Jednogodišnja stručna usavršavanja / Glasnogovornik

GL

Glasnogovornik

Spokesman

Glasnogovorništvo je usmena ili pisana prezentacija aktivnosti organizacije, institucije, političke stranke ili pojedinca prema medijima i široj javnosti preko glasnogovornika. U širem smislu, ono je planiranje i realizacija takve prezentacije. Glasnogovornika je potrebno opskrbiti znanjima i vještinama nužnim za uspješan nastup (usmeni i pisani), usavršiti vrste nastupa, nastup pred novinarima i pred širom javnošću, te ga osposobiti za planiranje i realizaciju glasnogovorničkog i PR-ovskog posla u cjelini.

Naučit ćemo vas:

 • teoretski i praktično vladati suvremenim govorništvom
 • upoznati se s radom, poslovanjem i ustrojstvom PR i marketinške agencije
 • koristiti se svekolikim komunikološkim vještinama
 • uspješno komunicirati s javnošću i medijima, te samostalno organizirati medijski nastup
 • organizirati i voditi konferenciju za novinare
 • samostalno izraditi priopćenja za javnost
 • vladati znanjem i umijećem govornog i pisanog komuniciranja
 • prepoznati osobne i suradničke psihološke procese
 • vladati praktičnom tipologijom političkog komuniciranja
 • koristiti govorničke vještine u nastupu
 • prepoznati društveno, političko i kulturološko okruženje
 • primijeniti etičke norme nužne za obavljanje glasnogovorničkog posla
 • korigirati vanjski izgled nužan za uspješnu komunikaciju
 • prevenirati osobne zdravstvene rizike
 • samostalno izraditi komunikacijsko marketinšku strategiju
 • ovladati znanjima za kreiranje identiteta i imagea
 • komunicirati u kriznim situacijama
 • organizirati PR ili glasnogovornički ured

Predavači i kolegiji

Dunja Lakuš, Ivica Ropuš,  doc.dr.sc. Ivan Mišetić
Glasnogovorništvo
14
dr. Hrvoje Kenfelj
Utjecajno komuniciranje
24
mr.sc. Aleksandra Kolarić
Uvod u PR, odnosi s medijima i strateško planiranje u PR-u
20
prof.dr.sc. Božo Skoko
Identitet, image i PR agencije
10
mr.sc. Aleksandra Kolarić
Komunikacijski alati u PR-u
10
Dunja Lakuš, Ivica Ropuš, Jasmina Nikić-Ivanišević, Mirjana Hrga, Sandra Križanec, Trpimir Vicković
Trening javnog i medijskog nastupa
22
mr.sc. Diana Franulić, Ivona Lušić
Korporativne komunikacije i Event management
10
Krešimir Macan, Mate Mijić
Krizno komuniciranje, spin i PR na društvenim mrežama
20
mr.sc. Igor Medić
Integrirana marketinška komunikacija
16
Dunja Lakuš
Dijagnostika glasa, jezične provjere i suzbijanje straha od javnog nastupa
8
Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja
UKUPNO SATI: 154
Preduvjeti za upis: Minimalno završena srednja škola
Cijena programa: 20.000 kn
Mogućnost otplate: 10 rata
Termini održavanja: utorkom i srijedom od 17:00 do 21:00
Početak nastave: utorak, 12. studenog 2019. godine
Kraj nastave: kraj travnja 2020. godine

GL

Glasnogovornik

Spokesman

Glasnogovorništvo je usmena ili pisana prezentacija aktivnosti organizacije, institucije, političke stranke ili pojedinca prema medijima i široj javnosti preko glasnogovornika. U širem smislu, ono je planiranje i realizacija takve prezentacije. Glasnogovornika je potrebno opskrbiti znanjima i vještinama nužnim za uspješan nastup (usmeni i pisani), usavršiti vrste nastupa, nastup pred novinarima i pred širom javnošću, te ga osposobiti za planiranje i realizaciju glasnogovorničkog i PR-ovskog posla u cjelini.

Naučit ćemo vas:

 • teoretski i praktično vladati suvremenim govorništvom
 • upoznati se s radom, poslovanjem i ustrojstvom PR i marketinške agencije
 • koristiti se svekolikim komunikološkim vještinama
 • uspješno komunicirati s javnošću i medijima, te samostalno organizirati medijski nastup
 • organizirati i voditi konferenciju za novinare
 • samostalno izraditi priopćenja za javnost
 • vladati znanjem i umijećem govornog i pisanog komuniciranja
 • prepoznati osobne i suradničke psihološke procese
 • vladati praktičnom tipologijom političkog komuniciranja
 • koristiti govorničke vještine u nastupu
 • prepoznati društveno, političko i kulturološko okruženje
 • primijeniti etičke norme nužne za obavljanje glasnogovorničkog posla
 • korigirati vanjski izgled nužan za uspješnu komunikaciju
 • prevenirati osobne zdravstvene rizike
 • samostalno izraditi komunikacijsko marketinšku strategiju
 • ovladati znanjima za kreiranje identiteta i imagea
 • komunicirati u kriznim situacijama
 • organizirati PR ili glasnogovornički ured

Predavači i kolegiji

Dunja Lakuš, Ivica Ropuš,  doc.dr.sc. Ivan Mišetić
Glasnogovorništvo
12
dr. Hrvoje Kenfelj
Utjecajno komuniciranje
24
mr.sc. Aleksandra Kolarić
Uvod u PR, odnosi s medijima i strateško planiranje u PR-u
20
prof.dr.sc. Božo Skoko
Identitet, image i PR agencije
10
mr.sc. Aleksandra Kolarić
Komunikacijski alati u PR-u
10
Dunja Lakuš, Ivica Ropuš, Jasmina Nikić-Ivanišević, Mirjana Hrga, Sandra Križanec, Trpimir Vicković
Trening javnog i medijskog nastupa
22
mr.sc. Diana Franulić, Ivona Lušić
Korporativne komunikacije i Event management
10
Krešimir Macan, Mate Mijić
Krizno komuniciranje, spin i PR na društvenim mrežama
20
mr.sc. Igor Medić
Integrirana marketinška komunikacija
16
Dunja Lakuš
Dijagnostika glasa, jezične provjere i suzbijanje straha od javnog nastupa
8
Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja
UKUPNO SATI: 154
Preduvjeti za upis: Minimalno završena srednja škola
Cijena: 20.000 kn
Mog. otplate: 10 rata
Termini održavanja: utorkom i srijedom od 17:00 do 21:00
Početak nastave: utorak, 12. studenog 2019. godine
Kraj nastave: kraj travnja 2020. godine

KONTAKT

A.   Kneza Mislava 14
A.  10 000 Zagreb-HR

T.   +385   1 4618 444
M. +385 91 2310 961
M. +385 99 5155 033
E. uciliste@experta.hr

 

Prijavi se na Newsletter

KONTAKT

U.   Kneza Mislava 14, 10 000 Zagreb
T.   +385 1 4618 444
M. +385 91 2310 961, +385 99 5155 033
E.  uciliste@experta.hr

Prijavi se na Expertin Newsletter