Jednogodišnja stručna usavršavanja / Projektni menadžer EU fondova
edukacija manager eu fondovi projekti

EUPM

Projektni menadžer EU fondova

EU Funds Project Manager

Priprema i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU fondova jedno je od područja na tržištu rada za koje vlada sve veće zanimanje javnog i privatnog sektora. Izraziti nedostatak kvalificirane radne snage potaknuo je Expertu da pokrene novi obrazovni program – Project Manager EU fondova. Ova edukacija iz EU projekata ima za cilj osposobiti polaznike za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih sredstvima EU fondova uz pomoć nekih od najiskusnijih stručnjaka za ovu problematiku u Hrvatskoj. Program je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, a po uspješnom završetku zvanje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Tijekom programa usavršavanja prezentirat ćemo cjelokupni postupak: od osmišljavanja, pripreme, prijave pa do provođenja projekata koji se sufinanciraju iz fondova EU. Svi predavači uključeni u ovaj program sudjelovali su u pripremi i provedbi odobrenih EU projekata, te su njihova praktična iskustva ključna komparativna prednost ovoga programa. Kroz cijeli program usavršavanja polaznici će pripremati svu potrebnu dokumentaciju stvarnoga projekta koji će biti okosnica završnog (diplomskog) rada polaznika. Osnovni cilj ovoga programa je osposobljavanje voditelja projekata da samostalno ili u timovima pripremaju i provode projekte koji će biti sufinancirani sredstvima EU fondova.

S obzirom da uskoro ulazimo u novu financijsku perspektivu EU-a za razdoblje od 2021. do 2027. godine kada će Republika Hrvatska imati na raspolaganju ukupno čak 22 milijarde eura, posebni naglasak bit će na nove mogućnosti sufinanciranja projekata te na svladavanje novih pravila pripreme i provedbe projekata sufinanciranih Europskim strukturnim i investicijskim fondovima koja će se primjenjivati u financijskoj perspektivi 2021.-2027. te kroz instrument Next Generation EU. Novi višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2021. do 2027. godine iznosi 12,7 milijardi eura, dok instrument EU nove generacije iznosi 9,4 milijarde eura.

Kohezijska politika

Program započinje kratkim teoretskim uvodom o kohezijskoj politici Europske unije koja daje temeljni strateški okvir za pripremu razvojnih projekata. Sudionici će se na početku upoznati s još uvijek aktualnim operativnim programima na temelju kojih se koriste sredstva Europskih strukturnih i investicijskih fondova u sadašnjoj financijskoj perspektivi. Također, predstavit će se i posebni EU programi otvoreni za sve europske zemlje – tzv. programi Unije, poput programa Obzor 2020, LIFE program za zaštitu okoliša, Kreativna Europa i dr.

Priprema projekta

U drugom se dijelu polaznici upoznaju s metodologijom pripreme projekata za natječaje gdje se detaljno obrađuje svaki dio procesa kandidiranja projekta, od osmišljavanja ideje sve do razrade projektnih aktivnosti, vremenskog planiranja i pripreme proračuna. U ovom će dijelu polaznici započeti raditi na vlastitom prijedlogu projekta.

Ocjenjivanje kvalitete projekta

U trećem se dijelu polaznici upoznaju s postupkom ocjenjivanja projekta. Njihovi vlastiti prijedlozi projekata će kroz interaktivan rad biti ocijenjeni od strane profesionalnih ocjenjivača čime će na vlastitom primjeru steći jasnu sliku o svim najvažnijim pojedinostima o kojima treba voditi računa prilikom pripreme projekta.

Ugovaranje i provedba projekta u skladu s pravilima EU

U četvrtom dijelu polaznici će imati priliku iz prve ruke čuti iskustva uspješnih voditelja projekata koji će im na konkretnom primjeru objasniti kako je izgledao postupak pripreme prijedloga projekata te kako su proveli projekt u skladu s općim i posebnim pravilima ugovora. Kroz niz prezentacija i interaktivnih vježbi polaznicima će se omogućiti da se upoznaju s ključnim procedurama u provedbi projekta. Također, polaznici će naučiti pripremiti i pravilno provesti postupke javne nabave u skladu s pravilima. Na kraju ovog dijela polaznici će dobiti priliku da dorade vlastiti prijedlog projekta sukladno ocjenama evaluatora i savjetima voditelja projekata.

