Jednogodišnja stručna usavršavanja / Projektni menadžer EU fondova

EUPM

Projektni menadžer EU fondova

EU Funds Project Manager

Priprema i vođenje projekata financiranih kroz programe Europske unije jedno je od područja na tržištu rada za koje vlada sve veće zanimanje javnog i privatnog sektora. Izraziti nedostatak kvalificirane radne snage potaknuo je Expertu da pokrene novi obrazovni program – Project Manager EU fondova. Ovaj program ima za cilj osposobiti polaznike za pripremu i provedbu projekata financiranih kroz programe Europske unije uz pomoć nekih od najiskusnijih stručnjaka za ovu problematiku u Hrvatskoj. Program je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, a po uspješnom završetku zvanje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Tijekom programa usavršavanja prezentirat ćemo cjelokupni postupak: od osmišljavanja, pripreme, prijave pa do provođenja projekata koji se sufinanciraju iz fondova EU. Svi predavači uključeni u ovaj program sudjelovali su u pripremi i provedbi odobrenih EU projekata, te su njihova praktična iskustva ključna komparativna prednost ovoga programa. Kroz cijeli program usavršavanja polaznici će pripremati svu potrebnu dokumentaciju stvarnoga projekta koji će biti okosnica završnog (diplomskog) rada polaznika. Osnovni cilj ovoga programa je osposobljavanje voditelja projekata da samostalno ili u timovima pripremaju i provode projekte koji će biti sufinancirani od strane fondova Europske unije.

Kohezijska politika

Program započinje kratkim teoretskim uvodom o kohezijskoj politici Europske unije koja daje temeljni strateški okvir za pripremu razvojnih projekata. Sudionici će se na početku upoznati s još uvijek aktualnim programom pretpristupne pomoći IPA, koji koriste Hrvatska kao zemlja pristupnica, ali i zemlje kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje EU te sa korištenjem strukturnih fondova EU. Također, predstavit će se i posebni EU programi otvoreni za sve europske zemlje – tzv. programi Unije, poput Framework Programme for research and technological development, (od 2014. Horizon), Competitiveness and Innovation Framework Programme, itd.

Priprema pisanja projekta

U drugom se dijelu polaznici upoznaju s metodologijom pripreme projekata za natječaje gdje se detaljno obrađuje svaki dio procesa kandidiranja projekta, od osmišljavanja ideje do razrade aktivnosti, vremenskog planiranja, izrade logičke matrice i pripreme proračuna. U ovom će dijelu polaznici započeti raditi na vlastitom prijedlogu projekta.

Ocjenjivanje projekta

U trećem se dijelu polaznici upoznaju s postupkom ocjenjivanja projekta. Njihovi vlastiti prijedlozi projekata će kroz interaktivan rad biti ocijenjeni od strane profesionalnih ocjenjivača čime će na vlastitom primjeru steći jasnu sliku o svim najvažnijim pojedinostima o kojima treba voditi računa prilikom pripreme projekta.

Provođenje projekta u skladu s pravilima EU

U četvrtom dijelu polaznici će imati priliku iz prve ruke čuti iskustva uspješnih voditelja projekata koji će im na konkretnom primjeru objasniti kako je izgledao postupak pripreme prijedloga projekata te kako su proveli projekt u skladu s pravilima Europske unije. Na kraju ovog dijela polaznici će dobiti priliku da dorade vlastiti prijedlog projekta sukladno ocjenama evaluatora i savjetima voditelja projekata.

Ugovaranje projekta

U posljednjem dijelu polaznicima će biti prezentirani postupci kod ugovaranja projekata te proces provedbe projekta. Kroz niz prezentacija i interaktivnih vježbi polaznicima će se omogućiti da se upoznaju s ključnim procedurama u provedbi projekta.

Zahvaljujući duljini svog trajanja i visokokvalificiranim predavačima ovaj program daje priliku polaznicima da detaljno upoznaju tehnike pripreme i provedbe projekata i tako steknu potrebna znanja i vještine za vođenje projekata financiranih od strane EU fondova.

