mr.sc. Diana Franulić Šarić

Korporativno PR iskustvo stjecala je u tvrtki Jupiter Adria gdje je radila kao direktorica korporativnih komunikacija na području razvoja investicijskih projekata. U Microsoftu Hrvatska je bila zadužena za povećanje javne percepcije pozicioniranja Microsoft kompanije kao lidera u ICT industriji s pozicije Corporate Communication and Image Managera. Agencijsko PR iskustvo stjecala je u agencijama Spona komunikacije i Manjgura. Dugi niz godina posvetila je sveučilišnoj karijeri na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je objavila niz znanstvenih radova. Po završetku usavršavanja na Poslovnom učilištu Experta, svoju karijeru usmjerila je u korporativnom sektoru PR-a. Uz dodatna iskustva NLP Master Practitionera i vođenja dinamičnih prezentacija, trenutno vodi korporativne komunikacije i marketing u EOS Matrix kompaniji. Tajnica je HUAN Udruge agencija za naplatu potraživanja. 

Prijavi se na Newsletter

mr.sc. Diana Franulić Šarić

Korporativno PR iskustvo stjecala je u tvrtki Jupiter Adria gdje je radila kao direktorica korporativnih komunikacija na području razvoja investicijskih projekata. U Microsoftu Hrvatska je bila zadužena za povećanje javne percepcije pozicioniranja Microsoft kompanije kao lidera u ICT industriji s pozicije Corporate Communication and Image Managera. Agencijsko PR iskustvo stjecala je u agencijama Spona komunikacije i Manjgura. Dugi niz godina posvetila je sveučilišnoj karijeri na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je objavila niz znanstvenih radova. Po završetku usavršavanja na Poslovnom učilištu Experta, svoju karijeru usmjerila je u korporativnom sektoru PR-a. Uz dodatna iskustva NLP Master Practicionera i vođenja dinamičnih prezentacija, trenutno vodi korporativne komunikacije i marketing u EOS Matrix kompaniji. Tajnica je HUAN Udruge agencija za naplatu potraživanja. 
KONTAKT

U.   Kneza Mislava 14, 10 000 Zagreb
T.   +385 1 4618 444
M. +385 91 2310 961, +385 99 5155 033
E.  uciliste@experta.hr

Prijavi se na Expertin Newsletter