Zahvaljujući duljini svog trajanja i visokokvalificiranim predavačima ovaj program daje priliku polaznicima da se detaljno upoznaju s metodologijom pripreme i provedbom projekata i tako steknu potrebna znanja i vještine za vođenje projekata sufinanciranih sredstvima EU fondova.

MOGUĆNOST ONLINE PRAĆENJA NASTAVE !

Naučit ćemo vas:

 • što su i kako funkcioniraju fondovi Europske unije
 • koje institucije i tijela provode programe sufinancirane iz EU fondova
 • koji projekti i koji prijavitelji se mogu javiti na natječaje za financiranje iz EU fondova, a koji ne
 • gdje se objavljuju natječaji, kako ih pratiti i kada se javiti na natječaj
 • kako izabrati odgovarajući natječaj za svoju ideju
 • kako osmisliti i organizirati partnerstvo na projektima
 • kako osmisliti i napisati dokumentaciju za prijavu projekta
 • kako učiniti projekt konkurentnijim
 • kako se ocjenjuje projekt i na što je potrebno posebno obratiti pažnju
 • kako se projekt ugovara
 • kako pravilno provesti odobreni projekt
 • koja su pozitivna a koja negativna iskustva provedbe projekata

Predavači i kolegiji

dr.sc. Mariela Sjekavica KlepoDomagoj Troha, EUPM, Jakša Puljiz
Uvod u program (projekt, ciljevi, isporuke, aktivnosti)
2
dr.sc. Sanja Maleković
Kohezijska politika (Strukturni i kohezijski fondovi)
4
Domagoj Troha, EUPM, dr.sc. Sanja Tišma, dr.sc. Mariela Sjekavica Klepo, Ines Ličina, Boris Matić
Proces upravljanja projektima, definiranje projekta i analiza dionika
14
dr.sc. Mariela Sjekavica Klepo, Domagoj Troha, EUPM, Ines Ličina, Boris Matić
PCM, natječajna dokumentacija i izrada prijave projekta
8
Domagoj Troha, EUPM, Elizabeta Sarjanović, MBA, PMP, mr.sc. Jelena Festini 
Relevantnost, odabir partnera, učinkovitost, izvedivost i metodologija projekta
18
Domagoj Truha, EUPM, dr.sc. Mariela Sjekavica KlepoElizabeta Sarjanović, MBA, PMP, mr.sc. Jelena Festini 
Organizacijska struktura, vidljivost i izrada proračuna projekta
14
Ivana Novoselec, mr.sc. Andrijana Parić, Domagoj Troha, EUPM 
Relevantnost i provedbeni kapaciteti, horizontalne teme i logička matrica
14
dr.sc. Sanja Maleković
Metodologija evaluacije prijava
5
dr.sc. Sanja Maleković, dr.sc. Sanja Tišma
Prezentacija i evaluacija projektnih prijava polaznika
5
mr.sc. Mariela Sjekavica Klepo, Vikica Lukić, Ivana Novoselec, mr.sc. Andrijana Parić
Prateća dokumentacija, ugovaranje projekta i revizija
10
dr.sc. Mariela Sjekavica Klepo, Boris MatićVikica Lukić, mr.sc. Jelena Festini
Upravljanje provedbom projekta i upravljanje nabavom
15
Domagoj Troha, dr.sc. Mariela Sjekavica Klepo
Konzultacije, mentorstva i ponavljanje gradiva
14
dr.sc. Mariela Sjekavica Klepo
Nepravilnosti u provedbi EU projekata
5
mr.sc. Andrijana Parić, Domagoj Troha, EUPM, dr.sc.Sanja Malekovićdr.sc. Mariela Sjekavica Klepo, Ivana Novoselec
Izborne teme (Ruralni razvoj, Programi unije, Evaluacija programa, Državne potpore, Studija izvodljivosti, Analiza troškova i koristi)
10
Dunja Lakuš, mr.sc. Mladen Jančić, mr.sc. Branimir Blajić
Prezentacijske i pregovaračke vještine i timski rad
13
Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja
UKUPNO SATI: 151
Preduvjeti za upis: Minimalno završena visoka škola ili potrebno radno iskustvo
Cijena programa: 2.900,00 € / 21.850,05 kn (1€ = 7,53450 kn)
Mogućnost otplate: 10 rata
Termini održavanja: utorkom od 17:00 do 21:15 sati, te pojedinim srijedama od 17:00 do 21:00 sat
Početak nastave: utorak, 12. studenog 2024. godine
Kraj nastave: sredina travnja 2025. godine
edukacija manager eu fondovi projekti