Naučit ćemo vas:

 • što su i kako funkcioniraju fondovi Europske unije
 • koje institucije i tijela provode programe sufinancirane iz EU fondova
 • koji projekti i koji prijavitelji se mogu javiti na natječaje za financiranje iz EU fondova, a koji ne
 • gdje se objavljuju natječaji, kako ih pratiti i kada se javiti na natječaj
 • kako izabrati odgovarajući natječaj za svoju ideju
 • kako osmisliti i organizirati partnerstvo na projektima
 • kako osmisliti i napisati dokumentaciju za prijavu projekta
 • kako učiniti projekt konkurentnijim
 • kako se ocjenjuje projekt i na što je potrebno posebno obratiti pažnju
 • kako se projekt ugovara
 • kako pravilno provesti odobreni projekt
 • koja su pozitivna a koja negativna iskustva provedbe projekata

Predavači i kolegiji

dr.sc. Sanja TišmaDomagoj Troha, EUPM, Jakša Puljiz, Karolina HorvatinčićMBA
Uvod u program (projekt, ciljevi, isporuke, aktivnosti)
2
dr.sc. Sanja Maleković
Kohezijska politika (Strukturni i kohezijski fondovi)
4
dr.sc. Sanja TišmaDomagoj Truha, EUPM, dr.sc. Mariela Sjekavica Klepo
Proces upravljanja projektima, definiranje projekta i analiza dionika
14
dr.sc. Mariela Sjekavica KlepoKarolina Horvatinčić, MBA
PCM, natječajna dokumentacija i izrada prijave projekta
8
Domagoj Troha, EUPM, Elizabeta Sarjanović, MBA, PMP, mr.sc. Jelena Festini 
Relevantnost, odabir partnera, učinkovitost, izvedivost i metodologija projekta
18
dr.sc. Mariela Sjekavica KlepoKarolina Horvatinčić, MBA, Elizabeta Sarjanović, MBA, PMP, mr.sc. Jelena Festini 
Organizacijska struktura, vidljivost i izrada proračuna projekta
14
mr.sc. Adrijana Parić, Domagoj Troha, EUPM, Karolina Horvatinčić, MBA
Relevantnost i provedbeni kapaciteti, horizontalne teme i logička matrica
14
dr.sc. Sanja Maleković
Metodologija evaluacije prijava
5
dr.sc. Sanja Tišmadr.sc. Sanja Maleković
Prezentacija i evaluacija projektnih prijava polaznika
5
Vikica Lukić, mr.sc. Adrijana Parić
Prateća dokumentacija, ugovaranje projekta i revizija
10
Vikica Lukić, mr.sc. Jelena Festini
Upravljanje provedbom projekta i upravljanje nabavom
15
Domagoj TrohaKarolina Horvatinčić, MBA, Vikica Lukić
Konzultacije, mentorstva i ponavljanje gradiva
14
mr.sc. Adrijana Parić, Domagoj Troha, EUPM, dr.sc.Sanja Malekovićdr.sc. Mariela Sjekavica Klepo
Izborne teme (Ruralni razvoj, Programi unije, Evaluacija programa, Državne potpore, Studija izvodljivosti, Analiza troškova i koristi)
10
Dunja Lakuš, mr.sc. Mladen Jančić
Prezentacijske i pregovaračke vještine i timski rad
18
Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja
UKUPNO SATI: 151
Preduvjeti za upis: Minimalno završena visoka škola ili potrebno radno iskustvo
Cijena programa: 22.000 kn
Mogućnost otplate: 10 rata
Termini održavanja: utorkom od 17:00 do 21:15 sati, te pojedinim srijedama od 17:00 do 21:00 sat
Početak nastave: ponedjeljak, 9. studenog 2020. godine
Kraj nastave: kraj travnja 2021. godine

