dr.sc. Sanja Maleković

Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Koordinator je istraživanja u Institutu za međunarodne odnose – IMO, Zagreb. Koordinirala je i surađivala kao stručnjak na dvadesetak međunarodnih projekata vezanih za problematiku regionalnog razvoja financiranih sredstvima EU, Svjetske banke, UNDP, ILO i dr. Članica je Vladinog pregovaračkog tima s EK za Poglavlje 22 (Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata). Više godina predavački je angažirana na poslijediplomskom studiju Sveučilišta u Padovi na kolegiju Kohezijska politika. Isti predmet predaje i u okviru specijalističkog studija Ekonomika Europske unije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na IGBS studiju ( EIZ Zagreb) gost je predavač u okviru predmeta Ekonomske politike EU. Tri godine je bila hrvatski predstavnik u EU stručnoj skupini za ocjenjivanje prijedloga projekata u okviru EU INTERREG IIIC programa, za što se usavršavala u Beču. Desetak godina bila je sekretar hrvatske Sekcije Europskog udruženja za regionalna istraživanja (ERSA). Autorica je pedesetak znanstvenih i stručnih radova objavljenih u zemlji i inozemstvu.

dr.sc. Sanja Maleković

Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Koordinator je istraživanja u Institutu za međunarodne odnose – IMO, Zagreb. Koordinirala je i surađivala kao stručnjak na dvadesetak međunarodnih projekata vezanih za problematiku regionalnog razvoja financiranih sredstvima EU, Svjetske banke, UNDP, ILO i dr. Članica je Vladinog pregovaračkog tima s EK za Poglavlje 22 (Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata). Više godina predavački je angažirana na poslijediplomskom studiju Sveučilišta u Padovi na kolegiju Kohezijska politika. Isti predmet predaje i u okviru specijalističkog studija Ekonomika Europske unije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na IGBS studiju ( EIZ Zagreb) gost je predavač u okviru predmeta Ekonomske politike EU. Tri godine je bila hrvatski predstavnik u EU stručnoj skupini za ocjenjivanje prijedloga projekata u okviru EU INTERREG IIIC programa, za što se usavršavala u Beču. Desetak godina bila je sekretar hrvatske Sekcije Europskog udruženja za regionalna istraživanja (ERSA). Autorica je pedesetak znanstvenih i stručnih radova objavljenih u zemlji i inozemstvu.
KONTAKT

U.   Kneza Mislava 14, 10 000 Zagreb
T.   +385 1 4618 444
M. +385 91 2310 961, +385 99 5155 033
E.  uciliste@experta.hr

Prijavi se na Expertin Newsletter

Prijavi se na Newsletter