeljna računovodstvena pravila za evidentiranje poslovnih događaja
 • koje su posebnosti računovodstva usluga, trgovine i proizvodnje
 • kako sastaviti financijske izvještaje na temelju podataka iz poslovnih knjiga
 • kako pravilno čitati financijske izvještaje
 • koje su sličnosti i razlike između troškovnog, upravljačkog, financijskog i poreznog računovodstva
 • kako pravilno napraviti financijske planove (budžete) poduzeća, te kako pravilno upravljati troškovima društva
 • kako provoditi financijsku analizu društva na temelju podataka iz financijskih izvještaja
 • koji pokazatelji financijskih izvještaja su bitni za poslovanje društva
 • koja je uloga i značaj kontrolinga s njegovom sveobuhvatnom primjenom
 • ovladati znanjima o ispravnoj primjeni Zakona o porezu na dobit
 • ovladati znanjima o ispravnoj primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednosti
 • ovladati znanjima o ispravnoj primjeni Zakona o porezu na dohodak
 • što je i gdje se primjenjuje forenzično računovodstvo, te kako primjeniti forenzično računovodstvo u praksi
 • kako što jednostavnije I efikasnije predočiti poslovne rezultate  i financijske izvještaje menadžmentu i eksternim korisnicima

Predavači i kolegiji

doc.dr.sc. Vlasta Roška, ovl. rev. i rač., dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Uvod u financije, računovodstvo i kontroling
5
doc.dr.sc. Vlasta Roška, ovl. rev. i rač.
Financijsko računovodstvo
30
doc.dr.sc. Vlasta Roška, ovl. rev. i rač., Ksenija Kramar, ovl.porez.savj.
Porezni sustav u RH
10
doc.dr.sc. Vlasta Roška, ovl. rev. i rač.
Forenzično računovodstvo
5
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Računovodstvo i kontroling u Balanced Scorecard organizacijama
5
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Planiranje, budžetiranje i postavljanje KPI za poslovne segmente, kupce i dobavljače
10
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Centri odgovornosti i kontroling organizacija
10
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Metode razdvajanja troškova
5
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Metode upravljanja troškovima proizvodnje
5
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Menadžerski izvještaji o poslovnoj uspješnosti
5
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Metode rasporeda općih troškova: VBC, (TD)ABC i dr.
10
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Cost-Volume-Profit analiza i izračun prijelomne točke
5
dr.sc. Vladimir Grebenar, PMP
Mjerenje poslovne učinkovitosti u kratkim intervalima
5
doc.dr.sc. Vlasta Roška, ovl. rev. i rač.
Analiza financijskih izvještaja
10
doc.dr.sc. Davor Perkov, mr.sc. Branimir Blajić
Osnove menadžmenta
20
Dunja Lakuš, Sandra Križanec
Prezentacijske vještine
10
Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja

 

UKUPNO SATI: 150
Preduvjeti za upis: Minimalno završena visoka škola ili potrebno radno iskustvo
Cijena: 22.000 kn
Mog. otplate: 10 rata
Termini održavanja: ponedjeljkom od 17:00 do 21:30 sati, te pojedinim srijedama
Početak nastave: ponedjeljak, 8. studenog 2021. godine
Kraj nastave: kraj travnja 2022. godine