EUPM

Projektni menadžer EU fondova

EU Funds Project Manager

Priprema i provedba projekata sufinanciranih sredstvima EU fondova jedno je od područja na tržištu rada za koje vlada sve veće zanimanje javnog i privatnog sektora. Izraziti nedostatak kvalificirane radne snage potaknuo je Expertu da pokrene novi obrazovni program – Project Manager EU fondova. Ova edukacija iz EU projekata ima za cilj osposobiti polaznike za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih sredstvima EU fondova uz pomoć nekih od najiskusnijih stručnjaka za ovu problematiku u Hrvatskoj. Program je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, a po uspješnom završetku zvanje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Tijekom programa usavršavanja prezentirat ćemo cjelokupni postupak: od osmišljavanja, pripreme, prijave pa do provođenja projekata koji se sufinanciraju iz fondova EU. Svi predavači uključeni u ovaj program sudjelovali su u pripremi i provedbi odobrenih EU projekata, te su njihova praktična iskustva ključna komparativna prednost ovoga programa. Kroz cijeli program usavršavanja polaznici će pripremati svu potrebnu dokumentaciju stvarnoga projekta koji će biti okosnica završnog (diplomskog) rada polaznika. Osnovni cilj ovoga programa je osposobljavanje voditelja projekata da samostalno ili u timovima pripremaju i provode projekte koji će biti sufinancirani sredstvima EU fondova.

S obzirom da uskoro ulazimo u novu financijsku perspektivu EU-a za razdoblje od 2021. do 2027. godine kada će Republika Hrvatska imati na raspolaganju ukupno čak 22 milijarde eura, posebni naglasak bit će na nove mogućnosti sufinanciranja projekata te na svladavanje novih pravila pripreme i provedbe projekata sufinanciranih Europskim strukturnim i investicijskim fondovima koja će se primjenjivati u financijskoj perspektivi 2021.-2027. te kroz instrument Next Generation EU. Novi višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2021. do 2027. godine iznosi 12,7 milijardi eura, dok instrument EU nove generacije iznosi 9,4 milijarde eura.

Kohezijska politika

Program započinje kratkim teoretskim uvodom o kohezijskoj politici Europske unije koja daje temeljni strateški okvir za pripremu razvojnih projekata. Sudionici će se na početku upoznati s još uvijek aktualnim operativnim programima na temelju kojih se koriste sredstva Europskih strukturnih i investicijskih fondova u sadašnjoj financijskoj perspektivi. Također, predstavit će se i posebni EU programi otvoreni za sve europske zemlje – tzv. programi Unije, poput programa Obzor 2020, LIFE program za zaštitu okoliša, Kreativna Europa i dr.

Priprema projekta

U drugom se dijelu polaznici upoznaju s metodologijom pripreme projekata za natječaje gdje se detaljno obrađuje svaki dio procesa kandidiranja projekta, od osmišljavanja ideje sve do razrade projektnih aktivnosti, vremenskog planiranja i pripreme proračuna. U ovom će dijelu polaznici započeti raditi na vlastitom prijedlogu projekta.

Ocjenjivanje kvalitete projekta

U trećem se dijelu polaznici upoznaju s postupkom ocjenjivanja projekta. Njihovi vlastiti prijedlozi projekata će kroz interaktivan rad biti ocijenjeni od strane profesionalnih ocjenjivača čime će na vlastitom primjeru steći jasnu sliku o svim najvažnijim pojedinostima o kojima treba voditi računa prilikom pripreme projekta.

Ugovaranje i provedba projekta u skladu s pravilima EU

U četvrtom dijelu polaznici će imati priliku iz prve ruke čuti iskustva uspješnih voditelja projekata koji će im na konkretnom primjeru objasniti kako je izgledao postupak pripreme prijedloga projekata te kako su proveli projekt u skladu s općim i posebnim pravilima ugovora. Kroz niz prezentacija i interaktivnih vježbi polaznicima će se omogućiti da se upoznaju s ključnim procedurama u provedbi projekta. Također, polaznici će naučiti pripremiti i pravilno provesti postupke javne nabave u skladu s pravilima. Na kraju ovog dijela polaznici će dobiti priliku da dorade vlastiti prijedlog projekta sukladno ocjenama evaluatora i savjetima voditelja projekata.

Zahvaljujući duljini svog trajanja i visokokvalificiranim predavačima ovaj program daje priliku polaznicima da se detaljno upoznaju s metodologijom pripreme i provedbom projekata i tako steknu potrebna znanja i vještine za vođenje projekata sufinanciranih sredstvima EU fondova.