EUPM

Projektni menadžer EU fondova

EU Funds Project Manager

Priprema i vođenje projekata financiranih kroz programe Europske unije jedno je od područja na tržištu rada za koje vlada sve veće zanimanje javnog i privatnog sektora. Izraziti nedostatak kvalificirane radne snage potaknuo je Expertu da pokrene novi obrazovni program – Project Manager EU fondova. Ovaj program ima za cilj osposobiti polaznike za pripremu i provedbu projekata financiranih kroz programe Europske unije uz pomoć nekih od najiskusnijih stručnjaka za ovu problematiku u Hrvatskoj. Program je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, a po uspješnom završetku zvanje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Tijekom programa usavršavanja prezentirat ćemo cjelokupni postupak: od osmišljavanja, pripreme, prijave pa do provođenja projekata koji se sufinanciraju iz fondova EU. Svi predavači uključeni u ovaj program sudjelovali su u pripremi i provedbi odobrenih EU projekata, te su njihova praktična iskustva ključna komparativna prednost ovoga programa. Kroz cijeli program usavršavanja polaznici će pripremati svu potrebnu dokumentaciju stvarnoga projekta koji će biti okosnica završnog (diplomskog) rada polaznika. Osnovni cilj ovoga programa je osposobljavanje voditelja projekata da samostalno ili u timovima pripremaju i provode projekte koji će biti sufinancirani od strane fondova Europske unije.

Kohezijska politika

Program započinje kratkim teoretskim uvodom o kohezijskoj politici Europske unije koja daje temeljni strateški okvir za pripremu razvojnih projekata. Sudionici će se na početku upoznati s još uvijek aktualnim programom pretpristupne pomoći IPA, koji koriste Hrvatska kao zemlja pristupnica, ali i zemlje kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje EU te sa korištenjem strukturnih fondova EU. Također, predstavit će se i posebni EU programi otvoreni za sve europske zemlje – tzv. programi Unije, poput Framework Programme for research and technological development, (od 2014. Horizon), Competitiveness and Innovation Framework Programme, itd.

Priprema pisanja projekta

U drugom se dijelu polaznici upoznaju s metodologijom pripreme projekata za natječaje gdje se detaljno obrađuje svaki dio procesa kandidiranja projekta, od osmišljavanja ideje do razrade aktivnosti, vremenskog planiranja, izrade logičke matrice i pripreme proračuna. U ovom će dijelu polaznici započeti raditi na vlastitom prijedlogu projekta.

Ocjenjivanje projekta

U trećem se dijelu polaznici upoznaju s postupkom ocjenjivanja projekta. Njihovi vlastiti prijedlozi projekata će kroz interaktivan rad biti ocijenjeni od strane profesionalnih ocjenjivača čime će na vlastitom primjeru steći jasnu sliku o svim najvažnijim pojedinostima o kojima treba voditi računa prilikom pripreme projekta.

Provođenje projekta u skladu s pravilima EU

U četvrtom dijelu polaznici će imati priliku iz prve ruke čuti iskustva uspješnih voditelja projekata koji će im na konkretnom primjeru objasniti kako je izgledao postupak pripreme prijedloga projekata te kako su proveli projekt u skladu s pravilima Europske unije. Na kraju ovog dijela polaznici će dobiti priliku da dorade vlastiti prijedlog projekta sukladno ocjenama evaluatora i savjetima voditelja projekata.

Ugovaranje projekta

U posljednjem dijelu polaznicima će biti prezentirani postupci kod ugovaranja projekata te proces provedbe projekta. Kroz niz prezentacija i interaktivnih vježbi polaznicima će se omogućiti da se upoznaju s ključnim procedurama u provedbi projekta.

Zahvaljujući duljini svog trajanja i visokokvalificiranim predavačima ovaj program daje priliku polaznicima da detaljno upoznaju tehnike pripreme i provedbe projekata i tako steknu potrebna znanja i vještine za vođenje projekata financiranih od strane EU fondova.

