dr.sc. Sanja Maleković

Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Voditelj je odjela za Regionalni razvoj i zaštitu okoliša u Institutu za međunarodne odnose – IRMO, Zagreb. Koordinirala je i surađivala kao stručnjak na tridesetk međunarodnih projekata vezanih za problematiku lokalnog, i regionalnog razvoja te  evaluacije strateških programa financiranih programima/sredstvima EU, Svjetske banke, UNDP, Međunarodne organizacije za rad (ILO), London School of Economics, EC Structural Reform Support Service, niza europskih fondacija i dr. Bila je članica Vladinog pregovaračkog tima s EK za Poglavlje 22 (Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata). Tri godine je bila hrvatski predstavnik u EU stručnoj skupini za ocjenjivanje prijedloga projekata u okviru EU INTERREG IIIC programa, za što se usavršavala u Beču. Desetak godina bila je sekretar hrvatske Sekcije Europskog udruženja za regionalna istraživanja (ERSA). Koordinirala je evaluaciju  (prethodno vrednovanje) izrade Strategije razvoja grada Zagreba  za razdoblje do 2020 godine kao i  Nacionalne strategije regionalnog razvoja do konca 2020. godine te je bila uključena u rad na interim evaluaciji OPKK. Koordinirala je ili je bila angažirana u izradi ili vrednovanju izrade 15ak strateških programa u RH na svim razinama.

 Više godina imala je predavački angažirana na poslijediplomskom studiju Sveučilišta u Padovi na kolegiju Kohezijska politika. Isti predmet predaje i u okviru specijalističkog studija Ekonomika Europske unije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Su-voditelj je Sveučilišnog poslijediplomskog studija Priprema i provedba EU projekata te predavač na Sveučilišnom poslijediplomskom studiju Upravljanje gradom. Ključne teme njenih predavačkih angažmana (uključujući i Sveučilište Libertas) su:  kohezijsku politiku EU i EU fondovi, strateško planiranje, evaluacija strateških programa te evaluacija projektnih prijava.

Autorica je sedamdesetak  znanstvenih i stručnih radova objavljenih u zemlji i inozemstvu.

dr.sc . Sanja Maleković

dr.sc. Sanja Maleković

Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Voditelj je odjela za Regionalni razvoj i zaštitu okoliša u Institutu za međunarodne odnose – IRMO, Zagreb. Koordinirala je i surađivala kao stručnjak na tridesetk međunarodnih projekata vezanih za problematiku lokalnog, i regionalnog razvoja te  evaluacije strateških programa financiranih programima/sredstvima EU, Svjetske banke, UNDP, Međunarodne organizacije za rad (ILO), London School of Economics, EC Structural Reform Support Service, niza europskih fondacija i dr. Bila je članica Vladinog pregovaračkog tima s EK za Poglavlje 22 (Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata). Tri godine je bila hrvatski predstavnik u EU stručnoj skupini za ocjenjivanje prijedloga projekata u okviru EU INTERREG IIIC programa, za što se usavršavala u Beču. Desetak godina bila je sekretar hrvatske Sekcije Europskog udruženja za regionalna istraživanja (ERSA). Koordinirala je evaluaciju  (prethodno vrednovanje) izrade Strategije razvoja grada Zagreba  za razdoblje do 2020 godine kao i  Nacionalne strategije regionalnog razvoja do konca 2020. godine te je bila uključena u rad na interim evaluaciji OPKK. Koordinirala je ili je bila angažirana u izradi ili vrednovanju izrade 15ak strateških programa u RH na svim razinama.

Više godina imala je predavački angažirana na poslijediplomskom studiju Sveučilišta u Padovi na kolegiju Kohezijska politika. Isti predmet predaje i u okviru specijalističkog studija Ekonomika Europske unije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Su-voditelj je Sveučilišnog poslijediplomskog studija Priprema i provedba EU projekata te predavač na Sveučilišnom poslijediplomskom studiju Upravljanje gradom. Ključne teme njenih predavačkih angažmana (uključujući i Sveučilište Libertas) su:  kohezijsku politiku EU i EU fondovi, strateško planiranje, evaluacija strateških programa te evaluacija projektnih prijava.

Autorica je sedamdesetak  znanstvenih i stručnih radova objavljenih u zemlji i inozemstvu.