Domagoj Troha, EUPM

Diplomirao je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Član je Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, te Hrvatskog šumarskog društva. Dodatno je završio program usavršavanja za Projektnog menadžera EU fondova u trajanju od dva semestra. Zaposlen je u Hrvatskim šumama d.o.o. gdje provodi mnogobrojne projekte prvenstveno uzgajanja i zaštite šumskih ekosustava. U Službi za strateški razvoj u Hrvatskim šumama radi kao voditelj projektnog tima za pripremu i provedbu EU projekata.

U posljednjih nekoliko godina stekao je značajno iskustvo u osmišljavanju i pripremi projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije, naročito u sklopu IPA programa prekogranične suradnje na temu zaštite okoliša. Voditelj je projektnog tima za pripremu velikog regionalnog projekta zaštite okoliša i prirode koji se planira sufinancirati iz strukturnih fondova u novoj financijskoj perspektivi EU 2014.-2020.
Član je radne skupine za izradu Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020., gdje aktivno sudjeluje u definiranju i izradi mjera na temelju kojih će se koristiti sredstva Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u novoj financijskoj perspektivi EU-a. Aktivno sudjeluje u izradi plansko-programskih dokumenata (Partnerski sporazum, Operativni program „Konkurentnost i kohezija“) na temelju kojih će se, između ostalog, u idućem programskom razdoblju EU-a iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda sufinancirati projekti koji doprinose očuvanju i zaštititi okoliša i prirode.

Predavač je na programima usavršavanja iz područja projektnog menadžmenta na više učilišta i razvojnih agencija na temu pripreme i upravljanja projektima financiranih iz sredstava fondova EU-a.

Domagoj Troha EUPM

Domagoj Troha, EUPM

Diplomirao je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Član je Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, te Hrvatskog šumarskog društva. Dodatno je završio program usavršavanja za Projektnog menadžera EU fondova u trajanju od dva semestra. Zaposlen je u Hrvatskim šumama d.o.o. gdje provodi mnogobrojne projekte prvenstveno uzgajanja i zaštite šumskih ekosustava. U Službi za strateški razvoj u Hrvatskim šumama radi kao voditelj projektnog tima za pripremu i provedbu EU projekata.

U posljednjih nekoliko godina stekao je značajno iskustvo u osmišljavanju i pripremi projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije, naročito u sklopu IPA programa prekogranične suradnje na temu zaštite okoliša. Voditelj je projektnog tima za pripremu velikog regionalnog projekta zaštite okoliša i prirode koji se planira sufinancirati iz strukturnih fondova u novoj financijskoj perspektivi EU 2014.-2020.
Član je radne skupine za izradu Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020., gdje aktivno sudjeluje u definiranju i izradi mjera na temelju kojih će se koristiti sredstva Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u novoj financijskoj perspektivi EU-a. Aktivno sudjeluje u izradi plansko-programskih dokumenata (Partnerski sporazum, Operativni program „Konkurentnost i kohezija“) na temelju kojih će se, između ostalog, u idućem programskom razdoblju EU-a iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda sufinancirati projekti koji doprinose očuvanju i zaštititi okoliša i prirode.

Predavač je na programima usavršavanja iz područja projektnog menadžmenta na više učilišta i razvojnih agencija na temu pripreme i upravljanja projektima financiranih iz sredstava fondova EU-a.