Naučit ćemo vas:

 

 • što su i kako funkcioniraju fondovi Europske unije
 • koje institucije i tijela provode programe sufinancirane iz EU fondova
 • koji projekti i koji prijavitelji se mogu javiti na natječaje za financiranje iz EU fondova, a koji ne
 • gdje se objavljuju natječaji, kako ih pratiti i kada se javiti na natječaj
 • kako izabrati odgovarajući natječaj za svoju ideju
 • kako osmisliti i organizirati partnerstvo na projektima
 • kako osmisliti i napisati dokumentaciju za prijavu projekta
 • kako učiniti projekt konkurentnijim
 • kako se ocjenjuje projekt i na što je potrebno posebno obratiti pažnju
 • kako se projekt ugovara
 • kako pravilno provesti odobreni projekt
 • koja su pozitivna a koja negativna iskustva provedbe projekata

Predavači i kolegiji

dr.sc. Sanja TišmaDomagoj Troha, EUPM, Jakša Puljiz, Karolina HorvatinčićMBA
Uvod u program (projekt, ciljevi, isporuke, aktivnosti)
2
dr.sc. Sanja Maleković
Kohezijska politika (Strukturni i kohezijski fondovi)
4
dr.sc. Sanja TišmaDomagoj Truha, EUPMKarolina Horvatinčić, MBA
Proces upravljanja projektima, definiranje projekta i analiza dionika
14
dr.sc. Mariela Sjekavica KlepoKarolina Horvatinčić, MBA
PCM, natječajna dokumentacija i izrada prijave projekta
8
Domagoj Troha, EUPM, Elizabeta Sarjanović, MBA, PMP, mr.sc. Jelena Festini 
Relevantnost, odabir partnera, učinkovitost, izvedivost i metodologija projekta
18
dr.sc. Mariela Sjekavica KlepoKarolina Horvatinčić, MBA, Elizabeta Sarjanović, MBA, PMP, mr.sc. Jelena Festini 
Organizacijska struktura, vidljivost i izrada proračuna projekta
14
mr.sc. Adrijana Parić, Domagoj Troha, EUPM, Karolina Horvatinčić, MBA
Relevantnost i provedbeni kapaciteti, horizontalne teme i logička matrica
14
dr.sc. Sanja Maleković
Metodologija evaluacije prijava
5
dr.sc. Sanja Tišmadr.sc. Sanja Maleković
Prezentacija i evaluacija projektnih prijava polaznika
5
Vikica Lukić, mr.sc. Adrijana Parić
Prateća dokumentacija, ugovaranje projekta i revizija
10
Vikica Lukić, mr.sc. Jelena Festini
Upravljanje provedbom projekta i upravljanje nabavom
15
Domagoj TrohaKarolina Horvatinčić, MBA, Vikica Lukić
Konzultacije, mentorstva i ponavljanje gradiva
14
mr.sc. Adrijana Parić, Domagoj Troha, EUPM, dr.sc.Sanja Malekovićdr.sc. Mariela Sjekavica Klepo
Izborne teme (Ruralni razvoj, Programi unije, Evaluacija programa, Državne potpore, Studija izvodljivosti, Analiza troškova i koristi)
10
Dunja Lakuš, mr.sc. Mladen Jančić
Prezentacijske i pregovaračke vještine i timski rad
18
Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja

 

UKUPNO SATI: 151
Preduvjeti za upis: Minimalno završena visoka škola ili potrebno radno iskustvo
Cijena: 22.000 kn
Mog. otplate: 10 rata
Termini održavanja: utorkom od 17:00 do 21:15 sati, te pojedinim srijedama od 17:00 do 21:00 sat
Početak nastave: ponedjeljak, 9. studenog 2020. godine
Kraj nastave: kraj travnja 2021. godine

Prijavi se na Newsletter

KONTAKT

U.   Kneza Mislava 14, 10 000 Zagreb
T.   +385 1 4618 444
M. +385 91 2310 961, +385 99 5155 033
E.  uciliste@experta.hr

Prijavi se na Expertin Newsletter