MOGUĆNOST ONLINE PRAĆENJA NASTAVE !

Naučit ćemo vas:

 

 • što su i kako funkcioniraju fondovi Europske unije
 • koje institucije i tijela provode programe sufinancirane iz EU fondova
 • koji projekti i koji prijavitelji se mogu javiti na natječaje za financiranje iz EU fondova, a koji ne
 • gdje se objavljuju natječaji, kako ih pratiti i kada se javiti na natječaj
 • kako izabrati odgovarajući natječaj za svoju ideju
 • kako osmisliti i organizirati partnerstvo na projektima
 • kako osmisliti i napisati dokumentaciju za prijavu projekta
 • kako učiniti projekt konkurentnijim
 • kako se ocjenjuje projekt i na što je potrebno posebno obratiti pažnju
 • kako se projekt ugovara
 • kako pravilno provesti odobreni projekt
 • koja su pozitivna a koja negativna iskustva provedbe projekata

Predavači i kolegiji

dr.sc. Mariela Sjekavica KlepoDomagoj Troha, EUPM, Jakša Puljiz
Uvod u program (projekt, ciljevi, isporuke, aktivnosti)
2
dr.sc. Sanja Maleković
Kohezijska politika (Strukturni i kohezijski fondovi)
4
Domagoj Troha, EUPM, dr.sc. Sanja Tišma, dr.sc. Mariela Sjekavica Klepo, Ines Ličina, Boris Matić
Proces upravljanja projektima, definiranje projekta i analiza dionika
14
dr.sc. Mariela Sjekavica Klepo, Domagoj Troha, EUPM, Ines Ličina, Boris Matić
PCM, natječajna dokumentacija i izrada prijave projekta
8
Domagoj Troha, EUPM, Elizabeta Sarjanović, MBA, PMP, mr.sc. Jelena Festini 
Relevantnost, odabir partnera, učinkovitost, izvedivost i metodologija projekta
18
Domagoj Troha, EUPM, dr.sc. Mariela Sjekavica KlepoElizabeta Sarjanović, MBA, PMP, mr.sc. Jelena Festini 
Organizacijska struktura, vidljivost i izrada proračuna projekta
14
Ivana Novoselec, mr.sc. Andrijana Parić, Domagoj Troha, EUPM 
Relevantnost i provedbeni kapaciteti, horizontalne teme i logička matrica
14
dr.sc. Sanja Maleković
Metodologija evaluacije prijava
5
dr.sc. Sanja Maleković, dr.sc. Sanja Tišma
Prezentacija i evaluacija projektnih prijava polaznika
5
dr.sc. Mariela Sjekavica Klepo, Vikica Lukić, Ivana Novoselec, mr.sc. Andrijana Parić
Prateća dokumentacija, ugovaranje projekta i revizija
10
dr.sc. Mariela Sjekavica Klepo, Boris Matić, Vikica Lukić, mr.sc. Jelena Festini
Upravljanje provedbom projekta i upravljanje nabavom
15
Domagoj Troha, dr.sc. Mariela Sjekavica Klepo
Konzultacije, mentorstva i ponavljanje gradiva
14
dr.sc. Mariela Sjekavica Klepo
Nepravilnosti u provedbi EU projekata
5
mr.sc. Andrijana Parić, Domagoj Troha, EUPM, dr.sc. Sanja Malekovićdr.sc. Mariela Sjekavica Klepo, Ivana Novoselec
Izborne teme (Ruralni razvoj, Programi unije, Evaluacija programa, Državne potpore, Studija izvodljivosti, Analiza troškova i koristi)
10
Dunja Lakuš, mr.sc. Mladen Jančić, mr.sc. Branimir Blajić
Prezentacijske i pregovaračke vještine i timski rad
13
Polaznici ostvaruju pravo i na slušanje drugih kolegija iz drugih programa usavršavanja

 

UKUPNO SATI: 151
Preduvjeti za upis: Minimalno završena visoka škola ili potrebno radno iskustvo
Cijena: 2.900,00 € / 21.850,05 kn (1€ = 7,53450 kn)
Mog. otplate: 10 rata
Termini održavanja: utorkom od 17:00 do 21:15 sati, te pojedinim srijedama od 17:00 do 21:00 sat
Početak nastave: utorak, 12. studenog 2024. godine
Kraj nastave: sredina travnja 2025. godine