Anđa Redžić

Završila je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Radno iskustvo stjecala u privatnom poduzetništvu i Ministarstvu financija, te Poreznoj upravi.
Posjeduje više od 15 godina profesionalnog iskustva iz području prava, poreza i financija. Kao član radne skupine sudjelovala je u pripremi i izradi propisa iz područja poreza, Općeg poreznog zakona, Stečajnog zakona, Zakona o stečaju potrošača, te Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Također je sudjelovala u pripremi uputa, smjernica i naputaka vezanih za unapređenje unutarnjeg ustrojstva i modernizacije Porezne uprave, oporezivanja utvrđivanjem nerazmjera između imovine i dohotka, te utvrđivanja proboja pravne osobnosti. Pratila je i proučavala inozemnu poreznu praksu radi usklađivanja sa sustavom Republike Hrvatske, te je nacionalni ekspert pri Europskoj komisiji za prijenos Direktive 2011/7/EU o suzbijanju kašnjenja plaćanja u poslovnim transakcijama. Značajno iskustvo stekla je i kao nacionalni kontributor za studiju Svjetske banke “Doing business” za poglavlja Plaćanje poreza i Rješavanje insolventnosti, te kao voditeljica hrvatskog tima u misiji Službe za fiskalne poslove (FAD) MMF-a pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske u području unapređenja rada porezne uprave u sklopu provođenja FAD-ove strategije pružanja tehničke pomoći Jugoistočnoj Europi.
Trenutno se nalazi na poziciji Tax direktora u BDO Savjetovanju.
Anda Redzic

Anđa Redžić

Završila je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Radno iskustvo stjecala u privatnom poduzetništvu i Ministarstvu financija, te Poreznoj upravi.
Posjeduje više od 15 godina profesionalnog iskustva iz području prava, poreza i financija. Kao član radne skupine sudjelovala je u pripremi i izradi propisa iz područja poreza, Općeg poreznog zakona, Stečajnog zakona, Zakona o stečaju potrošača, te Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Također je sudjelovala u pripremi uputa, smjernica i naputaka vezanih za unapređenje unutarnjeg ustrojstva i modernizacije Porezne uprave, oporezivanja utvrđivanjem nerazmjera između imovine i dohotka, te utvrđivanja proboja pravne osobnosti. Pratila je i proučavala inozemnu poreznu praksu radi usklađivanja sa sustavom Republike Hrvatske, te je nacionalni ekspert pri Europskoj komisiji za prijenos Direktive 2011/7/EU o suzbijanju kašnjenja plaćanja u poslovnim transakcijama. Značajno iskustvo stekla je i kao nacionalni kontributor za studiju Svjetske banke “Doing business” za poglavlja Plaćanje poreza i Rješavanje insolventnosti, te kao voditeljica hrvatskog tima u misiji Službe za fiskalne poslove (FAD) MMF-a pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske u području unapređenja rada porezne uprave u sklopu provođenja FAD-ove strategije pružanja tehničke pomoći Jugoistočnoj Europi.
Trenutno se nalazi na poziciji Tax direktora u BDO Savjetovanju.