Početak i trajanje nastave

Nastava za programe PS, FRM i PM započela je u ponedjeljak 9. studenog 2020. godine.
Nastava za programe PR, MPM, GL, EM, VEM i MJS, EUPM i MZ započela je u utorak 10. studenog 2020. godine.
Nastava za programe MP, MM, SDM i BM započela je u srijedu 11. studenog 2020. godine.
Nastava za programe HRM, SRO i PU započela je u četvrtak 12. studenog 2020. godine.

Nastava za programe MZ, PR, MPM, EM i GL održavat će se utorkom i srijedom od 17:00 do 21:00 sat.
Nastava će trajati do kraja travnja 2021. godine.

Nastava za program VEM održavat će se utorkom i srijedom od 17:00 do 21:00 sat, a individualne vježbe po dogovoru s predavačima.
Nastava će trajati do kraja travnja 2021. godine.

Nastava za programe MP, MM, SDM, BM i HRM održavat će se srijedom i četvrtkom od 17:00 do 21:00 sat, a SDM i pojedinim utorcima.
Nastava će trajati do kraja travnja 2021. godine.

Nastava za programe PS i FRM održavat će se svakog ponedjeljka od 17:00 do 21:15 sati, te pojedinim srijedama.
Nastava će trajati do kraja svibnja 2021. godine.

Nastava za program PM održavat će se ponedjeljcima od 17:00 do 21:15 sati, te pojedinim srijedama.
Nastava će trajati do kraja travnja 2021. godine.

Nastava za program EUPM održavat će se utorcima od 17:00 do 21:15 sati, te pojedinim srijedama od 17:00 do 21:00 sat.
Nastava će trajati do kraja travnja 2021. godine.

Nastava za program EXM održavat će se ponedjeljcima, utorcima, srijedama i četvrtcima od 17:00 do 21:00 sat.
Nastava će trajati do kraja travnja ili svibnja 2021. godine.